Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov Dátum
zverejnenia
Typ Dátum
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. NP a 2. NP (podkr…
Zobraziť
24.2.2017 Dražba 3.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
23.2.2017 Dražba 21.2.2017
Rodinný dom súp. č. 94 na parcele registra "C" par.č. 937/4 bol zbúraný.
Zobraziť
23.2.2017 Dražba 3.4.2017
Budova bytovky bola postavená začiatkom 50-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 195…
Zobraziť
23.2.2017 Dražba 29.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
22.2.2017 Dražba 23.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
22.2.2017 Dražba 28.3.2017
Rodinný dom s. č. 238, na parc. č. 1335/1, Ňárad. Rodinný dom s.č. 238 je osadený v rovinato…
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 21.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 28.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 20.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 23.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 295
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 6.3.2017
Dražba - predmetom dražby  je samostatne stojaci, rozostavaný rodinný dom s dvomi bytov…
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 21.3.2017
Rodinný dom súp.č. 70, na parc. č. 538/2, k.ú. Podolie, v obci Podolie.
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 13.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1423
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 30.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 219
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 30.3.2017
Administratívna budova č.s. 373 na p.č.KN 2/4 a 2/9 v obci Pozdišovce
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 24.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.2.2017 Dražba 20.2.2017
3 izbový byt č. 10, na 3.p., vo vchode č. 16, na ulici Februárová v meste Partizánske. Vypoč…
Zobraziť
15.2.2017 Dražba 13.3.2017
Byt č.41
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 13.3.2017
LV č.
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 16.3.2017
LV č.
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 14.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 29.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 20.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 20.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 20.3.2017
Rodinný dom súp.č. 25 na parc.č. 103/1, k.ú. Dolná Seč
Zobraziť
13.2.2017 Dražba 1.3.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
13.2.2017 Dražba 13.3.2017
Stavba súpisné číslo 1804  je v zmysle kolaudačného rozhodnutia využívaná ako "Pre…
Zobraziť
13.2.2017 Dražba 13.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 1757
Zobraziť
10.2.2017 Dražba 13.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
9.2.2017 Dražba 13.3.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Hodnoteným je rodinný dom s.č. 107 postavený na  pozemku parc. č. 12925/5 v kat. území …
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Rodinný dom s.č. 69, Koniarovce.
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Popis bytového domu:
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 22.3.2017
Oceňovaný byt sa nachádza v bytovom dome s tromi poschodiami, 4 byty majú centrálny vchod a …
Zobraziť
6.2.2017 Dražba 14.3.2017
Ohodnocovaný byt je jednoizbový a nachádza sa na 4.poschodí 4 poschodového bytového domu na …
Zobraziť
6.2.2017 Dražba 14.3.2017
Dispozičné riešenie:
Zobraziť
6.2.2017 Dražba 20.3.2017
Bytovka je prístupná zo západnej strany. Bytový dom je štvorpodlažný, obsahuje 1. podzemné a…
Zobraziť
3.2.2017 Dražba 29.3.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 1452 sa nachádza na pozemku s parc.č.3833 v zastavanom území …
Zobraziť
3.2.2017 Dražba 29.3.2017
Rodinný dom s.č. 16 leží na pozemku p.č. 1031/3. Pozemok je rovinatý, nachádza sa mimo zasta…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 9.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 2.2.2017
Oceňovaný byt č. 63 sa nachádza na poslednom ôsmom poschodí  /III.NP/ v obytnom  d…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 20.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 832
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 13.3.2017
Bytový dom s.č.1536 je panelový s trinástimi nadzemnými podlažiami. Bytový dom je uložený na…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 30.3.2017
Rodinný dom je samostatne stojaci , čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a s n…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 20.3.2017
Rodinný dom č..s.62 na parc.č.KN č.391 k.ú.Dolný Hričov
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 28.2.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 28.2.2017
Rodinný dom na parc. č. 18016/25 podľa GP k.ú. Oravská Polhora
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 28.2.2017
Hodnotený byt č. 104 sa nachádza na 12.p. typového bytového domu panelovej konštrukcie. Byto…
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 6.3.2017
Bytový dom s ohodnocovaným bytom má trinásť nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádzajú spo…
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 6.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 2.3.2017
Dražba - rodinný dom Zborov na Bystricou čs. 446
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 28.2.2017
Jedná sa o prízemný rodinný dom s kamennými základmi, s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti.…
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 8.3.2017
Rodinný dom s.c. 243 leží na pozemku p.c. 802/12. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v zastava…
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 8.3.2017
Obytný dom má osem nadzemných podlaží, pozostáva zo štyroch vchodov 30,32,34,36. Pivničné pr…
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 14.3.2017
Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.604
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 28.2.2017
Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1946. Túto skutočnosť dokumentuje čestné prehláseni…
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 1.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1676
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 6.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 1026
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 9.3.2017
Rodinný dom je dvojpodlažný rodinný dom bez podpivničenia, postavený v okrajovej časti obce …
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 2.3.2017
1-izbový byt č.38 na 5. poschodí, vchod č.13, v bytovom dome súp.číslo 1260, na ulici Biskup…
Zobraziť
27.1.2017 Dražba 27.2.2017
Rodinný dom č.s. 1117 na ulici Rastislavova, Snina.
Zobraziť
26.1.2017 Dražba 24.2.2017
Byt č.6 je v bytovom dome s.č.192 na ulici Čsl armády v Kremnici, neďaleko centra mesta.&nbs…
Zobraziť
26.1.2017 Dražba 10.3.2017
Rozostavaný rodinný dom na parc.č. 190/2 k.ú.Turčianske Teplice.
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 21.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1122
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 13.2.2017
Dom je situovaný v rovinatom teréne, v zástavbe  domov podobného typu a blízkosti miest…
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 17.2.2017
Rozostavaný rodinný dom na parc.č. 190/2 k.ú.Turčianske Teplice.
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 21.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 20.2.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 2
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 2.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 20.2.2017
3-izbový byt č. 6, na 2. p., vchod č. 21, ul. P. O. Hviezdoslava 26/21, Veľké Kapušany. Byto…
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 24.2.2017
Rodinný dom č. 328 je samostatne stojaci murovaný , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený. …
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 1.3.2017
Rodinný dom je  samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1 podzemným a 1 nadzemným …
Zobraziť
25.1.2017 Dražba 24.2.2017
Hodnotený byt 1 sa nachádza na 1.p. typového bytového domu panelovej konštrukcie. Bytový dom…
Zobraziť
24.1.2017 Dražba 13.2.2017
Bytový dom s ohodnocovaným bytom má sedem podlaží, z toho dve podzemné. Dom je postavený na …
Zobraziť
24.1.2017 Dražba 13.2.2017
Rodinný dom je obytná stavba v prostredí obytnej časti mesta Ilava. Dom je poschodová čiasto…
Zobraziť
20.1.2017 Dražba 14.2.2017
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. PP, 1. NP a 2. NP…
Zobraziť
19.1.2017 Dražba 14.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.1.2017 Dražba 23.1.2017
Dražba rodinného domu súp.č. 776, p.č. 417/2, časť Tonkovce, k.ú. Malý Máger. Predmetom draž…
Zobraziť
18.1.2017 Dražba 20.2.2017
Všeobecný popis
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 6.2.2017
2-izbový byt č.1, na 1.p., vchod č.5, ul. Lipová 368/5, Handlová
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 21.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 22.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 16.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 16.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.1.2017 Dražba 15.2.2017
Rodinný dom je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, …
Zobraziť
16.1.2017 Dražba 13.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.1.2017 Dražba 15.2.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 7.2.2017
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1049/1 v katastrálnom území Babindol, …
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 7.2.2017
Bytový dom je štvorpodlažnou stavbou so 4 nadzemnými podlažiami, konštrukčného systému želez…
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 13.2.2017
Stavebno-technický popis slobodárne (obytného domu):
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 14.2.2017
Rodinný dom je novostavba v prostredí obytnej časti obce Temeš, stavba je v súčasnosti užíva…
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 2.2.2017
Rodinný dom č. 220 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím a podkrovím, nap…
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 6.2.2017
Byt sa nachádza v  2. nadzemnom podlaží vo vchode č.45. V dome sú 4. nadzemné podlažia …
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 6.2.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 950
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 16.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1482
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 2202
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 907
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 16.2.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 295
Zobraziť
11.1.2017 Dražba 6.2.2017
Rodinný dom bude po dokončení ako jenopodlažný bez podpivničenia samostatne stojací. Rodinný…
Zobraziť
10.1.2017 Dražba 8.2.2017
Rodinný dom je radový, murovaný s 1 NP, nepodpivničený, napojený na elektrickú sieť mesta, v…
Zobraziť
4.1.2017 Dražba 6.2.2017
Rodinný dom s.č. 818 je osadený v rovinatom teréne na par. č. 547, v okresnom meste Hlohovec…
Zobraziť
4.1.2017 Dražba 6.2.2017
Byt č. 26 je podľa výmery garsónka, ktorá  sa nachádza v meste Dunajská Streda na ulici…
Zobraziť
4.1.2017 Dražba 6.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
3.1.2017 Dražba 16.1.2017
2-izbový byt č.2, na prízemí, vchod č.1, Malý Čepčín 31, Malý Čepčín
Zobraziť
28.12.2016 Dražba 20.1.2017
Dražba bytu č. 66 v bytovom dome súpisné číslo 5177 postavenom na pozemku parc. č. 1231/1 a …
Zobraziť
28.12.2016 Dražba 31.1.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 432 na pozemku s parc.č. 981/1 v katastrálnom území Veľký Med…
Zobraziť
27.12.2016 Dražba 19.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
27.12.2016 Dražba 31.1.2017
Rodinný dom súp.č. 197 na parc.č. 2718/2, k.ú. Mikula
Zobraziť
22.12.2016 Dražba 23.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.12.2016 Dražba 19.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 17.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 16.1.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 19.1.2017
Popis bytového domu so súp. č. 2517
Zobraziť
15.12.2016 Dražba 29.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
15.12.2016 Dražba 15.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 12.12.2016
Rekreačná chata s.č.3182 je samostatne stojaca chata umiestnená na rožnom pozemku. Z troch s…
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 2.2.2017
Rodinný dom je osadený vo svahovitom teréne, ktorý sa zvažuje smerom dozadu  na par.č. …
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 2.2.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 8.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 19.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 16.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 24.1.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 30.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.12.2016 Dražba 16.12.2016
Popis rozostavanej stavby bez súp. č.
Zobraziť
8.12.2016 Dražba 17.1.2017