Názov Dátum
zverejnenia
Typ Dátum
Rodinný dom je obytná stavba v prostredí obytnej časti mesta Ilava. Dom je poschodová čiasto…
Zobraziť
20.1.2017 Dražba 14.2.2017
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. PP, 1. NP a 2. NP…
Zobraziť
19.1.2017 Dražba 14.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.1.2017 Dražba 23.1.2017
Dražba rodinného domu súp.č. 776, p.č. 417/2, časť Tonkovce, k.ú. Malý Máger. Predmetom draž…
Zobraziť
18.1.2017 Dražba 20.2.2017
Všeobecný popis
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 6.2.2017
2-izbový byt č.1, na 1.p., vchod č.5, ul. Lipová 368/5, Handlová
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 21.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 22.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 16.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.1.2017 Dražba 16.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.1.2017 Dražba 15.2.2017
Rodinný dom je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, …
Zobraziť
16.1.2017 Dražba 13.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.1.2017 Dražba 15.2.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 7.2.2017
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1049/1 v katastrálnom území Babindol, …
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 7.2.2017
Bytový dom je štvorpodlažnou stavbou so 4 nadzemnými podlažiami, konštrukčného systému želez…
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 13.2.2017
Stavebno-technický popis slobodárne (obytného domu):
Zobraziť
13.1.2017 Dražba 14.2.2017
Rodinný dom je novostavba v prostredí obytnej časti obce Temeš, stavba je v súčasnosti užíva…
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 2.2.2017
Rodinný dom č. 220 je samostatne stojaci, murovaný , s 1 nadzemným podlažím a podkrovím, nap…
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 6.2.2017
Byt sa nachádza v  2. nadzemnom podlaží vo vchode č.45. V dome sú 4. nadzemné podlažia …
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 6.2.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 950
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 16.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1482
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 2202
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
Popis bytového domu so súp. č. 907
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 16.2.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
12.1.2017 Dražba 13.2.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 295
Zobraziť
11.1.2017 Dražba 6.2.2017
Rodinný dom bude po dokončení ako jenopodlažný bez podpivničenia samostatne stojací. Rodinný…
Zobraziť
10.1.2017 Dražba 8.2.2017
Rodinný dom je radový, murovaný s 1 NP, nepodpivničený, napojený na elektrickú sieť mesta, v…
Zobraziť
4.1.2017 Dražba 6.2.2017
Rodinný dom s.č. 818 je osadený v rovinatom teréne na par. č. 547, v okresnom meste Hlohovec…
Zobraziť
4.1.2017 Dražba 6.2.2017
Byt č. 26 je podľa výmery garsónka, ktorá  sa nachádza v meste Dunajská Streda na ulici…
Zobraziť
4.1.2017 Dražba 6.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
3.1.2017 Dražba 16.1.2017
2-izbový byt č.2, na prízemí, vchod č.1, Malý Čepčín 31, Malý Čepčín
Zobraziť
28.12.2016 Dražba 20.1.2017
Dražba bytu č. 66 v bytovom dome súpisné číslo 5177 postavenom na pozemku parc. č. 1231/1 a …
Zobraziť
28.12.2016 Dražba 31.1.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 432 na pozemku s parc.č. 981/1 v katastrálnom území Veľký Med…
Zobraziť
27.12.2016 Dražba 19.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
27.12.2016 Dražba 31.1.2017
Rodinný dom súp.č. 197 na parc.č. 2718/2, k.ú. Mikula
Zobraziť
22.12.2016 Dražba 23.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.12.2016 Dražba 19.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 17.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 16.1.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
19.12.2016 Dražba 19.1.2017
Popis bytového domu so súp. č. 2517
Zobraziť
15.12.2016 Dražba 29.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
15.12.2016 Dražba 15.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 12.12.2016
Rekreačná chata s.č.3182 je samostatne stojaca chata umiestnená na rožnom pozemku. Z troch s…
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 2.2.2017
Rodinný dom je osadený vo svahovitom teréne, ktorý sa zvažuje smerom dozadu  na par.č. …
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 2.2.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 8.2.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.12.2016 Dražba 19.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 16.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 24.1.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
12.12.2016 Dražba 30.1.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.12.2016 Dražba 16.12.2016
Popis rozostavanej stavby bez súp. č.
Zobraziť
8.12.2016 Dražba 17.1.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 1040
Zobraziť
8.12.2016 Dražba 23.1.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 615
Zobraziť
8.12.2016 Dražba 17.1.2017
2-izbový byt č.44 na 5. poschodí bytového domu súp.č.2907
Zobraziť
6.12.2016 Dražba 22.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
6.12.2016 Dražba 5.12.2016
Dražba rodinného domu súpisné číslo 555, postaveného na parcele registra "C" evido…
Zobraziť
6.12.2016 Dražba 20.1.2017
Názov stroja: Šachtová pec
Zobraziť
2.12.2016 Dražba 19.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
30.11.2016 Dražba 8.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
30.11.2016 Dražba 25.11.2016
Rodinný dom súp.č.175 je postavený na mierne svahovitom teréne pozemku parc.č. KN-C 2119/129…
Zobraziť
25.11.2016 Dražba 15.12.2016
Hodnotený byt č. 9 sa nachádza na 2.p. bytového domu s.č. 942, p.č. 776/2, 777/5 a 777/7, k.…
Zobraziť
24.11.2016 Dražba 21.12.2016
Dražba - rodinný dom súp. č. 3060, Na Skalici, Banská Bystrica - Sásová.
Zobraziť
24.11.2016 Dražba 22.12.2016
Rodinný domu Hviezdoslavov, Bočná ul.
Zobraziť
24.11.2016 Dražba 16.12.2016
1-izbový byt č.38 na 5. poschodí, vchod č.13, v bytovom dome súp.číslo 1260, na ulici Biskup…
Zobraziť
24.11.2016 Dražba 22.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
22.11.2016 Dražba 9.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
22.11.2016 Dražba 5.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
22.11.2016 Dražba 16.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
22.11.2016 Dražba 19.12.2016
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1049/1 v katastrálnom území Babindol, …
Zobraziť
21.11.2016 Dražba 20.12.2016
Byt č.71  sa nachádza v meste Komárno na Petofiho ulici s.č.784, vchod č.14, na 4.NP (3…
Zobraziť
21.11.2016 Dražba 20.12.2016
Rodinný dom súp.č. 1239 na parc.č. 2097/1, k.ú. Kolárovo
Zobraziť
18.11.2016 Dražba 12.12.2016
Jedná sa o trojpodlažný rodinný dom s jedným podzemným podlažím, jedným nadzemným podlažím a…
Zobraziť
18.11.2016 Dražba 14.12.2016
Rodinný dom s.č. 85
Zobraziť
18.11.2016 Dražba 14.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
18.11.2016 Dražba 16.11.2016
Hodnotený byt 1 sa nachádza na 1.p. typového bytového domu panelovej konštrukcie. Bytový dom…
Zobraziť
18.11.2016 Dražba 19.12.2016
Pozemky slúžia ako príjazdová komunikácia k stavbám - golfové tréning. centrum mládeže (rodi…
Zobraziť
16.11.2016 Dražba 16.12.2016
Bytový dom- jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrik…
Zobraziť
16.11.2016 Dražba 21.12.2016
Rodinný dom je obytná stavba v prostredí obytnej časti mesta Ilava. Dom je poschodová čiasto…
Zobraziť
16.11.2016 Dražba 15.12.2016
Rozostavané golfové tréningové centrum mládeže na parc.č. 13932/24  je prízemná stavba&…
Zobraziť
16.11.2016 Dražba 16.12.2016
Dražba - rodinný domu súpisné č. 77 postavený na parcele č. 262/32. Adresa predmetu dražby -…
Zobraziť
16.11.2016 Dražba 16.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
16.11.2016 Dražba 12.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
15.11.2016 Dražba 9.11.2016
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. NP a 2. NP (podkr…
Zobraziť
15.11.2016 Dražba 13.12.2016
Jedná sa o dvojpodlažnú stavbu čiastočne podpivničenú, ktorá je využívaná na bývanie pre dve…
Zobraziť
15.11.2016 Dražba 15.12.2016
Dražba 3 izbového bytu č.12 v bytovom dome č.s. 1618 na ulici Palariková, Snina.
Zobraziť
14.11.2016 Dražba 20.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
9.11.2016 Dražba 5.12.2016
Popis rodinného dom so súp. č. 26
Zobraziť
8.11.2016 Dražba 21.11.2016
Popis bytového domu so súp. č. 1383
Zobraziť
8.11.2016 Dražba 5.12.2016
Popis bytového domu so súp. č. 2517
Zobraziť
8.11.2016 Dražba 5.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
7.11.2016 Dražba 21.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
7.11.2016 Dražba 23.11.2016
Rodinný dom č.s.245 na p.č.KN 168
Zobraziť
7.11.2016 Dražba 20.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
2.11.2016 Dražba 21.11.2016
Bytový dom obsahuje suterén ( 1. podzemné podlažie), kde sa nachádzajú sklady, pivnice pre j…
Zobraziť
2.11.2016 Dražba 1.12.2016
Bytový dom obsahuje suterén ( 1. podzemné podlažie), kde sa nachádzajú sklady, kočiarne, piv…
Zobraziť
2.11.2016 Dražba 1.12.2016
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
2.11.2016 Dražba 9.12.2016
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
2.11.2016 Dražba 5.12.2016
Rodinný dom na parc. č. 18016/25 podľa GP k.ú. Oravská Polhora
Zobraziť
2.11.2016 Dražba 15.12.2016
Popis rodinného domu so súpisným číslom 414
Zobraziť
31.10.2016 Dražba 15.11.2016
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, nepodpivničený s 1. NP. V 1. NP je plánované:…
Zobraziť
31.10.2016 Dražba 1.12.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
31.10.2016 Dražba 30.11.2016
Rodinný dom so súpisným číslom 316 na pozemku s parc.č.530/4 v katastrálnom území Moča
Zobraziť
28.10.2016 Dražba 25.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.10.2016 Dražba 12.12.2016
Bytový dom je založený na betónových základoch. Obvodové steny ako aj deliace priečky sú pre…
Zobraziť
27.10.2016 Dražba 1.12.2016
POPIS STAVBY
Zobraziť
27.10.2016 Dražba 25.11.2016
Popis bytového domu:
Zobraziť
27.10.2016 Dražba 8.12.2016
Popis rozostavaného rodinného domu
Zobraziť
26.10.2016 Dražba 21.11.2016
Popis rodinného domu so súp. č. 266
Zobraziť
26.10.2016 Dražba 29.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
25.10.2016 Dražba 7.11.2016
Popis bytového domu so súp. č. 3367
Zobraziť
25.10.2016 Dražba 21.11.2016
Rodinný dom s.č. 16 leží na pozemku p.č. 1031/3. Pozemok je rovinatý, nachádza sa mimo zasta…
Zobraziť
25.10.2016 Dražba 25.11.2016
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
25.10.2016 Dražba 2.12.2016
Rodinný dom, súpisné č.119,  Radvaň nad Dunajom
Zobraziť
25.10.2016 Dražba 14.12.2016
Pozemky sa nachádzajú v obci Bartošova Lehôtka, k.ú. Bartošova Lehôtka na okraji obce. Ležia…
Zobraziť
25.10.2016 Dražba 25.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
24.10.2016 Dražba 19.10.2016
Popis bytového domu so súp. č. 1467
Zobraziť
24.10.2016 Dražba 22.11.2016
Popis bytového domu so súp. č. 484
Zobraziť
24.10.2016 Dražba 21.11.2016
Popis bytového domu so súp. č. 3467
Zobraziť
24.10.2016 Dražba 1.12.2016
Rodinný dom s.č. 1110 je postavený na  pozemku parc. č. 1057 v kat. území Gbely, obec G…
Zobraziť
21.10.2016 Dražba 23.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.10.2016 Dražba 19.10.2016
Rodinný dom súp.č. 191 na parc.č. 702/34, k.ú. Neverice
Zobraziť
20.10.2016 Dražba 23.11.2016
-- Bez názvu --
Zobraziť
18.10.2016 Dražba 21.10.2016
Byt č. 23, 5 poschodie, v obytnom dome súp. č. 2283, č. 2284, na parc. č. 2987/1, parc. č. 2…
Zobraziť
17.10.2016 Dražba 28.11.2016
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
17.10.2016 Dražba 16.11.2016
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
14.10.2016 Dražba 14.11.2016
2-izbový byt č.75, na 1.NP, Čepeňská 1211/5, Sereď.
Zobraziť
14.10.2016 Dražba 22.11.2016
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu …
Zobraziť
14.10.2016 Dražba 25.11.2016