Údaje z Obchodného registra spoločnosti PRODUKT SK s.r.o.

 • Názov PRODUKT SK s.r.o.
 • IČO 36014915
 • DIČ 2020109630
 • IČ DPH SK2020109630 podľa §4
 • Sídlo Streženická 1023, 020 01 Púchov
 • Dátum vzniku 9. decembra 1996, Zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.3588/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 010 000 € / splatené 3 010 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 010 000 €
 • Historický názov PRODUKT s.r.o.
  (platné do 3. februára 2005 )
 • Historické sídlo Komenského 673, 020 01 Púchov
  (platné do 28. júna 2002)
Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Vladimír Lukáč Konateľ Pod Zábrehom 1578, 020 01 Púchov
Alena Lukáčová Konateľ Pod Zábrehom 1578, 020 01 Púchov 7. novembra 2011
 • Konanie menom spoločnosti [od 7. novembra 2011] Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú dvaja konatelia spoločne.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
spnr service, s.r.o. Spoločník 3 010 000 € (100%) Gorkého 10, 811 01 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 28.8.2012
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 8.6.2015
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 8.6.2015
výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 9.8.2011
výroba strojov a zariadení pre fotovoltaické elektrárne 16.2.2010
maloobchod a veľkoobchod 17.11.2009
sprostredkovanie obchodu 17.11.2009
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 17.11.2009
vývoj a výskum v oblasti gumárenských a strojárenských výrobkov 16.10.2007
obstarávacie služby spojené s prevádzkovaním múzeí, galérií a výstav 3.2.2005
poriadanie a organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí 3.2.2005
prenájom motorových vozidiel 3.2.2005
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 3.2.2005
výroba jednoduchých kovových a gumových výrobkov 3.2.2005
výroba pneumatík 3.2.2005
kovoobrábanie 9.12.1996
maloobchod s priemyselným tovarom 9.12.1996
veľkoobchod s priemyselným tovarom 9.12.1996
výroba kovových konštrukcií a drobného kovového tovaru 9.12.1996
zámočníctvo 9.12.1996
História zmien a podania
 • 2017
 • 12.1. 2017
  Zmena zápisu číslo R147875

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 13.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132242
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2015
 • 15.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R936670
  • zapisnica z MVZ str. 1/
  • zapisnica z MVZ str. 2/
  • Dodatok k SZ str.1./
  • Dodatok k SZ str.2/
  • Dodatok k SZ str.3./
  • Dodatok k SZ str.4/
  • licencia, povolenie/
 • 8.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R933382

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3
  • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

 • 2013
 • 11.7. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R566654
  • vyhlásenie
  • Správa nezávislého audítora
  • Účtovná závierka za rok 2012
 • 24.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R553736
  • Súhlas Valného zhromaždenia so zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov
  • Dodatok k spoločenskej zmluve a zároveň úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • 3.6. 2013
 • 28.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R460484
  • Zápisnica z MVZ, prezenčná listina
  • Dodatok k SZ
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • 2012
 • 22.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R349579
  • Vyhlásenie
  • Správa nezávislého audítora
  • Účtovná závierka za rok 2011
 • 28.8. 2012
  Zmena zápisu číslo R319629

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

 • 2.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R222823
  • Dodatok a ÚZ spoločenskej zmluvy
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor - Alena Lukáčová
 • 1.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221970
  • Zápisnica z MVZ
  • Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia vkladov spoloč.
  • Dodatok a ÚZ spoločenskej zmluvy
 • 2011
 • 21.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R186220
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.12. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R183389
  • Vyhlásenie
  • Účtovná závierka za rok 2008
  • Vyhlásenie
  • Účtovná závierka za rok 2009
  • Vyhlásenie
  • Účtovná závierka za rok 2010
 • 18.11. 2011
  Zmena zápisu číslo R169451
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú dvaja konatelia spoločne.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  • zrušenie konania menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti a to samostatne. Podpisovanie prokuristu v mene spoločnosti bude tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého prokurista koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
 • 22.8. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R126619
  • Zápisnica zo zasadnutia VZ
  • osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • 11.8. 2011
 • 9.8. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

 • 2010
 • 16.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výroba strojov a zariadení pre fotovoltaické elektrárne

 • 2009
 • 17.11. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • maloobchod a veľkoobchod
  • sprostredkovanie obchodu
  • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

 • 30.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 20.9. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti a to samostatne. Podpisovanie prokuristu v mene spoločnosti bude tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého prokurista koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
 • 2007
 • 16.10. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vývoj a výskum v oblasti gumárenských a strojárenských výrobkov

 • 13.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2005
 • 3.2. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu PRODUKT SK s.r.o. z PRODUKT s.r.o.
  • zmena základného imania 1 433 977 € (splatené1 433 977 €) z hodnoty 736 905 € (splatené736 905 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obstarávacie služby spojené s prevádzkovaním múzeí, galérií a výstav
   • poriadanie a organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   • výroba jednoduchých kovových a gumových výrobkov
   • výroba pneumatík
 • 2002
 • 14.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.6. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 9.12. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy PRODUKT s.r.o.
  • novú adresu firmy Komenského 673, 020 01 Púchov
  • nové základne imanie 3 319 € (splatené3 319 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kovoobrábanie
   • maloobchod s priemyselným tovarom
   • veľkoobchod s priemyselným tovarom
   • výroba kovových konštrukcií a drobného kovového tovaru
   • zámočníctvo