Hetsko Ivan Ivanovyč

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Hetsko Ivan Ivanovyč

 • Názov Hetsko Ivan Ivanovyč
 • IČO 50296680
 • Sídlo Športová 669/30, 900 42 Dunajská Lužná
 • Dátum vzniku 6. januára 2017, Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Po, vl.č.3743/B
Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ivan Ivanovyč Hetsko Vedúci organizačnej zložky Kušnyca 16, Kušnyca, Ukrajina 6. januára 2017
 • Konanie menom spoločnosti [od 6. januára 2017] Vedúci podniku zahraničnej osoby koná v mene podniku zahraničnej fyzickej osoby nezávisle a samostatne.
Predmety podnikania
Názov Vznik
Prípravné práce k realizácii stavby 6.1.2017
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 6.1.2017
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 6.1.2017
História zmien a podania
 • 2017
 • 11.1. 2017
  Nový zápis číslo R147788
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Hetsko Ivan Ivanovyč
  • novú adresu firmy Športová 669/30, 900 42 Dunajská Lužná
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vedúci podniku zahraničnej osoby koná v mene podniku zahraničnej fyzickej osoby nezávisle a samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Prípravné práce k realizácii stavby
   • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov