Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000172
17.1.2017
Dražba 12.1.2017 1-izbový byt č.1, na 2.p., vchod č.22, Námestie Matice Slovenskej 4262/22, Dubnica nad Váhom Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť…
2017-X000171
17.1.2017
Dražba 11.1.2017 Rodinný dom súp.č.408,na parc.č.3128/1 sa nachádza v zastavanom území obce Drietoma, okres Trenčín. Jedná sa o dvojdom v zástavbe rodinných do…
2017-X000170
17.1.2017
Dražba 12.1.2017 1-izbový byt č. 21, na 2. p., ul. Sklárska 176/8, Nemšová
2017-X000169
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Jedná sa o nepodpivničený prízemný rodinný dom pravdepodobne z roku 1915 (podľa vyjadrenia obce má dom 100 rokov)s predpokladanou celkovou živ…
2017-X000168
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.…
2017-X000167
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.…
2017-X000166
17.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.…
2017-X000165
17.1.2017
Dražba 10.1.2017
2017-X000164
17.1.2017
Ing. Imrich Krupička, značka správcu: S1178, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o. "v konkurze" , IČO: 36 020 966, so sídlom Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov.
Dátum narodenia: 13.06.1967
Dražba 3.2.2017 Budova "Reštaurácia" č.s.184 na p.č.KN 2089/2 Košice Košický
2017-X000163
17.1.2017
Ing. Imrich Krupička, značka správcu: S1178, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lakotrade Slovakia, s.r.o. "v konkurze" , IČO: 36 020 966, so sídlom Hviezdoslavova 1020/8, 075 01 Trebišov.
Dátum narodenia: 13.06.1967
Dražba 3.2.2017 Pozemky o celkovej výmere 11 155 m2 v meste Vranov nad Topľou. Pozemky sa nachádzajú na ulici Viničná v blízkosti lesného náučného chodníka &q… Košice Košický
2017-X000162
17.1.2017
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, sídlo správcovskej kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 00 009 199, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T
37994018
Dražba 27.1.2017 Administratívna budova VVZ bez s. č. na p. č. 8522/21 k. ú. Trnava Trnava Trnavský
2017-X000161
17.1.2017
OTP Banka Slovensko a.s.
31318916
Dražba 30.1.2017 Stavebno-technický popis: Bratislava Bratislavský
2017-X000160
17.1.2017
OTP Banka Slovensko a.s.
31318916
Dražba 30.1.2017 Rodinný dom na parc. č. 1065/2 Bratislava Bratislavský
2017-X000159
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 6.2.2017 Všeobecný popis Bratislava Bratislavský
2017-X000158
17.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 12.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000157
17.1.2017
JUDr. Juraj Špirko
Dátum narodenia: 05.01.1975
Dražba 13.2.2017 Popis bytového domu so súp. č. 534 Košice Košický
2017-X000156
17.1.2017
Advisor k. s., správca úpadcu: Auto Bavarija „v konkurze“, so sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 36 810 282
46570675
Dražba 15.2.2017 Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Petržalka, obec BA- Petržalka, v okrese Bratislava V. Umiestnené sú na južnom okraji Petržalka a sú… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X000155
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.2.2017 2-izbový byt č.1, na 1.p., vchod č.5, ul. Lipová 368/5, Handlová Bratislava Bratislavský
2017-X000154
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 22.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000153
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 16.2.2017 Bratislava Bratislavský