Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000242
19.1.2017
Dražba 12.1.2017 Byt č. 8 v bytovom dome súpisné číslo 1994 sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome s plochou strechou, ktorý má celkom 1+5 podlaží, 4…
2017-X000241
19.1.2017
Dražba 11.1.2017 byt č. 4 sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.
2017-X000240
19.1.2017
Dražba 10.1.2017 uvedený byt č. 6 sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.
2017-X000239
19.1.2017
Dražba 10.1.2017 - byt č. 4 je na 1/3 nadzemnom podlaží, má tri obytné miestnosti a príslušenstvo - kuchyňu, predsieň, kúpeľňu s WC , v podzemnom podlaží má pi…
2017-X000238
19.1.2017
Dražba 10.1.2017 byt č. 11 sa nachádza na 4.poschodí - V. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice, ktorý sa nachá…
2017-X000237
19.1.2017
Dražba 10.1.2017 -uvedená bytová jednotka sa nachádza na 1.poschodí - II. NP. Pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.…
2017-X000236
19.1.2017
Dražba 12.1.2017 Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva ako Spoločenský pavilón č. súp. 886 na parc.č. 9159/2, 9161/2, 9165/2 v zmysle platnej metodik…
2017-X000235
19.1.2017
Dražba 12.1.2017 Byt č. 32 sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 959 v k.ú. Veľký Krtíš. Bytový dom má celkom 1+8 podlaží /technické podlažie…
2017-X000234
19.1.2017
Dražba 12.1.2017 Predmet dražby sa nachádza v k.ú. Turová, obec Turová, okres Zvolen, konkrétne mimo zastavaného územia obce, v lokalite s názvom Bieňská dolin…
2017-X000233
19.1.2017
Dražba 16.1.2017 Bytový dom:
2017-X000232
19.1.2017
Dražba 10.1.2017 Rodinný dom s.č.869 na p.č.907/3 na ulici Paričovská v Trebišove – samostatne stojací dvojpodlažný rodinný dom osadený v zástavbe rodinných d…
2017-X000231
19.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 14.2.2017 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. PP, 1. NP a 2. NP (podkrovie). V 1. PP sa nachádzajú dva sklady, je… Bratislava Bratislavský
2017-X000230
19.1.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 14.2.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000229
19.1.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 27.2.2017 Rodinný dom, Vrbová ul. č. 3, súpisné č. 303, parcela č. 340/2, 340/3, k. ú. Lok, obec Lok, okres Levice Žilina Žilinský
2017-X000228
19.1.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 14.2.2017 Rozostavaný bytový dom je začlenený v zástavbe obytných blokov v meste Trenčín- sídlisko Sihoť v rovinatom teréne na pozemku p.č. KN-C 623/11.… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000227
19.1.2017
Okresný súd Žilina, konajúci povereným súdnym komisárom JUDr. Kristína Ehnová, notár
11111111
Dražba 7.2.2017 RD s.č. 111 na p.č. 589 k.ú. Dolná Ždaňa Bytča Žilinský
2017-X000226
19.1.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 14.2.2017 Popis bytového domu: Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000225
19.1.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 14.2.2017 Popis bytového domu: Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000224
19.1.2017
Mário Barna
Dátum narodenia: 17.10.1981
Dražba 21.12.2016 Bratislava Bratislavský
2017-X000223
19.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 23.1.2017 Bratislava Bratislavský