Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X001028
24.2.2017
Dražba 21.2.2017 Predmetom dobrovoľnej dražby je 2-izbový byt č. 11, na IV. NP, vo vchode č. 1, bytový dom súpisné číslo27, na parcele číslo CKN 1673/25 v obci…
2017-X001027
24.2.2017
Dražba 21.2.2017 Predmetom ohodnotenia je byt č. 1 na 1 nadzemnom podlaží bytového domu č. súpisné 6002, vchod č. 4 na parcele č. 16512, ul. Silbigera v Ružom…
2017-X001026
24.2.2017
Dražba 21.2.2017 3 izbový byt o výmere Prievidza 62,40 m2 po rekonštrukcii v centre mesta Prievidza na ul. Šumperská.
2017-X001025
24.2.2017
Dražba 21.2.2017 Dom sa nachádza v obci Závod v obytnej lokalite neďaleko centra obce. Dom je prízemný a je prístupný cez spoločný dvor. Dopravné spojenie s o…
2017-X001024
24.2.2017
Dražba 20.2.2017 Rodinný dom súp. č. 711 na p. č. 872 v k. ú. Fiľakovo
2017-X001023
24.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 3.4.2017 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. NP a 2. NP (podkrovím). V 1. PP sa nachádza: pivnica pod povodným r… Bratislava Bratislavský
2017-X001022
24.2.2017
JUDr. Jozef Beňo, PhD., IČO: 420 29 236, so sídlom kancelárie Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Mirón Harahus "v konkurze"
42029236
Dražba 10.3.2017 Rodinný dom č.s. 1498, ul. Repná č.p. 9, k.ú. Trebišov Trebišov Košický
2017-X001021
24.2.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 29.3.2017 Rodinný dom súp. č. 246, na parc. č. 969/3, kat. ú. Gabčíkovo Bratislava Bratislavský
2017-X001020
24.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 23.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X001019
24.2.2017
Miroslav Bandík, rod. Bandík
Dátum narodenia: 23.12.1965
Dražba 23.2.2017 Žilina Žilinský
2017-X001018
24.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené v súvislej obytnej zástavbe na severo v… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X001017
24.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené v súvislej obytnej zástavbe na severo v… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X001016
24.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené v súvislej obytnej zástavbe na severo v… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X001015
24.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 ozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené v súvislej obytnej zástavbe na severo vý… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X001014
24.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Pozemky sa nachádzajú na sídlisku Sihoť 5 v k. ú. Kubrá v krajskom meste Trenčín. Pozemky sú začlenené v súvislej obytnej zástavbe na severo v… Považská Bystrica Trenčianský
2017-X001013
24.2.2017
Eduard Biro Súdny exekútor 28.3.2017 Rožňava Košice Košický
2017-X001012
24.2.2017
Alena Bohovičová Súdny exekútor 4.4.2017 Uľanka Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001011
24.2.2017
Alena Bohovičová Súdny exekútor 4.4.2017 Baláže Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X001010
24.2.2017
Jozef Ďurica Súdny exekútor 28.3.2017 Zvolen Zvolen Banskobystrický
2017-X001009
23.2.2017
Dražba 16.2.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 950