Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000222
19.1.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 21.2.2017 Hotel MIGNON - Stavba - Kaštieľ, ul. Pod kaštieľom č. 9, súpisné č. 949, parcela č. 1304, k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okre… Žilina Žilinský
2017-X000221
19.1.2017
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
Dražba 27.2.2017 Rodinný dom č. súp. 588, parcela registra “C“ č. 531/1,k. ú. Ilava, obec Ilava. Žilina Žilinský
2017-X000220
19.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.2.2017 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský
2017-X000219
19.1.2017
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 24.2.2017 Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č… Bratislava Bratislavský
2017-X000218
19.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. SNP 441, Hnúšťa 981 01,SR o výkone správy správcom Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o., Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 039 012 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Mariánom Michalíkom.
36039012
Dražba 17.2.2017 predmetný byt sa nachádza na 4.NP (4.p.) najvyššom podlaží bytového domu vo vchode č. 3, je dvojizbový so zapustenou loggiou. Do príslušenstva… Hnúšťa Banskobystrický
2017-X000217
19.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na ul. Klokočová 738, Hnúšťa 981 01,SR o výkone správy správcom Mestský bytový podnik Hnúšťa, s. r. o., Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 039 012 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Mariánom Michalíkom
36039012
Dražba 17.2.2017 predmetný byt sa nachádza na 6.NP (5.p.) najvyššom podlaží bytového domu vo vchode č. 2, je jednoizbový bez balkóna. Do príslušenstva bytu pat… Hnúšťa Banskobystrický
2017-X000216
19.1.2017
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
31351026
Dražba 17.2.2017 Rodinný dom, Dlhá 34. Hronovce Bratislava Bratislavský
2017-X000215
19.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov „Železiarenská 44“, so sídlom ul. Železiarenská č. 44, 040 15 Košice-Šaca, SR, v zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom SpravoByt s.r.o. Košice v zastúpení Mgr. Ing. Jarmila Slezáková konateľka spoločnosti, Pražská 4, 040 11 Košice, IČO: 36 190 551
36190551
Dražba 15.2.2017 uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice.Z… Košice-Šaca Košický
2017-X000214
19.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov „Lomonosovova 10,12“, so sídlom Lomonosovova 10,12, 040 01 Košice, SR, v zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom Správa domov s.r.o., Janou Vencelovou – konateľom spoločnosti, Hroncová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 579 866
36579866
Dražba 15.2.2017 -uvedená bytová jednotka sa nachádza na 6.poschodí - VII. NP. Pozostáva zo štyroch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivn… Košice Košický
2017-X000213
19.1.2017
Ľubomír Pekár Súdny exekútor 6.3.2017 Šaľa Nitriansky
2017-X000212
19.1.2017
Róbert Tutko Súdny exekútor 21.2.2017 Okoč, č. domu 501 Rožňava Košický
2017-X000211
19.1.2017
Július Rosina Súdny exekútor 3.3.2017 v mieste nehnuteľností v obci Matúškovo Topoľčany Nitriansky
2017-X000210
19.1.2017
Anna Michnicová Súdny exekútor 2.3.2017 Dolná 138, Modra Bratislava Bratislavský
2017-X000209
19.1.2017
Peter Kohút Súdny exekútor 22.2.2017 ČSA 62, Brezno, pred vchodom do domu. Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X000208
19.1.2017
Peter Kohút Súdny exekútor 22.2.2017 Rudohorská 6736/17, Banská Bystrica - Sásová Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X000207
19.1.2017
Peter Stano Súdny exekútor 22.2.2017 Harichovce Trnava Trnavský
2017-X000176
18.1.2017
Pavol Holík Súdny exekútor 26.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000175
18.1.2017
Pavol Holík Súdny exekútor 26.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000174
18.1.2017
Pavol Holík Súdny exekútor 23.2.2017 Veľké Chlievany 55 Bratislava Bratislavský
2017-X000173
18.1.2017
Jozef Ďurica Súdny exekútor 17.2.2017 Semerovo 596 Zvolen Banskobystrický