Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000206
18.1.2017
Dražba 13.1.2017 Rodinný dom so s. č. 631 je samostatne stojaca stavba postavená na parc. KN č.7024.
2017-X000205
18.1.2017
Dražba 13.1.2017 Dražba rodinného domu súpisné číslo 1597, postaveného na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 267/4…
2017-X000204
18.1.2017
Dražba 12.1.2017 1./ nehnuteľnosť:
2017-X000203
18.1.2017
Dražba 13.1.2017 Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č…
2017-X000202
18.1.2017
Dražba 12.1.2017 Rodinný dom s. č. 109 na parc. č. 366 k. ú. Soblahov.
2017-X000201
18.1.2017
Dražba 12.1.2017 3 izbový byt č. 10, Dolné Lúky 359/8, Brezová pod Bradlom
2017-X000200
18.1.2017
Dražba 9.1.2017 POPIS STAVBY:
2017-X000199
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 23.2.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza v obytnej časti okresného mesta Snina v zástavbe bytových domov a budov občianskej vybaveno… Bratislava Bratislavský
2017-X000198
18.1.2017
SIMPLEX Business, s.r.o.
46869565
Dražba 13.12.2016 Nitra Nitriansky
2017-X000197
18.1.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 19.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000196
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 16.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000195
18.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 1473 na Raketovej 7, 8 v obci Košice - Nad jazerom, v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.
31735860
Dražba 17.1.2017 Košice Košický
2017-X000194
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 19.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000193
18.1.2017
Peter Sabo
Dátum narodenia: 22.03.1970
Dražba 14.2.2017 Jedná sa o samostatne stojací RD s.č.113, na parc.č. 52/2, nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v obci Šrobárová, katastrálne územie Š… Dulovce Nitriansky
2017-X000192
18.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom Komárno, Lándor 29 je umiestnený na pozemku parc. č. 12546/3. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskéh… Bratislava Bratislavský
2017-X000191
18.1.2017
KONRES k.s.
47249005
Dražba 21.2.2017 Popis pohostinstva so súp. č. 2187 040 01
2017-X000190
18.1.2017
KONRES k.s.
47249005
Dražba 21.2.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 2383 040 01
2017-X000189
18.1.2017
KONRES k.s.
47249005
Dražba 21.2.2017 Popis rodinného domu so súp. č. 2216 040 01
2017-X000188
18.1.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 16.2.2017 Nehnuteľnosť sa nachádza na sídlisku zastavaného územia Holiča, v okolí prevláda bytová zástavba, obytná budova je prístupná z verejnej asfalt… Bratislava Bratislavský
2017-X000187
18.1.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 17.2.2017 POPIS STAVBY Bratislava Bratislavský