Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000970
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 15.3.2017 Rodinný dom sa nachádza v obci Farná, okres Levice v zastavanom území prevažne rodinných domov, v rovinatom teréne. Z hľadiska dopravného napo… Bratislava Bratislavský
2017-X000969
22.2.2017
Dobson Limit s.r.o.
IČO: 04412893
Dražba 29.3.2017 Rodinný dom súpisné číslo 459 (na stavbe označený č. 723) je postavený na pozemku parcelné číslo 2964 v obci Veľké Ludince. Je obdĺžnikového p… Praha 1 Banskobystrický
2017-X000968
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 14.3.2017 Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Svodín v … Bratislava Bratislavský
2017-X000967
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 15.3.2017 Dom sa nachádza v okrajovej časti obce Michal nad Žitavou. Dom je v rade domov s 1x bytom ul. bez mena. Od krajského mesta Nitra je obec vzdi… Bratislava Bratislavský
2017-X000966
22.2.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., značka správcu: S 1701, správca konkurznej podstaty úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze", sídlo: Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO.: 35 810 807
36865265
Dražba 22.3.2017 Dražba - Nebytový priestor č. 12- 903 na 1.p., Agátová 5/C, Bratislava Bratislava Bratislavský
2017-X000965
22.2.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., značka správcu: S 1701, správca konkurznej podstaty úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. "v konkurze", sídlo: Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO.: 35 810 807
36865265
Dražba 22.3.2017 Nebytový priestor č. 902 na 1.p., Agátová 5/B, Bratislava Bratislava Bratislavský
2017-X000964
22.2.2017
ALTERNATÍVA, s.r.o.
36521876
Dražba 15.3.2017 Komárno Nitriansky
2017-X000963
22.2.2017
Ing. Jiří Schwartz
Dátum narodenia: 06.11.1956
Dražba 7.3.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000962
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 20.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000961
22.2.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp. čís.1495, ul. Gen. L. Svobodu 1495/8,10,12,14,16,18, 969 01 Banská Štiavnica, v zastúpení družstvom Stavebné bytové družstvo
00176192
Dražba 27.3.2017 Predmetom dobrovoľnej dražby je 3-izbový byt č. 56, na VIII. NP, vo vchode č. 12, bytový dom súpisné číslo 1495, na parcele číslo CKN 5314 v B… Žiar nad Hronom Banskobystrický
2017-X000960
22.2.2017
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
Dražba 23.3.2017 Predmetom dražby je dvojizbový byt s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu tvorí predsieň, chodba, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica. Vstupné dvere s… Bojnice Trenčianský
2017-X000959
22.2.2017
Milan Gašperák
Dátum narodenia: 29.04.1970
Dražba 23.3.2017 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) Krásno nad Kysucou Žilinský
2017-X000958
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 20.3.2017 Rozostavaný rodinný dom na parcele KN č. 2304/3 je situovaný v intraviláne mesta Krompachy. Rozostavaný rodinný dom je situovaný v zástavbe ro… Bratislava Bratislavský
2017-X000957
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 23.3.2017 Stavba RD so s. č. 113 na parc. č. 545 je samostatne stojaca stavba. Bratislava Bratislavský
2017-X000956
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 29.3.2017 Nebytový priestor č. 2 - 1 nachádzajúci sa v 1.PP (suteréne) bytového domu súp.č.16600, je využívaný ako spoločná garáž s garážovými státiami.… Bratislava Bratislavský
2017-X000955
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 29.3.2017 Byt č. 0-BE63 dispozične pozostáva z 2 obytných miestností, kuchyne, kúpeľne s WC, predsiene. K bytu prislúcha komora mimo bytu na tom istom … Bratislava Bratislavský
2017-X000954
22.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 23.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X000953
22.2.2017
OTP Faktoring Slovensko s.r.o.
45730008
Dražba 29.3.2017 Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 890, ul. Nábrežná, na parc. KN č. 2012/3, k.ú. Važec Bratislava Bratislavský
2017-X000952
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 24.3.2017 Bytový dom so súpisným číslom 1830 sa nachádza na ulici Dargovských hrdinov na parc.č.6813, 6814, 6815 a 6816, v katastrálnom území mesta Hume… Bratislava Bratislavský
2017-X000951
22.2.2017
OTP Banka Slovensko a.s.
31318916
Dražba 29.3.2017 Byt č. 104 na prízemí byt. domu s.č. 1234, k.ú. Veľká Lomnica so spoluvlastníckym podielom 2714 / 158494 na spoločných častiach a zariadeniach… Bratislava Bratislavský