Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000162
17.1.2017
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, sídlo správcovskej kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 00 009 199, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T
37994018
Dražba 27.1.2017 Administratívna budova VVZ bez s. č. na p. č. 8522/21 k. ú. Trnava Trnava Trnavský
2017-X000161
17.1.2017
OTP Banka Slovensko a.s.
31318916
Dražba 30.1.2017 Stavebno-technický popis: Bratislava Bratislavský
2017-X000160
17.1.2017
OTP Banka Slovensko a.s.
31318916
Dražba 30.1.2017 Rodinný dom na parc. č. 1065/2 Bratislava Bratislavský
2017-X000159
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 6.2.2017 Všeobecný popis Bratislava Bratislavský
2017-X000158
17.1.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
Dražba 12.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000157
17.1.2017
JUDr. Juraj Špirko
Dátum narodenia: 05.01.1975
Dražba 13.2.2017 Popis bytového domu so súp. č. 534 Košice Košický
2017-X000156
17.1.2017
Advisor k. s., správca úpadcu: Auto Bavarija „v konkurze“, so sídlom Hodonínska 13, 841 03 Bratislava, IČO: 36 810 282
46570675
Dražba 15.2.2017 Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Petržalka, obec BA- Petržalka, v okrese Bratislava V. Umiestnené sú na južnom okraji Petržalka a sú… Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X000155
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.2.2017 2-izbový byt č.1, na 1.p., vchod č.5, ul. Lipová 368/5, Handlová Bratislava Bratislavský
2017-X000154
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 22.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000153
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 16.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000152
17.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 16.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000151
17.1.2017
Peter Urbánek Súdny exekútor 16.2.2017 Na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú alebo na základe predchádzajúcej dohody so súdnym exekútorom na tel.č. 031/7804921. Galanta Trnavský
2017-X000150
17.1.2017
Július Konečný Súdny exekútor 21.2.2017 na mieste samom Dolný Kubín Žilinský
2017-X000149
17.1.2017
Jozef Deák Súdny exekútor 7.2.2017 Banská Bystrica Banskobystrický
2017-X000148
17.1.2017
Peter Molnár, Súdny exekútor 24.2.2017 na mieste samom Košice Košický
2017-X000147
17.1.2017
Peter Molnár, Súdny exekútor 24.2.2017 na mieste samom Košice Košický
2017-X000146
17.1.2017
Peter Molnár, Súdny exekútor 24.2.2017 na mieste samom Košice Košický
2017-X000145
17.1.2017
Peter Molnár, Súdny exekútor 24.2.2017 Na mieste samom Košice Košický
2017-X000144
17.1.2017
Peter Molnár, Súdny exekútor 24.2.2017 na mieste samom Košice Košický
2017-X000143
16.1.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 3.2.2017 2-izbový byt č. 25 v bytovom dome s.č. 809, na parc.č. 699/140, k.ú. Veľký Slavkov Bratislava Bratislavský