Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000949
22.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X000948
22.2.2017
" Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 22.3.2017 Dražba - rodinný dom na ulica Zvončeková 9518/54B, Bratislava - Rača. Bratislava 1 Bratislavský
2017-X000947
22.2.2017
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 24.3.2017 Stavba "Penzión Beskydy" č.s. 196 s príslušenstvom je osadená na parcele KN č. 383/28 v k.ú. Vydraň. Jedná sa o samostatne stojacu b… Bratislava Bratislavský
2017-X000946
22.2.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súpisným číslom 1669 na ulici Kozmonautov 15 v Rožňave v zastúpení správcom na základe zmluvy o výkone správy: BYTEX RV, s.r.o.
36169668
Dražba 30.3.2017 Trojizbový byt č.26 v bytovom dome so s.č.1669, na ulici Kozmonautov č.15, v k.ú. Rožňava Rožňava Košický
2017-X000945
22.2.2017
JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, správca úpadcu: JUDr. Alexander Medek ,,v konkurze“, Kazanská 12223/19, Bratislava- Podunajské Biskupice, nar. 09.06.1959
00000000
Dražba 28.3.2017 Pozemok sa nachádza v obci Trnávka, okres Dunajská Streda. Obec Trnávka má cca 500 obyvateľov, je vzdialená cca 20 km juhovýchodne od okrajový… Bratislava Bratislavský
2017-X000944
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 4.4.2017 Dom sa nachádza na hlavnej ulici prechádzajúcej obcou Leles v jej severnej obytnej časti, okres Trebišov, v zástavbe rodinných domov štandardn… Bratislava Bratislavský
2017-X000943
22.2.2017
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 4.4.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza v severnej obytnej časti obce Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou, v zástavbe rodinných… Bratislava Bratislavský
2017-X000941
21.2.2017
Dražba 16.2.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. Železničná č. 10 v okresnom kúpeľnom meste Turčianske Teplice v západnej okrajovej ob…
2017-X000940
21.2.2017
Dražba 15.2.2017 Rodinný dom súpisné číslo 459 je postavený na pozemku parcelné číslo 2964 v obci Veľké Ludince. Je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s prístavbo…
2017-X000939
21.2.2017
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom so s. č. 631 je samostatne stojaca stavba postavená na parc. KN č.7024.
2017-X000938
21.2.2017
Dražba 16.2.2017 Predmetom dražby je rodinný dom s.č. 86, nachádzajúci sa na p.č. 134/1 v k.ú. Vyšný Čaj v obci Vyšný Čaj, okres Košice - okolie. Dom s.č. 86 s…
2017-X000937
21.2.2017
Dražba 14.2.2017 Popis bytového domu:
2017-X000936
21.2.2017
Dražba 14.2.2017 Popis bytového domu:
2017-X000935
21.2.2017
Dražba 14.2.2017 Popis bytového domu:
2017-X000934
21.2.2017
Dražba 14.2.2017 Popis bytového domu:
2017-X000933
21.2.2017
Ing. Dušan Kuruc, správca
36156876
Dražba 9.3.2017 Rodinný dom so súp.č. 17 v obci Nová Lesná Humenné Prešovský
2017-X000932
21.2.2017
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
Dražba 17.3.2017 Objekt budovy – prístavba a nadstavba predajne, p.č.4940/3, súp.č.1459, sa nachádza v súvisle zastavanej okrajovej časti mesta Michalovce na u… Bratislava Bratislavský
2017-X000931
21.2.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
36865265
Dražba 27.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000930
21.2.2017
Andrej Kadrliak
Dátum narodenia: 23.08.1988
Dražba 21.11.2016 Bratislava - Petržalka Bratislavský
2017-X000929
21.2.2017
Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 16.3.2017 Bratislava I Bratislavský