Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000928
21.2.2017
Československá obchodná banka, a. s.
36854140
Dražba 16.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000927
21.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000926
21.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000925
21.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000924
21.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000923
21.2.2017
JUDr. Alojz Žitník
37913573
Dražba 16.3.2017 Považská Bystrica Trenčianský
2017-X000922
21.2.2017
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
00169731
Dražba 23.3.2017 Základné údaje Bratislava Bratislavský
2017-X000921
21.2.2017
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
00169731
Dražba 23.3.2017 Základné údaje Bratislava Bratislavský
2017-X000920
21.2.2017
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
00169731
Dražba 23.3.2017 Základné údaje Bratislava Bratislavský
2017-X000919
21.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 21.3.2017 Rodinný dom s. č. 238, na parc. č. 1335/1, Ňárad. Rodinný dom s.č. 238 je osadený v rovinatom teréne na par.č. 1335/1, v obci Ňárad, okres Dun… Bratislava Bratislavský
2017-X000918
21.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 28.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X000917
21.2.2017
PERSPECTA Recovery, k.s., značka správcu: S1755, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marian Sedlák, dátum narodenia: 02.11.1975, Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava
47256184
Dražba 28.3.2017 Rodinný dom s prístavbou súpisné číslo 108, v obci Horné Otrokovce. Vypočítaná podlahová plocha je 223,75 m2. K rodinnému domu prislúchajú poz… Bratislava Bratislavský
2017-X000916
21.2.2017
Všeobecná úverová banka, a. s.
31320155
Dražba 20.3.2017 Rozostavaný rodinný dom súp.č. 1606 Bratislava Bratislavský
2017-X000915
21.2.2017
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: Dušan Palubjak, bytom Štefánikova 280/19, 059 21 Svit, nar. 23.01.1961
36865265
Dražba 20.3.2017 Byt č. 13 na prízemí (1.np) bytového domu čs. 280 na ul. Štefánikovej Bratislava Bratislavský
2017-X000914
21.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 20.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X000913
21.2.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 23.3.2017 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby: Bratislava Bratislavský
2017-X000912
21.2.2017
Roman Liščák Súdny exekútor 20.4.2017 v mieste kde sa nachádzajú pozemky. Záujem o ohliadku je potrebné nahlásiť vopred u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úr… Hlohovec Trnavský
2017-X000911
21.2.2017
Martin Thomka Súdny exekútor 31.3.2017 na základe telefonického dohovoru na tel. 0903 999 459 v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť Martin Žilinský
2017-X000910
21.2.2017
Pavol Crkoň Súdny exekútor 27.3.2017 na mieste, kde sa nachádza predmetná nehnuteľnosť Trenčín Trenčianský
2017-X000909
21.2.2017
Pavol Crkoň Súdny exekútor 27.3.2017 na mieste, kde sa nachádzajú predmetné nehnuteľnosti Trenčín Trenčianský