Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2017-X000142
16.1.2017
" Tatra banka, akciová spoločnosť" - v jazyku slovenskom "Tatra bank" - v jazyku anglickom, "Tatra bank, Aktiengesellschaft" - v jazyku nemeckom v skratke Tatra banka, a.s.
00686930
Dražba 3.2.2017 Rodinný dom so súpisným číslom 42 na pozemku s parc.č. 890 v katastrálnom území Nová Lesná, ul. Jána Stilla 42. Bratislava 1 Bratislavský
2017-X000141
16.1.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 16.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000140
16.1.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 12.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000139
16.1.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 12.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000138
16.1.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
00682420
Dražba 12.1.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000137
16.1.2017
Prvá stavebná sporiteľňa a. s
31335004
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom Bratislava Bratislavský
2017-X000136
16.1.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.2.2017 Bytový dom Bratislava Bratislavský
2017-X000135
16.1.2017
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
Dražba 20.2.2017 Rodinný dom Bratislava Bratislavský
2017-X000134
16.1.2017
Spoločenstvo vlastníkov bytov „Železničná 804“
42064937
Dražba 16.2.2017 Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. Železničná č. 10 v okresnom kúpeľnom meste Turčianske Teplice v západnej okrajovej ob… Turčianske Teplice Žilinský
2017-X000133
16.1.2017
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, súpisné číslo 892, ul. M. R. Štefánika, 962 12 Detva, v zastúpení BYTES, s. r. o.
31596908
Dražba 14.2.2017 Predmetom dobrovoľnej dražby je 2-izbový byt č. 23, na V. NP, vo vchode č. 30, bytový dom súpisné číslo 892, na parcele číslo CKN 3963 v obci … Detva Banskobystrický
2017-X000132
16.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 15.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000131
16.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 13.2.2017 Rodinný dom je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrorozvod. Rodinný dom je nepodp… Bratislava Bratislavský
2017-X000130
16.1.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 15.2.2017 Bratislava Bratislavský
2017-X000129
16.1.2017
Prvá stavebná sporiteľňa a. s.
31335004
Dražba 16.2.2017 Rodinný dom Bratislava Bratislavský
2017-X000128
16.1.2017
Dobson Limit s.r.o.
IČO: 04412893
Dražba 15.2.2017 Rodinný dom súpisné číslo 459 je postavený na pozemku parcelné číslo 2964 v obci Veľké Ludince. Je obdĺžnikového pôdorysného tvaru s prístavbo… Praha 1 Banskobystrický
2017-X000127
16.1.2017
Michal Dáni Súdny exekútor 21.2.2017 na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť - Turčianska 30, Bratislava Bratislava Bratislavský
2017-X000126
16.1.2017
Stacho Chladný Súdny exekútor 15.3.2017 Zvolen Banskobystrický
2017-X000125
13.1.2017
Dražba 10.1.2017 Dražba rodinného domu súpisné č. 728, postaveného na parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape pod parcelným č. 440, na u…
2017-X000124
13.1.2017
Dražba 10.1.2017 Bytový dom súp. č. 6469
2017-X000123
13.1.2017
Dražba 10.1.2017 Bytový dom súpisné číslo 156