Databáza slovenských firiem a organizácií

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

PREMIUM filtre
Názov   IČO Mesto Kraj Zamestnanci Tržby Dátum vzniku
Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor
00491357
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 1.7.1982
DOM KULTÚRY
00517062
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 15.12.1980
Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA-BANE
00688991
Spišská Nová Ves banskobystrický nezistený 1.10.1990
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
00415731
Rimavská Sobota banskobystrický nezistený 31.12.1976
Zväz poľnohospodárskych družstiev SR, regionálna rada
00417068
Spišská Nová Ves banskobystrický nezistený 31.12.1976
Územné koordinačné centrum Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností
00419087
Banská Bystrica banskobystrický nezistený 19.3.1991
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Veľký Krtíš
00415740
Modrý Kameň banskobystrický nezistený 31.12.1976
Pozemkové spoločenstvo Stará Huta
00630012
Stará Huta banskobystrický nezistený 21.2.1996
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPOJENÉ ZÁVODY
00592552
Krupina banskobystrický nezistený 6.8.1990
Základná organizácia ZTŠČ - Automotoklub SR
00629758
Rimavská Sobota banskobystrický nezistený 2.7.1991
Lesná a pasienková spoločnosť Urbariát - pozemkové spoločenstvo Čamovce
37958224
Čamovce banskobystrický nezistený 16.12.2004
Lesné a pasienkové spoločenstvo urbárnikov, pozemkové spoločenstvo v Kosoríne
37958577
Kosorín banskobystrický nezistený 29.12.2004
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Vieska nad Blhom
37959964
Žíp banskobystrický nezistený 4.3.2005
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Dcérocirkevný zbor Otročok
42003571
Tornaľa banskobystrický nezistený 14.2.2006
MEDVES
37999087
Nová Bašta banskobystrický nezistený 19.9.2005
Poľovnícky spolok "Hodoš"
42002567
Čierny Potok banskobystrický nezistený 16.11.2005
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Prša
00631809
Prša banskobystrický nezistený 6.3.1996
Základná organizácia Odborového združenia železničiarov ŽOS Zvolen,a.s.
31915221
Zvolen banskobystrický nezistený 2.6.1993
Miestny odbor Matice slovenskej
31914632
Selce banskobystrický nezistený 4.3.1995
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Hubovo
42003261
Hubovo banskobystrický nezistený 7.2.2006