Konkurzné konanie č. 4K/82/2016

  • Spisová značka 4K/82/2016
  • Prvý a posledný záznam 14.12.2016 - 11.1.2017
Ku konaniu nie sú k dispozícii žiadne podania z Obchodného vestníka, informácie pochádzajú z Registra úpadcov.
Dátum Stav konania
11.1.2017 Vyhlásenie konkurzu podľa Registra úpadcov
20.12.2016 Začatie konkurzného konania podľa Registra úpadcov
14.12.2016 Podanie podľa Registra úpadcov
  • Dlžník/Úpadca Radovan Antal
    Námestie 1.mája 461/9
    97646 Valaská
Ku konaniu nie sú k dispozícii žiadne podania z Obchodného vestníka, informácie pochádzajú z Registra úpadcov.