Konkurzné konanie č. 4K 75/2016

  • Spisová značka 4K 75/2016
  • Prvý a posledný záznam 29.11.2016 - 2.2.2017
  • Dlžník/Úpadca Ján Výbošťok
    Obrancov mieru 185/1
    96001 Zvolen

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.2.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
13.1.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu RESKON, k.s. Zvolen Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
20.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický