Konkurzné konanie č. 4K/78/2016

  • Spisová značka 4K/78/2016
  • Prvý a posledný záznam 6.12.2016 - 11.1.2017
  • Dlžník/Úpadca HAMA s.r.o.
    Rudlovská cesta 64
    97401 Banská Bystrica

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický