Reštrukturalizačné konanie č. 4R/5/2016

  • Spisová značka 4R/5/2016
  • Prvý a posledný záznam 21.11.2016 - 9.2.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
13.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ladislav Barát Bratislava Bratislavský
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský