Konkurzné konanie č. 2K/97/2016

  • Spisová značka 2K/97/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.12.2016 - 11.1.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický