Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Aktivovať PREMIUM
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
32NcKR/25/2015
Počet podaní: 1
Ing. Vojtech Jakab
Nar.: 04.12.1947
Iné
Okresný súd Nitra
nezistený
23.12.2016
23.12.2016
-
-
1K/59/2014
Počet podaní: 3
Igor Bartoš
Nar.: 03.09.1969
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
2.1.2015
28.10.2015
-
-
4K/5/2012
Počet podaní: 2
ROMAN, spol. s r.o.
00585513
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
nezistený
5.3.2012
16.3.2012
-
-
8K 185/2000
Počet podaní: 4
Chirana Export - Import, a.s.
00660744
Konkurzné
Krajský súd v Bratislave
nezistený
29.10.2012
20.9.2013
-
-
1K/62/2011
Počet podaní: 5
Mesto Sliač
00320277
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
9.12.2011
13.3.2012
-
-
38NcKR/26/2016
Počet podaní: 1
Jozef Kurtiš, Mgr.
Nar.: 06.11.1972
Iné
Okresný súd Trenčín
nezistený
2.12.2016
2.12.2016
-
-
38K/69/2015
Počet podaní: 0
Pavol Vašíček
Nar.: 03.09.1992
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
nezistený
19.4.2016
19.4.2016
-
-
26K/6/2015
Počet podaní: 7
Pavol Rákoci
Nar.: 05.01.1955
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
11.3.2015
2.2.2016
-
-
40K/19/2013
Počet podaní: 1
Peter Kovár
Nar.: 03.12.1960
Konkurzné
nezistený
Roderová Katarína
7.7.2014
7.7.2014
-
-
31NcKR/2/2012
Počet podaní: 3
Stanislav Gatial
Nar.: 06.07.1970
Iné
Okresný súd Nitra
Tomáš Pintér, JUDr.
10.5.2012
27.7.2015
-
-
1K/29/2015
Počet podaní: 4
Fedor Drančak
Nar.: 05.06.1969
Konkurzné
Okresný súd Prešov
nezistený
24.4.2015
17.10.2016
-
-
1K41/2010
Počet podaní: 1
Martina Staszaková
Nar.: 05.11.1978
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
Mgr. Katarína Milanská
2.8.2016
2.8.2016
-
-
1K/26/2014
Počet podaní: 1
Ing. Miroslav Lendacký
Nar.: 04.05.1955
Konkurzné
nezistený
Jozef Šperka
19.9.2014
19.9.2014
-
-
4K/27/2016
Počet podaní: 3
Janka Kapustová
Nar.: 02.01.1964
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
Mgr Katarína Milanská
23.5.2016
10.10.2016
-
-
38K 148/1995
Počet podaní: 4
BRATISLAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY, štátny podnik, podnik v likvidácii
00008320
Konkurzné
Krajský súd v Bratislave
nezistený
2.12.2013
27.4.2015
-
-
1K/18/2010
Počet podaní: 3
Ján Pacek - SCUBY - STAV
Nar.: 04.02.1976
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
11.11.2011
14.5.2012
-
-
4K/39/2016
Počet podaní: 0
Františka Kucanová
Nar.: 03.11.1970
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Mgr. Ľuboš Jurčo
16.8.2016
26.8.2016
-
-
3K/187/2000
Počet podaní: 5
OPAL, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
00596094
Konkurzné
Krajský súd v Košiciach
JUDr. Milan Okajček
22.8.2011
24.2.2014
-
-
29NcKR/1/2011
Počet podaní: 6
Ligas Pavol
Nar.: 03.09.1974
Iné
Okresný súd Trenčín
Miroslav Babeľa, Mgr. Ing.
24.8.2011
15.1.2015
-
-
25K/22/2011
Počet podaní: 18
Marek Meluš
Nar.: 06.11.1976
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Peter Ondreička , JUDr. Peter Ondreička
25.7.2011
19.4.2016
-
-