Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Aktivovať PREMIUM
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
32NcKR/25/2015
Počet podaní: 1
Ing. Vojtech Jakab
Nar.: 04.12.1947
Iné
Okresný súd Nitra
nezistený
23.12.2016
23.12.2016
-
-
1K/59/2014
Počet podaní: 3
Igor Bartoš
Nar.: 03.09.1969
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
2.1.2015
28.10.2015
-
-
6K/195/1999
Počet podaní: 0
Poľnohospodárske družstvo Karpaty Horné Orešany
00207811
Konkurzné
Krajský súd v Bratislave
nezistený
18.11.1999
19.4.2016
18.11.1999
-
4K/5/2012
Počet podaní: 2
ROMAN, spol. s r.o.
00585513
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
nezistený
5.3.2012
16.3.2012
-
-
32K/65/2012
Počet podaní: 0
Mário Gahér
Nar.: 04.07.1968
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
9.11.2012
19.4.2016
8.2.2013
-
31K/47/2014
Počet podaní: 22
Ákos Hegedűs
Nar.: 01.07.1963
Konkurzné
Okresný súd Nitra
B.F.B. správcovská, v.o.s., Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s.
29.9.2014
5.1.2017
12.11.2014
-
1K/13/2015
Počet podaní: 0
Valéria Kostrová
Nar.: 06.02.1963
Konkurzné
Okresný súd Žilina
JUDr. Tatiana Šumichrastová
22.9.2015
30.9.2016
23.10.2015
-
8K 185/2000
Počet podaní: 4
Chirana Export - Import, a.s.
00660744
Konkurzné
Krajský súd v Bratislave
nezistený
29.10.2012
20.9.2013
-
-
25K/36/2016
Počet podaní: 8
Irena Bartovicová
Nar.: 07.02.1959
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Mgr. Daniel Poturnay
9.9.2016
28.12.2016
12.10.2016
-
1K/62/2011
Počet podaní: 5
Mesto Sliač
00320277
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
nezistený
9.12.2011
13.3.2012
-
-
31NcKR/20/2015
Počet podaní: 3
Gabriela Krásna
Nar.: 07.03.1971
Iné
Okresný súd Nitra
nezistený
2.6.2015
6.10.2016
12.7.2016
-
38NcKR/26/2016
Počet podaní: 1
Jozef Kurtiš, Mgr.
Nar.: 06.11.1972
Iné
Okresný súd Trenčín
nezistený
2.12.2016
2.12.2016
-
-
18K/2/2015
Počet podaní: 17
Jarmila Galová
Nar.: 05.09.1979
Konkurzné
Okresný súd Žilina
JUDr. Marta Bojo Vevurková
3.11.2015
19.8.2016
29.1.2016
-
38K/41/2013
Počet podaní: 15
Martina Zálešáková
Nar.: 01.06.1981
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
3.12.2013
8.12.2016
29.1.2014
-
4K 48/2016
Počet podaní: 7
Marian Kovalík
Nar.: 04.03.1976
Konkurzné
Okresný súd Banská Bystrica
Ing. Nada Bôžiková, Ing. Naďa Lempochnerová
21.7.2016
22.12.2016
6.12.2016
-
38K/69/2015
Počet podaní: 0
Pavol Vašíček
Nar.: 03.09.1992
Konkurzné
Okresný súd Trenčín
nezistený
19.4.2016
19.4.2016
-
-
3K/165/2002
Počet podaní: 0
POĽNOSTAVBY, a.s. Sečovce
00687120
Konkurzné
Krajský súd v Košiciach
nezistený
7.10.2002
8.12.2016
20.11.2002
-
26K/6/2015
Počet podaní: 7
Pavol Rákoci
Nar.: 05.01.1955
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
11.3.2015
2.2.2016
-
-
1K/238/1996
Počet podaní: 0
Poľnohospodárske družstvo Breznica
00204510
Konkurzné
Krajský súd v Košiciach
nezistený
18.7.1996
8.12.2016
27.11.1997
-
40K/19/2013
Počet podaní: 1
Peter Kovár
Nar.: 03.12.1960
Konkurzné
nezistený
Roderová Katarína
7.7.2014
7.7.2014
-
-