Konkurzy a reštrukturalizácie - denne aktualizovaný zoznam a vyhľadávanie

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Aktivovať PREMIUM
Spisová značka Firma Druh Súd Správca
31K/19/2014
Počet podaní: 18
ZINCHEM, a.s.
36187046
Konkurzné
Okresný súd Košice I
Jozef Urbánek , JUDr. Jozef Urbánek
28.4.2014
19.4.2016
29.7.2014
-
31K/33/2013
Počet podaní: 37
ŽIVENA Zvolen, a.s.
36629693
Konkurzné
Okresný súd Nitra
Róbert Hipp
8.7.2013
29.7.2015
23.9.2013
-
31K/6/2014
Počet podaní: 1
ZINCHEM, a.s.
36187046
Konkurzné
Okresný súd Košice I
nezistený
17.3.2014
17.3.2014
-
-
26K/65/2014
Počet podaní: 1
ZINCHEM, a.s.
36187046
Konkurzné
nezistený
Jana Koľveková
7.9.2015
7.9.2015
-
-
25K/6/2012
Počet podaní: 44
WELTEN, a.s.
35966378
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Eva Timár Myjavcová , Mgr. Eva Timár Myjavcová
24.2.2012
19.4.2016
23.1.2013
-
3K/5/2015
Počet podaní: 5
Weltbiz, a.s.
43815308
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Ján Polomský, JUDr., JUDr. Ján Polomský
26.1.2015
19.4.2016
14.2.2015
28.4.2015
4K/47/2013
Počet podaní: 10
Winterian, a.s.
35973854
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
Tomáš Vaňo, JUDr.
15.11.2013
4.6.2014
-
-
31K/53/2010
Počet podaní: 31
WEXIM a.s.
36212849
Konkurzné
Okresný súd Košice I
JUDr. Erika Šimová, Erika Šimová
16.11.2010
19.4.2016
16.11.2010
20.12.2013
31R/3/2015
Počet podaní: 9
VÚSAPL, a.s.
34102230
Reštrukturalizačné
Okresný súd Nitra
Mgr. Veronika Hetényiová
9.6.2015
19.4.2016
29.7.2015
12.1.2016
1K/50/2016
Počet podaní: 3
TEKNO, s.r.o.
36696331
Konkurzné
Okresný súd Prešov
nezistený
7.12.2016
16.1.2017
31.12.2016
-
23K/31/2016
Počet podaní: 13
Štefan Šimek
Nar.: 04.06.1984
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Tibor Timár
1.8.2016
16.1.2017
9.9.2016
-
1K/2/2015
Počet podaní: 1
Vladimír Smorada
Nar.: 16.10.1955
Konkurzné
Okresný súd Prešov
nezistený
5.2.2015
5.2.2015
-
-
25R/6/2012
Počet podaní: 13
TopFood Slovakia, s.r.o.
36351687
Reštrukturalizačné
Okresný súd Trnava
Erik Bilský
17.10.2012
19.4.2016
27.11.2012
11.6.2013
6K/19/2016
Počet podaní: 19
Tomáš Viršík
Nar.: 10.02.1980
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
JUDr. Ivana Hutňanová
26.4.2016
16.1.2017
-
-
23K/17/2014
Počet podaní: 45
TopFood Slovakia, s.r.o.
36351687
Konkurzné
Okresný súd Trnava
JUDr. Erik Bilský
20.6.2014
16.1.2017
24.7.2014
-
36K/6/2014
Počet podaní: 37
TRIMENT s.r.o.
36261483
Konkurzné
Okresný súd Trnava
Mgr. Eva Timár Myjavcová
14.3.2014
16.1.2017
9.7.2014
-
4K/23/2014
Počet podaní: 27
Truelite, s.r.o.
35906286
Konkurzné
Okresný súd Bratislava I
KRIVANKON k.s., KRIVANKON, k.s.
5.5.2014
16.1.2017
6.8.2014
-
1K/43/2015
Počet podaní: 25
Vladimír Smorada
Nar.: 16.10.1955
Konkurzné
Okresný súd Prešov
JUDr. Jozef Šperka PhD., MBA, JUDr. Jozef Šperka
20.5.2015
16.1.2017
17.6.2015
-
23K/27/2014
Počet podaní: 1
TopFood Slovakia, s.r.o.
36351687
Konkurzné
nezistený
Erik Bilský
8.6.2015
8.6.2015
-
-
6R/4/2013
Počet podaní: 8
TECHNO UNION, s.r.o.
36479128
Reštrukturalizačné
nezistený
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
13.7.2013
20.2.2014
13.7.2013
15.2.2014