Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Druhé oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. Zníženia základného imania 20.1.2017
Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom DB Biotech, a.s. Zmeny právnej formy 20.1.2017
Oznámenie o dodatočnej likvidácii a výzva likvidátora/likvidátorov BAMA spol. s r.o. v likvidácii 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 20.1.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Mestský bytový podnik - Otília Csernaiová OV zapísana zmluva 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár - Technické služby mesta Rimavská Sobota OV zapísana zmluva 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) MILSY - Zariadenie pre seniorov DUBINA,m.r.o. OV zapísana zmluva 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Galileo Corporation s.r.o. - Obec Dolné Semerovce OV zapísana zmluva 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Galileo Corporation s.r.o. - Obec Dolné Semerovce OV zapísana zmluva 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Slovenská sporiteľňa, a.s. - Želznice Slovenskej republiky OV zapísana zmluva 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 20.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) BCF s.r.o. - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica OV zapísana zmluva 20.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) METRO Cash&Carry SR - Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica OV zapísana zmluva 20.1.2017
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí do Zbierky listín BODA Renova -SK,s.r.o. Zlúčenia zbierky listín 19.1.2017