Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí do Zbierky listín BODA Renova -SK,s.r.o. Zlúčenia zbierky listín 19.1.2017
Výzva na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej na listinnú podobu ŽIAREC, poľnohospodárske družstvo Cenné papiere 19.1.2017
Výzva na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej na listinnú podobu Roľnícke družstvo "Majdan" Litmanová Cenné papiere 19.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Donau Lab spol. s r.o. Zníženia základného imania 19.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným DEREAL, s.r.o. Zníženia základného imania 19.1.2017
Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným AGOLD s.r.o. Zníženia základného imania 19.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 19.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 19.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 19.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 19.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 19.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 19.1.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Obec Stará Bystrica - Miroslav Strnádel, rod. Strnádel OV zapísana zmluva 19.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Stará Bystrica - František Budoš, rod. Budoš OV zapísana zmluva 19.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Rímskokatolícka cirkev – farnosť Nové Zámky - Spojená škola OV zapísana zmluva 19.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) neznámy - Zariadenie pre seniorov Krizovany nad Dudvahom OV zapísana zmluva 19.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Ján Sadloň - Reštaurácia Belan - Technické služby mesta Brezová pod Bradlom OV zapísana zmluva 19.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) VEMABB,s.r.o. - Obec Hiadeľ OV zapísana zmluva 19.1.2017
Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Augustín Reisinger Predaj majetku - správca 19.1.2017
Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Mojzesovo Predaj majetku - správca 19.1.2017