Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia do Zbierky listín P E Z A a.s. Zlúčenia zbierky listín 24.2.2017
Oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie Investment Union a.s. Zníženia základného imania 24.2.2017
Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným/akciovej spoločnosti na spoločnosť/družstvo, ktorá/ktoré po zmene právnej formy nevytvára základné imanie, a výzva veriteľom MONAQ GROUP DRUŽSTVO Zmeny právnej formy 24.2.2017
Štátna pomoc a iné programy podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátna pomoc a iné programy podpory 24.2.2017
Štátna pomoc a iné programy podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátna pomoc a iné programy podpory 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 24.2.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Mestský bytový podnik - Katarína Chovanová OV zapísana zmluva 24.2.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Mestský bytový podnik - Roman Jurčo OV zapísana zmluva 24.2.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE OV zapísana zmluva 24.2.2017
Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Poľnohospodárske družstvo Veľký Blh " v likvidácii" v konkurze Predaj majetku - správca 24.2.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 24.2.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 24.2.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 24.2.2017
Iné oznámenia KONŠTRUKTA – Industry, akciová spoločnosť Iné oznámenia 23.2.2017