Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Údaje z Registra registrových úradov Škôlkárik, n. o. Údaj z registra úradov 18.1.2017
Údaje z Registra registrových úradov Svet mladých n.o. Údaj z registra úradov 18.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Glass Partners Transports Slovakia, s.r.o. Zníženia základného imania 18.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Kailas, s. r. o. Zníženia základného imania 17.1.2017
Druhé oznámenie o zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom Dolphin Group s.r.o. Zmeny právnej formy 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 17.1.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Stredoslovenská energetika, a.s. - Obec Stará Bystrica OV zapísana zmluva 17.1.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Stredoslovenská energetika, a.s. - Obec Stará Bystrica OV zapísana zmluva 17.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Stredoslovenská energetika, a.s. - Obec Stará Bystrica OV zapísana zmluva 17.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Lekos, s.r.o - Obec Jenkovce OV zapísana zmluva 17.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) DENEBOLA, s.r.o. - Obec Horná Ves OV zapísana zmluva 17.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Horná Ves - Ján Jamriška OV zapísana zmluva 17.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Mestský bytový podnik - Daniel Goral OV zapísana zmluva 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 17.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 17.1.2017