Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Iné oznámenia JUDr. Silvia Pršebice Iné oznámenia 17.1.2017
Oznámenie o uložení návrhu Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí do Zbierky listín CRYSTAL PHARMA s.r.o. Zlúčenia zbierky listín 16.1.2017
Výzva na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej na listinnú podobu Roľnícke družstvo Horná Ves Cenné papiere 16.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným G4 Stavba Kazanská, s.r.o. Zníženia základného imania 16.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným FINBUILD s.r.o. Zníženia základného imania 16.1.2017
Druhé oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Nový Báb s.r.o. Zníženia základného imania 16.1.2017
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku Vladimír Kokolevský Opravy a zrušenia 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 16.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Stará Bystrica - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. OV zapísana zmluva 16.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Jaroslav Glankovič - ZŠ v Červenici OV zapísana zmluva 16.1.2017
Obchodné verejné súťaže/Verejné súťaže Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Verejné súťaže 16.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 16.1.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Stredoslovenská energetika, a.s. - Obec Stará Bystrica OV zapísana zmluva 16.1.2017
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Stredoslovenská energetika, a.s. - Obec Stará Bystrica OV zapísana zmluva 16.1.2017