Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Dodatok k zmluve (Obchodný vestník) Stredoslovenská energetika, a.s. - Obec Stará Bystrica OV zapísana zmluva 16.1.2017
Zverejnenie oznámenia zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu o zrušení stáleho rozhodcovského súdu Slovenský futbalový zväz Zverejnenia zriaďovateľa 13.1.2017
Štátna pomoc a iné programy podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátna pomoc a iné programy podpory 13.1.2017
Štátna pomoc a iné programy podpory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štátna pomoc a iné programy podpory 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 13.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 13.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Technické služby mesta Rimavská Sobota - Rudolf Orosz OV zapísana zmluva 13.1.2017
Oznámenie o zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom AUTO MARKET, s.r.o. Zmeny právnej formy 13.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) MAKROAUDIT s.r.o. - Obec Štefurov OV zapísana zmluva 13.1.2017
Druhé oznámenie o zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom Tirrellus, s.r.o. Zmeny právnej formy 12.1.2017
Druhé oznámenie o zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá po zmene právnej formy znižuje základné imanie, a výzva veriteľom Rosum s.r.o. Zmeny právnej formy 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trnava 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Banská Bystrica 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Trenčín 12.1.2017