Obchodný vestník

Zobraziť všetky filtre
Názov Typ Zverejnené
Podanie Obchodného registra Okresný súd Prešov 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Nitra 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Žilina 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Bratislava I 12.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) Obec Horná Ves - Alena Jančichová OV zapísana zmluva 12.1.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 12.1.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 12.1.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 12.1.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 12.1.2017
Samosprávne kraje Žilinský samosprávny kraj Oznámenie orgánu verejnej moci 12.1.2017
Protimonopolný úrad Protimonopolný úrad Slovenskej republiky Rozhodnutie protimonopolný úrad 12.1.2017
Podanie Obchodného registra Okresný súd Košice I 12.1.2017
Zmluva (Obchodný vestník) MEVAKO spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava - Obec Zubák OV zapísana zmluva 12.1.2017
Predaj majetku - správca konkurznej podstaty Kovometal, a.s. Predaj majetku - správca 12.1.2017
Iné oznámenia Enterprise Services Slovakia s.r.o. Iné oznámenia 11.1.2017
Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí HAKA, s.r.o. Zlúčenia zbierky listín 11.1.2017
Zverejnenie návrhu Zmluvy o zlúčení/splynutí/Projektu rozdelenia/Zmluvy o cezhraničnom zlúčení/splynutí HIT Slovensko, s.r.o. Zlúčenia zbierky listín 11.1.2017
Zverejnenie oznámenia zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu o zrušení stáleho rozhodcovského súdu Centrum rozhodcovskej a právnej pomoci Zverejnenia zriaďovateľa 11.1.2017
Zverejnenie oznámenia zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu o zrušení stáleho rozhodcovského súdu Parnose Zverejnenia zriaďovateľa 11.1.2017
Oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. (v skratke SMMP, s.r.o.) Zníženia základného imania 11.1.2017