Všetky sekcie

Naše databázy
Databáza 228 493 slovenských firiem so zverejnenými finančnými výkazmi za aspoň jeden rok, obsahuje finančné a fakturačné údaje firiem a finančné ukazovatele
Databáza 406 994 (aj novozaložených) slovenských firiem a organizácií. Obsahuje základné finančné a fakturačné údaje a dostupné kontaktné údaje.
Databáza 811 698 slovenských živnostníkov, obsahuje fakturačné údaje a dostupné kontaktné údaje živnostníkov
Databáza štatutárov a spoločníkov umožňuje zadaním mena osoby vyhľadať firmy, v ktorých figuruje ako spoločník alebo konateľ
Databáza 3 896 slovenských neziskových organizácií so spracovanými finančnými údajmi
Databáza českých firiem
Databáza základných údajov o českých firmách a organizáciách, dostupné v službe Premium
Databáza českých živnostníkov
Databázy českých živnostníkov, obsahuje fakturačné údaje a dostupné kontaktné údaje živnostníkov, dostupné v službe Premium
Právne databázy
Databáza 12 130 konkurzov a reštrukturalizácií a 132 266 podaní z Obchodného vestníka
Súdne rozhodnutia
Databáza 1 607 151 súdnych rozhodnutí s možnosťou rozšíreného filtrovania, dostupné v službe Premium
Platobné rozkazy
Databáza 458 129 platobných rozkazov s možnosťou rozšíreného filtrovania, dostupné v službe Premium
Český insolvenčný register
Štruktúrovaná databáza českých insolvenčných konaní, dostupné v službe Premium
Ostatné z Obchodného vestníka
Databáza obsahujúca všetky podania z Obchodného vestníka s možnosťou základného filtrovania
Databáza obsahujúca všetky podania z Obchodného registra
Databáza záznamov 52 844 podaní o dražbách z Obchodného vestníka s možnosťou základného filtrovania
Databáza záznamov o 28 527 firmách v likvidácii s možnosťou základného filtrovania
Naše analýzy
Rebríček slovenských firiem zostavený podľa výšky splatnej dane za rok 2015.
Finančná analýza oboznamuje s finančnou situáciou spoločnosti a s jej následným vývojom v budúcnosti. Finančná analýza je ohodnotením hospodárenia a oboznámenie sa s finančným zdravím daného subjektu. Jej cieľom je identifikovať a vyzdvihnúť silné stránky, na ktorých je možné stavať a určiť kroky pre zlepšenie slabých stránok.
Rebríček slovenských firiem zostavený podľa výšky splatnej dane za rok 2014.