Ing. Hana Majlingová - VIMA TRADING

Spoločnosť Ing. Hana Majlingová - VIMA TRADING bola založená 1. januára 1962

  • IČO 00000007
  • DIČ 2021490493
  • Sídlo Ing. Hana Majlingová - VIMA TRADING
    935 87 Santovka
  • Zápis Zapísaná na Nitra, odd. Pšn, vl.č.89/N