Miestny národný výbor v Nových Sadoch

Spoločnosť Miestny národný výbor v Nových Sadoch bola založená 20. novembra 1989

  • IČO 00000122
  • Sídlo Miestny národný výbor v Nových Sadoch
    951 24 Nové Sady
  • Zápis Zapísaná na Nitra, odd. Pšn, vl.č.204/N