Miestny národný výbor Rúbaň

Spoločnosť Miestny národný výbor Rúbaň bola založená 9. januára 1989

  • IČO 00000156
  • Sídlo Miestny národný výbor Rúbaň
    941 36 Rúbaň
  • Zápis Zapísaná na Nitra, odd. Pšn, vl.č.238/N