Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Puncový úrad Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
47 781€ 39 836€ 43 091€ 69 902€ 34 500€ 26 062€ 27 492€ 24 627€ 28 995€ 33 472€ 54 111€ 88 309€ 50 056€ 61 464€ 64 201€
02
501
Spotreba materiálu
16 102€ 20 213€ 31 952€ 50 917€ 17 434€ 9 492€ 13 825€ 9 839€ 11 823€ 15 254€ 35 779€ 71 899€ 28 853€ 40 950€ 48 543€
03
502
Spotreba energie
31 679€ 19 624€ 11 139€ 18 985€ 17 065€ 16 570€ 13 668€ 14 788€ 17 171€ 18 218€ 18 331€ 16 410€ 21 203€ 20 513€ 15 658€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
54 493€ 59 432€ 54 943€ 94 942€ 63 309€ 83 540€ 64 589€ 61 081€ 54 152€ 85 928€ 89 680€ 91 144€ 114 156€ 110 499€ 101 785€
07
511
Opravy a udržiavanie
4 035€ 5 213€ 6 431€ 35 204€ 3 344€ 6 324€ 7 558€ 11 267€ 6 161€ 8 992€ 21 034€ 19 329€ 37 474€ 38 831€ 30 155€
08
512
Cestovné
4 600€ 3 492€ 3 827€ 10 602€ 2 645€ 4 339€ 4 579€ 3 439€ 5 475€ 6 826€ 11 658€ 8 185€ 12 069€ 11 688€ 17 062€
09
513
Náklady na reprezentáciu
809€ 1 035€ 821€ 3 600€ 947€ 4 538€ 5 821€ 3 219€ 3 398€ 2 609€ 2 966€ 1 740€ 2 886€ 602€ 1 085€
10
518
Ostatné služby
45 049€ 49 693€ 43 864€ 45 535€ 56 373€ 68 339€ 46 631€ 43 156€ 39 118€ 67 502€ 54 021€ 61 890€ 61 728€ 59 378€ 53 483€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
563 738€ 559 153€ 548 162€ 517 340€ 440 649€ 420 133€ 417 641€ 403 145€ 408 468€ 421 354€ 441 555€ 432 508€ 450 309€ 497 247€ 458 057€
12
521
Mzdové náklady
388 874€ 389 615€ 385 468€ 368 763€ 312 142€ 296 023€ 293 640€ 284 923€ 289 435€ 286 443€ 310 418€ 312 522€ 324 798€ 366 695€ 342 595€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
134 879€ 133 083€ 130 314€ 121 364€ 103 647€ 99 916€ 99 515€ 96 342€ 97 554€ 101 650€ 104 176€ 95 596€ 109 586€ 118 454€ 112 793€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 447€ 8 042€ 7 670€ 7 394€ 6 169€ 4 935€ 5 161€ 5 106€ 4 911€ 1 793€ 1 833€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 540€ 28 413€ 24 710€ 19 819€ 18 690€ 19 258€ 19 325€ 16 774€ 16 568€ 31 467€ 25 129€ 15 177€ 3 113€ 3 389€ 1 878€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 9 214€ 12 812€ 8 709€ 791€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 155€ 3 157€ 3 269€ 1 813€ 2 582€ 1 669€ 1 978€ 1 412€ 4 653€ 1 586€ 1 378€ 2 227€ 1 901€ 1 969€ 2 450€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 607€ 2 607€ 2 607€ 1 117€ 942€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 075€ 1 189€ 947€ 721€ 39€ 267€ 469€
20
538
Ostatné dane a poplatky
548€ 550€ 662€ 696€ 1 640€ 593€ 903€ 337€ 3 578€ 397€ 431€ 1 506€ 1 862€ 1 703€ 1 982€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
23 719€ 15 185€ 17 903€ 16 674€ 7 355€ 11 216€ 15 985€ 10 049€ 666€ 1 050€ 8 095€ 515€ 29 056€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 29 056€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
690€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
293€ 500€ 14€ 60€ 16€ 950€ 907€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
100€ 800€ 3 545€ 1 100€ 300€ 100€ 14 220€ 250€ 100€ 150€ 456€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
23 619€ 13 757€ 14 358€ 15 280€ 6 555€ 10 411€ 1 765€ 9 989€ 400€ 7 038€ 59€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
51 866€ 34 775€ 35 761€ 23 200€ 26 873€ 34 401€ 24 840€ 28 601€ 55 488€ 159 455€ 89 817€ 123 396€ 102 390€ 109 618€ 143 139€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 824€ 31 294€ 29 801€ 18 945€ 20 696€ 19 677€ 19 209€ 23 060€ 51 875€ 84 675€ 62 652€ 99 991€ 84 746€ 92 303€ 123 838€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 042€ 3 481€ 5 960€ 4 255€ 6 176€ 14 724€ 5 631€ 5 541€ 3 612€ 74 780€ 27 165€ 23 404€ 17 644€ 17 315€ 19 301€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 048€ 19 363€ 17 644€ 17 315€ 19 301€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 042€ 3 481€ 2 060€ 4 255€ 1 589€ 11 320€ 5 631€ 3 350€ 3 094€ 13 475€ 3 112€ 4 042€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 901€ 4 588€ 3 404€ 2 191€ 518€ 61 305€ 10 005€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 085€ 5 454€ 3 479€ 3 948€ 3 190€ 1 529€ 2 898€ 3 763€ 3 343€ 3 950€ 3 807€ 3 944€ 4 128€ 1 315€ 851€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
27€ 8€ 0€ 149€ 2€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 059€ 5 446€ 3 479€ 3 948€ 3 040€ 1 529€ 2 898€ 3 763€ 3 341€ 3 950€ 3 807€ 3 942€ 4 128€ 1 315€ 851€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
853 560€ 695 456€ 621 000€ 815 983€ 708 709€ 667 660€ 634 920€ 632 027€ 648 514€ 536 970€ 466 063€ 501 036€ 672 040€ 926 862€ 1 265 326€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 400€ 5 400€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
851 666€ 695 006€ 616 551€ 812 328€ 704 163€ 649 917€ 626 989€ 625 915€ 624 309€ 527 391€ 453 888€ 494 305€ 672 040€ 926 462€ 1 258 313€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 895€ 450€ 4 448€ 3 654€ 4 546€ 17 743€ 7 930€ 6 112€ 24 205€ 9 580€ 12 175€ 6 731€ 0€ 0€ 1 614€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 604 398€ 1 412 449€ 1 327 609€ 1 543 801€ 1 287 166€ 1 246 210€ 1 190 342€ 1 164 706€ 1 204 279€ 1 243 767€ 1 154 507€ 1 243 079€ 1 424 036€ 1 708 974€ 2 035 809€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
851 523€ 693 216€ 618 235€ 800 836€ 704 677€ 667 446€ 646 958€ 628 981€ 646 476€ 536 372€ 464 593€ 493 359€ 618 491€ 924 265€ 1 259 927€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
851 523€ 693 216€ 618 235€ 800 836€ 704 677€ 667 446€ 646 958€ 628 981€ 646 476€ 536 372€ 464 593€ 493 359€ 618 491€ 924 265€ 1 259 927€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 004€ 2 664€ 1 022€ 4 601€ 3 323€ 1 193€ 993€ 3 096€ 2 292€ 698€ 1 786€ 1 539€ 70 925€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 650€ 70 925€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 004€ 2 664€ 1 022€ 4 601€ 3 323€ 1 193€ 993€ 3 036€ 2 282€ 698€ 1 786€ 889€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 481€ 2 060€ 4 255€ 1 589€ 11 320€ 5 631€ 21 378€ 3 094€ 16 161€ 17 160€ 23 404€ 17 644€ 26 466€ 10 278€ 18 560€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 481€ 2 060€ 4 255€ 1 589€ 11 320€ 5 631€ 21 378€ 3 094€ 16 161€ 17 160€ 23 404€ 17 644€ 26 466€ 10 278€ 18 560€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 265€ 16 090€ 23 404€ 17 644€ 12 336€ 10 278€ 18 560€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 481€ 2 060€ 4 255€ 1 589€ 11 320€ 5 631€ 3 350€ 3 094€ 12 210€ 1 070€ 0€ 0€ 14 129€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
18 028€ 2 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 0€ 1 670€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1€ 0€ 1 670€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
3 778€ 1 188€ 232€ 4 571€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
232€ 4 571€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
3 778€ 1 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
739 757€ 713 745€ 707 576€ 723 583€ 591 976€ 556 592€ 519 147€ 530 496€ 556 878€ 718 944€ 693 945€ 739 268€ 743 060€ 907 611€ 756 120€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
693 933€ 681 823€ 673 874€ 704 637€ 566 693€ 533 511€ 517 966€ 505 244€ 507 169€ 541 198€ 591 278€ 639 277€ 615 353€ 674 290€ 756 120€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
45 824€ 31 922€ 33 702€ 18 945€ 25 284€ 23 081€ 1 181€ 25 251€ 49 709€ 177 746€ 72 657€ 89 986€ 127 707€ 233 321€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
30 010€ 10 005€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 596 764€ 1 411 684€ 1 331 088€ 1 534 386€ 1 311 296€ 1 230 863€ 1 189 665€ 1 165 666€ 1 221 807€ 1 273 174€ 1 183 960€ 1 258 051€ 1 458 942€ 1 842 154€ 2 034 607€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-7 634€ -765€ 3 479€ -9 415€ 24 131€ -15 347€ -678€ 960€ 17 527€ 29 407€ 29 454€ 14 973€ 34 905€ 133 180€ -1 202€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-7 634€ -765€ 3 479€ -9 415€ 24 131€ -15 347€ -678€ 960€ 17 527€ 29 407€ 29 454€ 14 973€ 34 905€ 133 180€ -1 202€