Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ACHP Levice a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ACHP Levice a.s.

  • Názov ACHP Levice a.s.
  • IČO 00005819
  • DIČ 2020402120
  • IČ DPH SK2020402120 podľa §4
  • Sídlo Podhradie 31, 934 01 Levice
  • Dátum vzniku 15. februára 1993, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 44/N
  • Základné imanie Podľa ORSR: 4 700 850 € / splatené 4 700 850 €
    Podľa účtovnej závierky: 4 700 850 €
  • Historický názov Agrochemický podnik Levice a.s.
    (platné do 12. októbra 2006 )
  • Historické sídlo Kalnická cesta 12, 934 03 Levice
    (platné do 12. októbra 2006)
    Dopravná 14, 934 01 Levice
    (platné do 8. septembra 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

  1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
    • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
  2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
    • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
  3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
    • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Vladimír Tamaškovič Predseda predstavenstva Záhradná 14, 935 32 Kalná nad Hronom 20. júna 2015
Ing. Robert Konopka Podpredseda predstavenstva Kuklovská 3235/51, 841 04 Bratislava 20. júna 2015
Ing. Petr Mušinský Člen predstavenstva 11, 935 27 Podlužany 20. júna 2015
  • Konanie menom spoločnosti [od 23. júla 2018] Ak ide o právny úkon, v dôsledku ktorého dochádza k scudzeniu alebo zaťaženiu akcií a iných majetkových účastí a podielov na právnických osobách, v mene spoločnosti konajú vždy spoločne traja členovia predstavenstva,z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. V ostatných záležitostiach v mene spoločnosti konajú (i) spoločne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, alebo (ii) samostatne člen predstavenstva alebo spoločne členovia predstavenstva, ktorých k tomuto konaniu v určitom rozsahu alebo na určitú dobu poverí predstavenstvo svojím rozhodnutím.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Lýdia Chrastinová Dozorná rada M.R. Štefánika 21, 934 01 Levice 21. mája 2007
JUDr. Silvia Karásiková Dozorná rada Mostová 1839/5, 927 01 Šaľa 1. októbra 2011
Ing. Kvetoslava Trenčianska Dozorná rada Lišňová 265/22, 956 17 Solčany 1. júna 2013
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
AGROPODNIK Nitra, a.s. [00222429] Čab 267, 951 24 Nové Sady 1.1.2010
AGRARIA a.s. [31425054] P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa 1.1.2011
Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy 15.2.1993
sprostredkovanie leteckej činnosti v oblasti poľnohgospodárstva 15.2.1993
vykonávanie laboratórnych rozborov pôdy, vody a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu 15.2.1993
obchodná činnosť s priemyselným tovarom 15.2.1993
obchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu 15.2.1993
vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín, dezinsekcia, deratizácia objektov 15.2.1993
výkup, úprava a predaj železného šrotu 15.2.1993
verejná cestná nákladná doprava 15.2.1993
výroba miešaných priemyselných hnojív 8.9.1999
veľkoobchodná činnosť so strojmi pre poľnohospodársku prvovýrobu 8.9.1999
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 8.9.1999
poľnohospodárska prvovýroba 8.9.1999
výkup a predaj (maloobchod a veľkoobchod) rastlinných a živočíšnych komodít 8.9.1999
výroba kŕmnych zmesí 25.4.2003
prevádzkovanie verejného skladu 25.4.2003
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva 25.4.2003
živočíšna výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja 25.4.2003
ochrana a výživa rastlín 1.1.2010
zváračské práce 1.1.2010
kovovýroba 1.1.2010
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov 1.1.2010
zemné práce 1.1.2010
maloobchodný predaj pohonných hmôt 1.1.2010
veľkoobchod - pohonné hmoty 1.1.2010
veľkoobchod - priemyselné a organické hnojivá 1.1.2010
veľkkobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt. 1.1.2010
veľkoobchod - palivá, hutný a stavebný materiál 1.1.2010
veľkoobchod - ropné produkty 1.1.2010
maloobchod - hnojivá, agrochemikálie, záhradkárske potreby 1.1.2010
maloobchod - palivá, hutný a stavebný materiál 1.1.2010
maloobchod - ropné produkty 1.1.2010
prenájom nebytových priestorov 1.1.2010
podnikateľské poradenstvo v oblasti ochrany a výživy rastlín 1.1.2010
výroba bionafty 1.1.2010
prenájom nebytových priestorov 1.1.2010
služby poľnohospodárskou technikou 1.1.2010
sprostredkovateľská činnosť 1.1.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) 1.1.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) 1.1.2010
výroba ovocného a hroznového vína a muštov 1.1.2010
prevádzka obilných síl a skladov 1.1.2010
maloobchod - poľnohospodárske produkty, kŕmne zmesi, potraviny 1.1.2010
veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami 1.1.2010
spracovanie olejnín a výroba oleja za studena 1.1.2010
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.1.2010
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1.1.2010
nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebného tovaru, priemyselného, drobného, rozličného a drogériového tovaru, balených potravín, alko a nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov, umelých hnojív, záhradkárskych potrieb 1.1.2011
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja potravín, osív a poľnohospodárskych produktov 1.1.2011
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností - realitná kancelária 1.1.2011
prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení a nehnuteľností - leasing 1.1.2011
vedenie účtovnej evidencie 1.1.2011
reklamná činnosť 1.1.2011
požičiavanie motorových vozidiel 1.1.2011
predaj jedov a žieravín v maloobchode 1.1.2011
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov 1.1.2011
baliace činnosti 1.1.2011
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.9.1992 v zmysle § 510/91 Zb. V súlade s § 766 a § 69 Zák 510/91 Zb. prešli na akciovú spoločnosť všetky práva, záväzky a majetok zrušeného agrochemického podniku- spoločného podniku pre špecializované služby v rastlinnej výrobe Levice.
Stary spis: Sa 128
2. Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.5.1996.
Stary spis: Sa 128
3. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1999 (not. záp. č. N 107/99, Nz 97/99), zmena sídla z: Dopravnej 14, Levice na: Kalnická cesta 12, Levice.
4. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.2001 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 397/01, Nz 382/01).
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.5.2002 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 222/02, Nz 214/02).
5. Ing. Jozefovi Benčíkovi, Ing. Vladimírovi Tamaškovičovi, Ing. Jánovi Grnáčovi a Ing. Mariánovi Krištofovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 22.09.2003.
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2009 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N, notárska zápisnica N 439/2009, Nz 44079/2009, NCRIs 44902/2009.
Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.11.2009 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., so sídlom Čab 267, 951 24 Nové Sady, IČO: 00 222 429, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 29/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., dňom 01.01.2010, notárska zápisnica N 441/2009, Nz 44118/2009, NCRIs 44953/2009.
7. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.11.2010 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N so spoločnosťou AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T.
Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 652/2010, Nz 45015/2010, NCRls 45736/2010 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra, teda 01.01.2011.
História zmien a podania