Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská akadémia vied

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
747 381€ 640 475€ 635 377€ 583 992€ 688 850€ 1 006 795€ 916 258€ 1 327 468€ 919 699€ 912 529€ 547 063€ 519 069€ 625 129€ 437 006€ 528 768€
02
501
Spotreba materiálu
475 664€ 369 246€ 417 156€ 356 380€ 280 718€ 430 830€ 448 719€ 556 668€ 295 305€ 412 613€ 356 739€ 370 230€ 461 494€ 271 363€ 398 855€
03
502
Spotreba energie
271 717€ 271 230€ 218 220€ 227 612€ 408 131€ 575 964€ 467 539€ 770 800€ 624 394€ 499 916€ 190 324€ 148 839€ 163 635€ 165 643€ 129 913€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 004 655€ 908 503€ 976 537€ 998 867€ 1 902 345€ 1 414 547€ 1 884 204€ 4 815 069€ 944 145€ 1 218 055€ 915 510€ 849 869€ 1 222 907€ 677 145€ 1 092 990€
07
511
Opravy a udržiavanie
292 368€ 310 909€ 371 458€ 332 874€ 730 669€ 614 687€ 229 932€ 144 613€ 234 237€ 404 773€ 261 419€ 305 921€ 379 436€ 198 222€ 471 841€
08
512
Cestovné
74 374€ 15 076€ 14 097€ 158 837€ 152 100€ 143 045€ 135 686€ 124 083€ 180 562€ 160 450€ 176 446€ 135 531€ 146 101€ 156 288€ 174 313€
09
513
Náklady na reprezentáciu
27 163€ 15 393€ 11 812€ 32 522€ 24 559€ 26 231€ 24 444€ 15 676€ 14 995€ 15 268€ 17 373€ 18 138€ 17 795€ 18 427€ 18 152€
10
518
Ostatné služby
610 750€ 567 125€ 579 171€ 474 633€ 995 017€ 630 583€ 1 494 143€ 4 530 696€ 514 351€ 637 564€ 460 272€ 390 278€ 679 575€ 304 207€ 428 684€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 464 724€ 4 084 585€ 4 005 576€ 3 749 232€ 3 570 476€ 3 383 410€ 3 218 578€ 3 094 195€ 3 179 014€ 2 637 201€ 2 192 159€ 2 133 976€ 2 085 509€ 1 953 004€ 1 884 748€
12
521
Mzdové náklady
3 273 021€ 2 980 452€ 2 910 762€ 2 740 278€ 2 514 427€ 2 423 275€ 2 343 719€ 2 290 580€ 2 326 104€ 1 899 745€ 1 634 607€ 1 577 228€ 1 562 784€ 1 456 772€ 1 416 659€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 098 684€ 1 006 912€ 991 929€ 916 855€ 873 907€ 834 242€ 779 547€ 763 461€ 790 079€ 657 593€ 513 682€ 497 797€ 496 743€ 457 187€ 439 154€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
931€ 0€ 1 754€ 1 698€ 1 547€ 2 420€
15
527
Zákonné sociálne náklady
93 019€ 97 222€ 102 885€ 92 099€ 182 143€ 125 688€ 95 312€ 40 154€ 62 831€ 78 932€ 43 869€ 27 042€ 24 285€ 32 893€ 25 351€
16
528
Ostatné sociálne náklady
205€ 0€ 30 155€ 0€ 4 606€ 1 164€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
71 587€ 72 378€ 74 245€ 59 260€ 53 030€ 51 081€ 80 017€ 44 621€ 98 230€ 34 089€ 15 378€ 5 552€ 4 536€ 6 103€ 7 712€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
57 065€ 57 756€ 58 568€ 52 098€ 48 219€ 33 934€ 30 372€ 31 835€ 92 559€ 21 693€ 2 340€ 2 752€ 2 765€ 2 663€ 1 721€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 522€ 14 622€ 15 677€ 7 162€ 4 810€ 17 147€ 49 645€ 12 785€ 5 671€ 12 396€ 13 038€ 2 800€ 1 771€ 3 440€ 5 992€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
80 350€ 76 073€ 51 818€ 2 002 097€ 33 599€ 39 610€ 42 029€ 51 059€ 59 916€ 63 721€ 59 490€ 82 819€ 70 489€ 69 034€ 117 848€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 4 556€ 50 729€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
135€ 16 819€ 11 442€ 1 963 997€ 1 810€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
80 215€ 59 254€ 40 376€ 38 101€ 33 599€ 39 610€ 41 785€ 51 059€ 59 916€ 63 721€ 57 680€ 82 819€ 70 489€ 64 478€ 66 857€
28
549
Manká a škody
245€ 0€ 0€ 0€ 0€ 262€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
899 473€ 4 292 109€ 7 843 857€ 10 736 747€ 10 982 555€ 11 213 004€ 11 348 120€ 8 828 670€ 4 270 448€ 962 408€ 1 248 509€ 444 075€ 264 072€ 198 108€ 177 387€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
899 473€ 4 292 109€ 7 843 857€ 10 736 747€ 10 982 555€ 11 213 004€ 11 348 120€ 8 828 670€ 4 270 448€ 866 299€ 1 175 022€ 383 845€ 203 601€ 155 308€ 128 027€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
96 109€ 73 487€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
96 109€ 73 487€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
112 456€ 98 462€ 96 273€ 88 076€ 85 524€ 76 034€ 77 689€ 58 450€ 16 458€ 362€ 243€ 309€ 356€ 6 497€ 3 169€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
234€ 97€ 280€ 143€ 132€ 55€ 78€ 113€ 60€ 117€ 101€ 48€ 197€ 15€ 84€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
112 222€ 98 366€ 95 993€ 87 934€ 85 392€ 75 978€ 77 611€ 58 338€ 16 397€ 245€ 142€ 262€ 160€ 6 482€ 3 085€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
446 537€ 1 629 097€ 469 036€ 426 013€ 1 658 892€ 656 838€ 874 563€ 890 137€ 584 851€ 467 938€ 363 327€ 336 837€ 402 698€ 294 612€ 215 283€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
444 904€ 1 628 344€ 467 671€ 423 811€ 1 658 892€ 656 838€ 874 563€ 890 137€ 584 851€ 467 938€ 363 327€ 336 837€ 402 698€ 294 612€ 215 283€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 633€ 752€ 1 365€ 2 202€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 827 164€ 11 801 682€ 14 152 720€ 18 644 284€ 18 975 269€ 17 841 318€ 18 441 459€ 19 109 669€ 10 072 761€ 6 296 303€ 5 341 679€ 4 372 507€ 4 675 697€ 3 641 508€ 4 027 906€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
189 262€ 149 031€ 108 349€ 161 400€ 173 391€ 167 191€ 58 738€ 41 741€ 47 000€ 44 466€ 37 849€ 169 541€ 170 569€ 175 670€ 158 694€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
189 262€ 149 031€ 108 349€ 161 400€ 173 391€ 167 191€ 58 738€ 41 741€ 47 000€ 44 466€ 37 849€ 169 541€ 170 569€ 175 670€ 158 694€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
328 139€ 1 583 017€ 539 031€ 222 799€ 2 133 960€ 472 894€ 775 352€ 791 329€ 444 591€ 459 825€ 326 020€ 81 115€ 202 995€ 117 629€ 55 816€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 250€ 1 300 000€ 177 781€ 35 400€ 1 381 510€ 23 000€ 93 760€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 22 246€ 46€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
319€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 488€ 3 458€ 6 127€ 3 544€ 2 124€ 1 583€ 18 790€ 65 423€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
311 401€ 279 560€ 355 123€ 183 854€ 750 326€ 448 311€ 662 483€ 625 906€ 444 451€ 459 825€ 326 020€ 81 115€ 202 995€ 95 383€ 55 770€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
73 487€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€ 30 226€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
73 487€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€ 30 226€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
73 487€ 60 230€ 60 471€ 42 799€ 49 361€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 30 226€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 4€ 53€ 8 000€ 0€ 11€ 15€ 3€ 6€ 0€ 0€ 184€ 0€ 23€ 4€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
1€ 4€ 53€ 0€ 11€ 15€ 3€ 0€ 0€ 0€ 184€ 0€ 23€ 4€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
66€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
7 103 874€ 10 072 766€ 13 525 592€ 18 200 686€ 16 954 133€ 17 199 753€ 17 629 498€ 18 252 342€ 9 546 616€ 5 657 788€ 4 907 706€ 4 055 198€ 4 227 735€ 3 297 189€ 3 773 659€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
6 165 040€ 5 652 928€ 5 660 081€ 7 261 177€ 5 432 087€ 5 752 847€ 6 004 219€ 9 145 395€ 5 087 682€ 4 631 182€ 3 550 982€ 3 411 449€ 3 854 963€ 2 996 468€ 3 188 923€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
899 473€ 4 292 109€ 7 843 857€ 10 736 747€ 10 982 555€ 11 213 004€ 11 348 120€ 8 828 670€ 4 270 448€ 866 299€ 1 175 022€ 383 845€ 203 601€ 159 864€ 178 709€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 254 010€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
39 361€ 127 728€ 21 654€ 202 763€ 539 491€ 233 902€ 277 159€ 278 276€ 188 485€ 160 307€ 181 703€ 259 905€ 169 171€ 140 857€ 152 017€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
7 621 275€ 11 804 818€ 14 173 025€ 18 592 885€ 19 261 485€ 17 839 849€ 18 463 604€ 19 085 415€ 10 038 213€ 6 235 633€ 5 331 806€ 4 366 509€ 4 644 099€ 3 639 872€ 4 018 399€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-205 889€ 3 136€ 20 306€ -51 399€ 286 215€ -1 469€ 22 144€ -24 254€ -34 548€ -60 671€ -9 873€ -5 998€ -31 598€ -1 636€ -9 507€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-205 889€ 3 136€ 20 306€ -51 399€ 286 215€ -1 469€ 22 144€ -24 254€ -34 548€ -60 671€ -9 873€ -5 998€ -31 598€ -1 636€ -9 507€