Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum voľného času

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
21 389€ 29 450€ 21 925€ 24 892€ 25 883€ 22 821€ 30 312€ 20 413€ 31 148€ 21 713€ 36 659€ 20 180€ 19 031€
02
501
Spotreba materiálu
8 506€ 14 279€ 7 742€ 5 655€ 6 239€ 4 171€ 10 340€ 1 892€ 7 928€ 2 653€ 18 328€ 2 762€ 1 650€
03
502
Spotreba energie
12 883€ 15 171€ 14 183€ 19 237€ 19 643€ 18 650€ 19 973€ 18 522€ 23 220€ 19 060€ 18 331€ 17 418€ 17 381€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
13 284€ 18 601€ 17 178€ 12 892€ 13 012€ 13 048€ 14 127€ 5 165€ 11 232€ 9 342€ 32 304€ 13 670€ 5 656€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 348€ 8 333€ 4 919€ 2 548€ 1 655€ 5 445€ 8 339€ 932€ 5 567€ 4 325€ 26 472€ 8 037€ 1 652€
08
512
Cestovné
129€ 179€ 187€ 140€ 117€ 10€ 52€ 24€ 75€ 56€ 133€ 240€ 210€
10
518
Ostatné služby
7 807€ 10 089€ 12 072€ 10 204€ 11 240€ 7 593€ 5 736€ 4 209€ 5 589€ 4 961€ 5 699€ 5 393€ 3 794€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
196 624€ 198 872€ 177 815€ 177 950€ 159 043€ 151 302€ 137 244€ 123 159€ 142 840€ 129 687€ 132 050€ 116 954€ 107 065€
12
521
Mzdové náklady
139 510€ 142 931€ 124 606€ 126 738€ 113 097€ 107 061€ 97 120€ 86 490€ 103 432€ 93 842€ 95 783€ 84 850€ 76 461€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
46 911€ 48 587€ 43 731€ 43 974€ 39 087€ 36 979€ 33 713€ 30 285€ 30 470€ 29 596€ 30 803€ 27 764€ 25 205€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
828€ 828€ 1 150€ 1 380€ 1 380€ 1 290€ 900€ 350€ 2 130€ 1 440€ 1 049€ 598€ 598€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 375€ 6 526€ 8 327€ 5 859€ 5 479€ 5 972€ 5 511€ 6 034€ 6 807€ 4 809€ 4 415€ 3 742€ 4 801€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
472€ 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760€
20
538
Ostatné dane a poplatky
472€ 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
458€ 3 062€ 1 252€ 2 241€ 256€ 2 386€ 2 637€ 2 773€ 2 277€ 170€ 2 680€ 83€ 42€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
458€ 3 062€ 1 252€ 2 241€ 256€ 2 386€ 2 637€ 2 773€ 2 277€ 170€ 2 680€ 83€ 42€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
88€ 88€ 88€ 88€ 15€ 0€ 1 609€ 5 949€ 7 355€ 7 001€ 5 845€ 36 051€ 33 912€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
88€ 88€ 88€ 88€ 15€ 0€ 1 609€ 1 932€ 1 932€ 1 932€ 1 932€ 32 860€ 31 251€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 4 018€ 5 423€ 5 069€ 3 913€ 3 191€ 2 661€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 661€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 4 018€ 5 423€ 5 069€ 3 913€ 3 191€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 090€ 1 104€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 092€ 2 016€ 13€ 1 014€ 1 014€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 090€ 1 104€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 092€ 2 016€ 13€ 1 014€ 1 014€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
12 710€ 13 634€ 12 377€ 17 956€ 16 905€ 16 706€ 12 354€ 9 898€ 7 150€ 9 439€ 13 156€ 14 963€ 8 693€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
12 710€ 13 634€ 12 377€ 17 956€ 16 905€ 16 706€ 12 354€ 9 898€ 7 150€ 9 439€ 13 156€ 14 761€ 8 693€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
246 115€ 265 269€ 231 737€ 237 122€ 216 216€ 207 366€ 199 376€ 169 374€ 202 015€ 178 366€ 223 708€ 201 901€ 175 159€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
9 937€ 13 048€ 11 653€ 11 949€ 10 968€ 10 591€ 11 019€ 6 765€ 4 129€ 7 807€ 11 919€ 12 206€ 6 399€
67
602
Tržby z predaja služieb
9 937€ 13 048€ 11 653€ 11 949€ 10 968€ 10 591€ 11 019€ 6 765€ 4 129€ 7 807€ 11 919€ 12 206€ 6 399€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 097€ 586€ 724€ 6 007€ 5 937€ 6 115€ 1 335€ 3 133€ 3 021€ 1 632€ 1 339€ 2 655€ 2 293€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 097€ 586€ 724€ 6 007€ 5 937€ 6 115€ 1 335€ 3 133€ 3 021€ 1 632€ 1 339€ 2 655€ 2 293€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 4 018€ 5 423€ 5 069€ 3 913€ 3 191€ 2 661€ 3 875€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 4 018€ 5 423€ 5 069€ 3 913€ 3 191€ 2 661€ 3 875€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 4 018€ 5 423€ 5 069€ 3 913€ 3 191€ 2 661€ 3 875€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
233 035€ 246 583€ 221 405€ 218 361€ 197 617€ 189 148€ 186 176€ 155 888€ 189 963€ 162 931€ 208 266€ 182 477€ 163 853€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
223 304€ 233 847€ 215 168€ 212 791€ 191 143€ 184 654€ 182 686€ 148 693€ 187 266€ 160 439€ 203 358€ 148 698€ 131 487€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
88€ 88€ 88€ 88€ 15€ 0€ 1 609€ 1 932€ 1 932€ 1 931€ 1 932€ 32 860€ 31 251€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 643€ 12 648€ 6 016€ 5 482€ 6 460€ 4 494€ 1 880€ 5 264€ 765€ 465€ 2 976€ 919€ 1 115€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
245 069€ 260 217€ 233 782€ 236 317€ 214 522€ 205 853€ 202 548€ 171 210€ 202 182€ 176 283€ 224 715€ 199 999€ 176 420€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 046€ -5 052€ 2 045€ -805€ -1 693€ -1 513€ 3 172€ 1 836€ 167€ -2 083€ 1 007€ -1 902€ 1 261€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 046€ -5 052€ 2 045€ -805€ -1 693€ -1 513€ 3 172€ 1 836€ 167€ -2 083€ 1 007€ -1 902€ 1 261€