Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
47 061€ 38 064€ 42 420€ 31 154€ 56 584€ 43 309€ 39 434€ 32 731€ 42 642€ 44 763€ 34 864€ 29 739€
02
501
Spotreba materiálu
9 761€ 10 900€ 13 121€ 2 949€ 9 217€ 15 622€ 9 215€ 5 310€ 7 592€ 11 678€ 9 852€ 8 782€
03
502
Spotreba energie
37 299€ 27 164€ 29 299€ 28 206€ 47 368€ 27 688€ 30 220€ 27 422€ 35 050€ 33 085€ 25 012€ 20 957€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
132 910€ 125 279€ 93 167€ 105 738€ 68 168€ 75 496€ 48 204€ 72 880€ 83 604€ 39 834€ 55 429€ 62 849€
07
511
Opravy a udržiavanie
30 758€ 97€ 1 116€ 2 049€ 1 942€ 2 662€ 14 827€ 5 154€ 9 630€ 7 117€ 7 848€
08
512
Cestovné
784€ 260€ 222€ 196€ 40€ 303€ 26€ 107€ 149€ 79€ 169€ 250€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 383€ 1 274€ 1 516€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
99 985€ 123 648€ 91 429€ 104 426€ 66 078€ 73 251€ 45 516€ 57 946€ 78 301€ 30 125€ 48 143€ 54 751€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
140 482€ 131 155€ 120 370€ 115 948€ 100 525€ 95 817€ 96 483€ 102 609€ 102 314€ 105 722€ 101 768€ 87 104€
12
521
Mzdové náklady
100 289€ 93 348€ 86 374€ 83 378€ 72 016€ 68 343€ 67 446€ 72 810€ 72 785€ 76 030€ 73 479€ 65 225€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
34 748€ 32 346€ 28 920€ 27 245€ 23 981€ 23 594€ 23 669€ 24 292€ 24 089€ 24 747€ 23 822€ 21 083€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 445€ 5 461€ 5 077€ 5 324€ 4 529€ 3 880€ 5 368€ 5 506€ 5 440€ 4 945€ 4 467€ 509€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 287€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
4 030€ 2 077€ 173€ 1 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 268€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 030€ 2 077€ 173€ 1 092€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 268€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
25 831€ 1 648€ 2 445€ 2 019€ 1 849€ 2 154€ 953€ 181€ 999€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
23 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 857€ 1 648€ 2 445€ 2 019€ 1 849€ 2 150€ 953€ 181€ 999€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
36 069€ 38 831€ 31 548€ 28 777€ 27 852€ 70 160€ 73 708€ 90 515€ 47 611€ 39 625€ 36 572€ 40 015€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 069€ 35 154€ 31 548€ 28 777€ 27 852€ 43 390€ 42 592€ 42 616€ 42 668€ 39 625€ 36 572€ 34 740€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
3 677€ 0€ 0€ 26 769€ 31 116€ 47 899€ 4 943€ 0€ 0€ 5 275€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 26 769€ 30 891€ 0€ 4 943€ 0€ 0€ 5 275€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 24 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 677€ 0€ 0€ 0€ 225€ 23 749€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
161€ 137€ 169€ 177€ 423€ 338€ 2 643€ 2 614€ 2 029€ 1 947€ 1 438€ 2 439€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
161€ 137€ 169€ 177€ 423€ 338€ 2 643€ 2 614€ 2 029€ 1 947€ 1 437€ 2 439€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
132 531€ 140 064€ 99 451€ 129 758€ 65 155€ 71 309€ 56 734€ 68 652€ 93 347€ 66 210€ 71 744€ 79 051€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
132 531€ 140 064€ 102 907€ 126 302€ 68 592€ 71 394€ 53 212€ 68 652€ 93 347€ 66 210€ 71 744€ 79 051€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-3 455€ 3 455€ -3 437€ -84€ 3 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
519 074€ 477 256€ 389 743€ 414 663€ 320 557€ 358 584€ 318 159€ 370 181€ 372 546€ 298 101€ 301 815€ 301 465€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
129 204€ 140 524€ 100 164€ 127 121€ 65 392€ 70 926€ 55 663€ 74 895€ 98 491€ 65 827€ 81 537€ 79 049€
67
602
Tržby z predaja služieb
129 204€ 140 524€ 100 164€ 127 121€ 65 392€ 70 926€ 55 663€ 74 895€ 98 491€ 65 827€ 81 537€ 79 049€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
892€ 1 623€ 394€ 0€ 229€ 1€ 0€ 400€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 229€ 0€ 0€ 400€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
892€ 1 623€ 394€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
23 974€ 0€ 26 769€ 30 891€ 24 149€ 4 943€ 0€ 0€ 5 275€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
23 974€ 0€ 26 769€ 30 891€ 24 149€ 4 943€ 0€ 0€ 5 275€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 26 769€ 30 891€ 21 162€ 4 943€ 0€ 0€ 5 275€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 987€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
23 974€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 2€ 1€ 3€ 4€ 5€ 41€ 33€
102
662
Úroky
1€ 2€ 2€ 1€ 3€ 4€ 5€ 41€ 33€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
370 394€ 349 395€ 300 588€ 290 129€ 246 444€ 261 659€ 229 135€ 265 765€ 253 486€ 241 832€ 217 714€ 215 454€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
318 825€ 301 564€ 265 852€ 261 352€ 218 592€ 218 269€ 186 543€ 223 148€ 210 818€ 202 207€ 181 142€ 180 714€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
36 069€ 38 831€ 31 548€ 28 777€ 27 852€ 43 390€ 42 592€ 42 616€ 42 668€ 39 625€ 36 572€ 34 740€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 500€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
523 572€ 490 812€ 402 375€ 417 644€ 338 607€ 363 477€ 309 177€ 345 607€ 351 981€ 308 064€ 304 567€ 294 536€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
4 498€ 13 556€ 12 632€ 2 982€ 18 050€ 4 893€ -8 982€ -24 575€ -20 565€ 9 963€ 2 752€ -6 929€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
4 498€ 13 556€ 12 632€ 2 981€ 18 050€ 4 893€ -8 982€ -24 575€ -20 565€ 9 963€ 2 752€ -6 929€