Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Miestne kultúrne stredisko

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
2 944€ 2 070€ 3 097€ 3 242€ 1 865€ 3 614€ 2 555€ 2 894€ 4 927€ 2 254€ 3 846€ 5 096€
02
501
Spotreba materiálu
1 471€ 1 029€ 1 835€ 1 788€ 639€ 2 237€ 1 611€ 885€ 2 108€ 2 254€ 2 215€ 4 214€
03
502
Spotreba energie
1 473€ 1 042€ 1 262€ 1 454€ 1 226€ 1 378€ 944€ 2 009€ 1 525€ 0€ 1 631€ 882€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 294€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 062€ 715€ 925€ 1 750€ 1 395€ 1 542€ 1 070€ 987€ 1 668€ 5 837€ 3 404€ 1 439€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 165€ 224€ 0€ 220€ 0€ 0€ 0€ 71€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 95€ 199€ 71€ 16€ 35€ 20€ 16€ 11€ 10€ 13€ 12€
10
518
Ostatné služby
1 062€ 620€ 726€ 1 679€ 1 213€ 1 283€ 1 050€ 751€ 1 657€ 5 827€ 3 391€ 1 356€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
24 398€ 27 301€ 34 524€ 29 305€ 17 859€ 26 380€ 26 844€ 29 327€ 29 832€ 28 101€ 10 958€ 27 674€
12
521
Mzdové náklady
17 928€ 20 329€ 25 456€ 22 334€ 12 888€ 19 406€ 20 518€ 21 443€ 21 963€ 20 057€ 8 077€ 19 840€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
5 828€ 6 120€ 7 947€ 6 752€ 4 329€ 5 993€ 6 325€ 6 817€ 6 820€ 6 267€ 2 539€ 6 986€
15
527
Zákonné sociálne náklady
643€ 851€ 1 122€ 219€ 642€ 981€ 0€ 1 067€ 1 049€ 1 777€ 342€ 848€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
43€ 34€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
43€ 34€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
244€ 117€ 0€ 0€ 98€ 204€ 563€ 9€ 0€ 126€ 421€ 76€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 60€ 180€ 480€ 0€ 0€ 0€ 421€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
244€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 57€ 0€ 0€ 38€ 24€ 84€ 0€ 0€ 126€ 0€ 76€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 1 312€ 2 359€ 1 080€ 2 224€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 1 312€ 2 359€ 1 080€ 2 224€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 1 312€ 2 359€ 1 080€ 2 224€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
496€ 454€ 346€ 243€ 238€ 249€ 254€ 189€ 215€ 170€ 134€ 156€
47
568
Ostatné finančné náklady
496€ 454€ 346€ 243€ 238€ 249€ 254€ 189€ 215€ 170€ 134€ 156€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
29 187€ 30 658€ 38 926€ 34 608€ 21 455€ 31 990€ 31 286€ 34 058€ 37 987€ 38 847€ 19 843€ 36 665€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
27€ 0€ 1 199€ 1 002€ 282€ 1 331€ 1 742€ 5 784€ 8 593€ 7 009€ 9 960€
67
602
Tržby z predaja služieb
27€ 0€ 1 199€ 1 002€ 282€ 1 331€ 1 742€ 3 806€ 8 593€ 7 009€ 9 960€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 978€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
5 527€ 6 806€ 6 767€ 7 498€ 5 816€ 8 570€ 7 753€ 9 980€ 8 570€ 5 007€ 4 822€ 4 613€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 527€ 6 806€ 6 767€ 7 498€ 5 816€ 8 570€ 6 831€ 9 980€ 8 570€ 5 007€ 4 822€ 4 613€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 0€ 1 095€ 0€ 70€ 1 963€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 0€ 1 095€ 0€ 70€ 1 963€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 0€ 1 095€ 0€ 70€ 1 963€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
22 000€ 25 500€ 25 500€ 23 000€ 22 000€ 24 000€ 23 300€ 23 200€ 23 000€ 15 266€ 19 481€ 21 244€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
22 000€ 25 500€ 25 500€ 23 000€ 22 000€ 24 000€ 23 300€ 23 200€ 23 000€ 15 266€ 19 481€ 21 244€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
27 554€ 32 306€ 32 267€ 31 697€ 28 819€ 33 503€ 32 384€ 36 016€ 37 354€ 28 938€ 33 276€ 35 817€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-1 633€ 1 648€ -6 659€ -2 910€ 7 364€ 1 513€ 1 097€ 1 959€ -633€ -9 909€ 13 433€ -848€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-1 633€ 1 648€ -6 659€ -2 910€ 7 364€ 1 513€ 1 097€ 1 959€ -633€ -9 909€ 13 433€ -848€