Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 878 119€ 1 204 518€ 1 055 914€ 1 132 811€ 1 120 112€ 1 167 187€ 1 116 576€ 1 055 598€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 804 109 € 2 476 059 € 1 883 617 € 1 699 376 € 1 670 137 € 1 659 362 € 1 900 238 € 1 724 796 € 1 673 698 € 1 777 914 € 1 466 487 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 472 408€ 1 864 629€ 1 280 473€ 1 180 447€ 1 018 840€ 1 091 801€ 1 087 778€ 1 097 332€ 1 073 090€ 1 011 734€ 797 827€
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 354€ 9 674€ 9 338€ 6 721€ 7 870€ 23 576€ 11 792€ 38 084€ 25 331€ 16 457€ 11 974€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-138 006€ 84 838€ -18 878€ -20 488€ 13 816€ -51 187€ 65 831€ -20 793€ -58 130€ 83 958€ 49 872€
07
V.
Aktivácia
8 204€ 23 191€ 19 343€ 21 233€ 27 359€ 31 592€ 33 279€ 37 248€ 23 709€ 34 368€ 23 328€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
25 262€ 3 816€ 71 698€ 21 350€ 47 562€ 17 734€ 160 469€ 31 771€ 57 709€ 27 407€ 24 995€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
419 887€ 489 911€ 521 643€ 490 113€ 554 690€ 545 846€ 541 089€ 541 154€ 551 989€ 603 990€ 558 491€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 850 993 € 2 058 385 € 1 750 358 € 1 974 879 € 1 882 984 € 1 843 785 € 1 950 733 € 1 843 922 € 1 842 596 € 1 760 228 € 1 696 960 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
961 171€ 1 084 449€ 861 449€ 918 370€ 863 592€ 837 908€ 913 485€ 852 364€ 923 228€ 914 585€ 909 970€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
195 827€ 152 952€ 124 522€ 166 788€ 163 688€ 146 650€ 154 277€ 166 149€ 147 925€ 121 434€ 96 117€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
477 282 € 559 287 € 561 632 € 661 605 € 621 417 € 606 413 € 596 931 € 565 781 € 511 860 € 466 106 € 432 439 €
16
E.1.
Mzdové náklady
337 472€ 387 450€ 394 227€ 483 218€ 448 906€ 442 376€ 438 673€ 411 390€ 375 660€ 340 297€ 315 933€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
116 935€ 134 077€ 138 352€ 159 299€ 151 164€ 147 734€ 145 088€ 138 026€ 125 317€ 116 109€ 107 512€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 875€ 37 760€ 29 053€ 19 088€ 21 347€ 16 303€ 13 170€ 16 365€ 10 883€ 9 700€ 8 994€
20
F.
Dane a poplatky
35 992€ 34 125€ 34 308€ 33 911€ 32 913€ 35 492€ 32 900€ 33 385€ 34 460€ 37 218€ 38 420€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
148 520€ 206 384€ 136 191€ 173 262€ 182 466€ 193 341€ 197 463€ 199 532€ 197 839€ 194 536€ 193 403€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
148 520€ 206 384€ 136 191€ 173 262€ 182 466€ 193 341€ 197 463€ 199 532€ 197 839€ 194 536€ 193 403€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 323€ 2 421€ 16 976€ 6 800€ 8 809€ 9 997€ 42 501€ 13 229€ 10 964€ 7 294€ 8 914€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
550€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 328€ 18 767€ 15 280€ 14 143€ 10 099€ 13 984€ 13 176€ 13 482€ 16 320€ 19 055€ 17 697€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-46 884 € 417 674 € 133 259 € -275 503 € -212 847 € -184 423 € -50 495 € -119 126 € -168 898 € 17 686 € -230 473 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
201 962 € 744 931 € 304 305 € 102 755 € 40 605 € 111 224 € 130 918 € 133 358 € -7 153 € 110 498 € -123 086 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 3 € 6 € 5 € 12 508 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
12 500€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 6 € 5 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 5€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
21 239 € 21 065 € 18 756 € 18 686 € 22 646 € 15 390 € 16 638 € 14 206 € 11 707 € 14 370 € 48 815 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
6 140€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 633 € 16 082 € 13 620 € 13 652 € 14 712 € 10 247 € 11 356 € 8 903 € 7 159 € 8 447 € 5 840 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 247€ 11 356€ 8 903€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16 633€ 16 082€ 13 620€ 13 652€ 14 712€ 7 159€ 8 447€ 5 840€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 606€ 4 983€ 5 136€ 5 034€ 7 934€ 5 143€ 5 282€ 5 303€ 4 548€ 5 923€ 36 835€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-21 239 € -21 065 € -18 756 € -18 686 € -22 646 € -15 390 € -16 638 € -14 203 € -11 701 € -14 365 € -36 307 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-68 123 € 396 609 € 114 503 € -294 189 € -235 493 € -199 813 € -67 133 € -133 329 € -180 599 € 3 321 € -266 780 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-817 € 60 222 € 2 875 € -23 803 € -24 119 € -26 177 € -18 350 € -26 233 € -16 947 € -7 747 € -11 863 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
73 035€ 7 595€ 2 880€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-817€ -12 813€ -4 720€ -23 803€ -24 119€ -26 177€ -21 230€ -29 114€ -19 828€ -10 628€ -11 864€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-67 306 € 336 387 € 111 628 € -270 386 € -211 374 € -173 636 € -48 783 € -107 096 € -163 652 € 11 068 € -254 917 €