Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 128 235€ 1 160 672€ 1 195 687€ 1 230 792€ 1 269 593€ 1 300 031€ 257 356€ 260 979€ 258 984€ 257 985€ 42 077€ 42 828€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 120 236€ 1 146 094€ 1 178 032€ 1 218 253€ 1 252 328€ 1 284 537€ 251 674€ 257 566€ 255 760€ 254 361€ 40 434€ 42 172€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 120 236€ 1 146 094€ 1 178 032€ 1 218 253€ 1 252 328€ 1 284 537€ 251 674€ 257 566€ 255 760€ 254 361€ 40 434€ 42 172€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€ 35 849€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 073 169€ 1 095 445€ 1 120 686€ 1 145 927€ 1 171 168€ 1 196 409€ 215 398€ 220 547€ 217 999€ 215 588€ 0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
11 085€ 9 850€ 11 091€ 14 178€ 11 119€ 6 194€ 426€ 1 169€ 1 912€ 2 924€ 4 479€ 6 033€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
133€ 4 950€ 10 406€ 22 299€ 34 192€ 46 085€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106€ 290€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 651€ 13 962€ 17 154€ 12 055€ 16 788€ 14 883€ 5 163€ 3 370€ 2 809€ 3 228€ 1 529€ 299€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
94€ 118€ 251€ 167€ 0€ 766€ 0€ 359€ 23€ 0€ 359€ 17€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
60€ 167€ 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 766€ 0€ 359€ 0€ 0€ 352€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
94€ 58€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 7€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
7 557€ 13 844€ 16 903€ 11 887€ 16 788€ 14 117€ 5 163€ 3 010€ 2 786€ 3 137€ 1 170€ 282€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
890€ 267€ 48€ 180€ 402€ 290€ 501€ 211€ 132€ 519€ 500€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
140€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
6 667€ 13 437€ 16 814€ 11 707€ 16 387€ 13 827€ 4 662€ 2 799€ 2 654€ 2 618€ 670€ 282€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
347€ 616€ 500€ 484€ 477€ 611€ 519€ 43€ 415€ 396€ 114€ 357€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
347€ 616€ 500€ 484€ 477€ 611€ 519€ 43€ 415€ 396€ 114€ 357€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 128 235€ 1 160 672€ 1 195 687€ 1 230 792€ 1 269 593€ 1 300 031€ 257 356€ 260 979€ 258 984€ 257 985€ 42 077€ 42 828€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
62 604€ 72 503€ 78 184€ 70 736€ 73 438€ 68 079€ 59 602€ 58 061€ 54 147€ 47 665€ -366€ -432€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
7 607€ 7 607€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
7 607€ 7 607€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€ 159€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
54 997€ 64 896€ 78 026€ 70 578€ 73 279€ 67 920€ 59 444€ 57 902€ 53 988€ 47 506€ -525€ -591€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
64 896€ 70 578€ 70 578€ 73 279€ 67 920€ 59 444€ 57 902€ 53 988€ 47 507€ 43 798€ -591€ 339€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-9 899€ -5 681€ 7 448€ -2 702€ 5 359€ 8 477€ 1 541€ 3 914€ 6 481€ 3 708€ 66€ -930€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 065 631€ 1 088 169€ 1 117 503€ 1 160 055€ 1 196 155€ 1 231 952€ 197 754€ 202 918€ 204 837€ 210 320€ 42 443€ 43 260€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
4 447€ 2 247€ 2 357€ 2 479€ 3 483€ 1 257€ 1 995€ 337€ 108€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
4 447€ 2 247€ 2 357€ 2 479€ 3 483€ 1 257€ 1 995€ 337€ 108€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 061 529€ 1 085 264€ 1 115 080€ 1 153 178€ 1 191 278€ 1 227 227€ 193 138€ 197 631€ 202 142€ 206 881€ 40 234€ 41 830€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 061 529€ 1 085 264€ 1 115 080€ 1 153 178€ 1 191 278€ 1 227 227€ 193 138€ 197 631€ 202 142€ 206 881€ 40 234€ 41 830€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
4 102€ 2 905€ 2 423€ 2 431€ 2 631€ 2 369€ 2 137€ 1 804€ 1 438€ 1 444€ 1 872€ 1 322€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
130€ 975€ 511€ 0€ 402€ 193€ 155€ 34€ 87€ 0€ 34€ 181€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
29€ 14€ 17€ 16€ 16€ 13€ 10€ 10€ 6€ 7€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
2 202€ 1 137€ 1 164€ 1 459€ 1 358€ 1 271€ 1 148€ 1 058€ 721€ 907€ 1 245€ 688€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
1 255€ 601€ 622€ 788€ 711€ 739€ 685€ 543€ 452€ 415€ 335€ 403€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
286€ 192€ 112€ 167€ 144€ 149€ 136€ 158€ 168€ 116€ 251€ 50€