Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
24 557€ 31 958€ 26 337€ 26 589€ 28 771€ 27 982€ 24 827€ 21 337€ 22 984€ 21 069€ 16 492€ 30 805€
02
501
Spotreba materiálu
14 250€ 17 357€ 9 071€ 12 335€ 14 428€ 15 984€ 6 516€ 8 054€ 10 072€ 8 470€ 6 357€ 22 671€
03
502
Spotreba energie
10 307€ 14 601€ 17 266€ 14 254€ 14 343€ 11 998€ 18 311€ 13 284€ 12 912€ 12 599€ 10 135€ 8 134€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
42 637€ 45 329€ 30 226€ 31 899€ 32 798€ 32 082€ 33 658€ 34 258€ 29 975€ 30 024€ 34 627€ 38 999€
07
511
Opravy a udržiavanie
292€ 816€ 329€ 0€ 280€ 948€ 248€ 1 388€ 508€ 626€ 3 185€ 7 503€
08
512
Cestovné
246€ 77€ 0€ 0€ 0€ 22€ 0€ 15€ 0€ 179€ 189€
09
513
Náklady na reprezentáciu
37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 11€
10
518
Ostatné služby
42 099€ 44 398€ 29 897€ 31 899€ 32 518€ 31 134€ 33 388€ 32 870€ 29 452€ 29 398€ 31 231€ 31 296€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
44 088€ 34 029€ 29 763€ 28 945€ 26 411€ 25 848€ 17 367€ 16 226€ 17 069€ 15 339€ 17 648€ 17 460€
12
521
Mzdové náklady
31 911€ 24 665€ 21 399€ 20 986€ 18 917€ 18 516€ 12 363€ 11 642€ 12 445€ 11 257€ 13 704€ 13 376€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
10 130€ 7 991€ 7 027€ 6 664€ 6 222€ 6 050€ 4 301€ 3 939€ 3 985€ 3 607€ 3 629€ 3 760€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 048€ 1 373€ 1 337€ 1 295€ 1 272€ 1 282€ 703€ 645€ 639€ 475€ 315€ 324€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
75€ 56€ 19€ 735€ 134€ 15€ 15€ 15€ 0€ 0€ 0€ 14€
20
538
Ostatné dane a poplatky
75€ 56€ 19€ 735€ 134€ 15€ 15€ 15€ 0€ 0€ 0€ 14€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
120€ 884€ 481€ 481€ 550€ 368€ 33€ 13€ 18€ 22€ 7€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
403€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
120€ 481€ 481€ 481€ 481€ 368€ 33€ 13€ 18€ 22€ 7€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
31 199€ 31 938€ 40 221€ 44 462€ 41 440€ 39 065€ 8 371€ 9 237€ 7 134€ 6 053€ 2 077€ 1 413€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
31 199€ 31 938€ 40 221€ 40 015€ 39 193€ 36 708€ 5 892€ 5 754€ 5 877€ 4 058€ 1 740€ 1 305€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 447€ 2 247€ 2 357€ 2 479€ 3 483€ 1 257€ 1 995€ 337€ 108€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 447€ 2 247€ 2 357€ 2 479€ 3 483€ 1 257€ 1 995€ 337€ 108€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
506€ 176€ 179€ 178€ 687€ 0€ 0€ 136€ 129€ 109€ 301€ 273€
47
568
Ostatné finančné náklady
506€ 176€ 179€ 178€ 687€ 0€ 0€ 136€ 129€ 109€ 301€ 273€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
143 183€ 143 486€ 127 629€ 133 289€ 130 722€ 125 541€ 84 605€ 81 243€ 77 304€ 72 612€ 71 167€ 88 971€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
18 207€ 19 967€ 17 784€ 14 683€ 15 307€ 6 966€ 9 269€ 13 986€ 14 285€ 11 031€ 6 097€ 4 373€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 207€ 19 967€ 17 784€ 14 683€ 15 307€ 6 966€ 9 216€ 13 986€ 14 285€ 10 897€ 6 097€ 4 373€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 53€ 0€ 0€ 134€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 7€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 7€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 694€ 2 247€ 2 357€ 2 165€ 1 810€ 1 257€ 721€ 286€ 108€ 527€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 694€ 2 247€ 2 357€ 2 165€ 1 810€ 1 257€ 721€ 286€ 108€ 527€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 108€ 527€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 694€ 2 247€ 2 357€ 2 165€ 1 810€ 1 257€ 721€ 286€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 2€ 1€ 0€ 0€ 2€ 3€ 5€ 5€
102
662
Úroky
1€ 1€ 2€ 1€ 0€ 0€ 2€ 3€ 5€ 5€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
115 077€ 117 816€ 114 598€ 113 656€ 118 416€ 124 886€ 75 067€ 69 913€ 68 754€ 65 001€ 65 017€ 83 137€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
86 000€ 88 000€ 76 500€ 75 556€ 80 467€ 85 142€ 70 574€ 65 328€ 63 960€ 52 277€ 63 260€ 81 026€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
29 077€ 29 816€ 38 098€ 38 100€ 37 949€ 35 483€ 4 493€ 4 511€ 4 739€ 3 075€ 1 596€ 1 158€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 4 261€ 0€ 75€ 55€ 9 311€ 161€ 953€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 338€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
133 284€ 137 804€ 135 077€ 130 587€ 136 081€ 134 018€ 86 147€ 85 156€ 83 785€ 76 321€ 71 234€ 88 042€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-9 899€ -5 681€ 7 448€ -2 702€ 5 359€ 8 477€ 1 541€ 3 914€ 6 481€ 3 709€ 67€ -929€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-9 899€ -5 681€ 7 448€ -2 702€ 5 359€ 8 477€ 1 541€ 3 914€ 6 481€ 3 708€ 66€ -930€