Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov Dátum
zverejnenia
Typ Dátum
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.6.2017 Dražba 26.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.6.2017 Dražba 13.7.2017
Rodinný dom s.č.87 je prízemná stavba s dreveným sedlovým krovom.
Zobraziť
27.6.2017 Dražba 17.7.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
27.6.2017 Dražba 22.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
27.6.2017 Dražba 14.7.2017
Stavby v obci Kovarce: kancelária súpisné č. 505 postavená na parcele č. 29/5, vážnica súpis…
Zobraziť
27.6.2017 Dražba 25.7.2017
Rodinný dom súpisné č. 46, v obci Velušovce, postavený na parcele č. 1057/3 a pozemky, parce…
Zobraziť
26.6.2017 Dražba 25.7.2017
Rodinný dom súpisné č. 211, v obci Vrakúň, postavený na parcele č. 1479/16, garáž súpisné č.…
Zobraziť
26.6.2017 Dražba 25.7.2017
Rodinný dom,súp.č. 345, parc.č. 51/1,  k.ú. Malinovo, okr. Senec
Zobraziť
23.6.2017 Dražba 24.7.2017
Dražba - 1 izbový byt č. 10 o výmere 43,00 m2 nachádzajúci sa v meste Trenčín na ulici 28. o…
Zobraziť
23.6.2017 Dražba 27.7.2017
Rodinný dom s.č. 312 na p.č. 493
Zobraziť
23.6.2017 Dražba 27.7.2017
Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Budmerice mimo zastavaného územia obce. Prístup j…
Zobraziť
22.6.2017 Dražba 14.7.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 68
Zobraziť
21.6.2017 Dražba 19.7.2017
Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, v obci Zubrohlava, na ul. Nová borovská, postav…
Zobraziť
21.6.2017 Dražba 19.7.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 98
Zobraziť
20.6.2017 Dražba 6.7.2017
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.37/9 v katastrálnom území Čakany, medz…
Zobraziť
20.6.2017 Dražba 13.7.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
20.6.2017 Dražba 27.7.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
20.6.2017 Dražba 24.7.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
19.6.2017 Dražba 3.7.2017
Rodinný dom súp.č. 318 na parc.č. 8, k.ú. Tekovské Lužany
Zobraziť
19.6.2017 Dražba 30.6.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
19.6.2017 Dražba 30.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.6.2017 Dražba 26.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 308
Zobraziť
16.6.2017 Dražba 18.7.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 158
Zobraziť
16.6.2017 Dražba 19.7.2017
Popis bytového domu so súp. č. 273
Zobraziť
16.6.2017 Dražba 19.7.2017
Rodinný dom bol osadený v preluke rodinných domov v centre obce Diakovce a podľa odborného p…
Zobraziť
16.6.2017 Dražba 17.7.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.6.2017 Dražba 13.7.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
13.6.2017 Dražba 29.6.2017
Obytný dom súp. č. 10374, 10376, v ktorom sa nachádzajú dve bytové jednotky je postavený na …
Zobraziť
13.6.2017 Dražba 14.7.2017
Budova obytného domu so súpisným číslom 229, sa nachádza na pozemku s parc.č.696 v katastrál…
Zobraziť
13.6.2017 Dražba 17.7.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
13.6.2017 Dražba 10.7.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
13.6.2017 Dražba 10.7.2017
Rodinný dom sa nachádza na pozemku s parc. č. 101/3 v katastrálnom území Čukárska Paka, …
Zobraziť
12.6.2017 Dražba 13.7.2017
Rodinný dom súp. č. 551, postavený na pozemku parc.č. 171/2, sa nachádza na Hornej ulici vo …
Zobraziť
12.6.2017 Dražba 13.7.2017
Rodinný dom je  samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1 podzemným a 1 nadzemným …
Zobraziť
8.6.2017 Dražba 28.6.2017
3-izbový byt č. 35 o výmere 62,65 m2, Štúrovo, ul. Petőfiho 897/73, na 4.p., vchod č. 73, v …
Zobraziť
8.6.2017 Dražba 11.7.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 303 na pozemku s parc.č.669 v katastrálnom území Smolinské
Zobraziť
7.6.2017 Dražba 30.6.2017
Rodinný dom
Zobraziť
7.6.2017 Dražba 30.6.2017
Byt č. 6 sa nachádza na 1. p. bytovom dome súp.č. 575 v obci Lubina časť Hrnčiarové. Bytový …
Zobraziť
6.6.2017 Dražba 26.6.2017
Byt č. 1 sa nachádza na 1. p. v bytovom dome súp.č. 575 v obci Lubina časť Hrnčiarové. Bytov…
Zobraziť
6.6.2017 Dražba 26.6.2017
Byt č. 3 sa nachádza na 1.p. v bytovom dome súp.č. 575 v obci Lubina časť Hrnčiarové. Bytový…
Zobraziť
6.6.2017 Dražba 26.6.2017
Polyfunkčná budova s.č. 1011
Zobraziť
6.6.2017 Dražba 29.6.2017
Rodinný dom súp. č. 12 na parcele C N č. 1246/1  je situovaný na rovinatom pozemku v ob…
Zobraziť
5.6.2017 Dražba 28.6.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 16.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 311
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 29.6.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 121
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 29.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1891
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 3.7.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1407
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 29.6.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 236
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 3.7.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 28.6.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 26.6.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 26.6.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
31.5.2017 Dražba 26.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
29.5.2017 Dražba 25.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
26.5.2017 Dražba 9.6.2017
Rodinný dom je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený a má 1.nadzemné podlažie, murovaný na ka…
Zobraziť
26.5.2017 Dražba 28.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
26.5.2017 Dražba 23.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
24.5.2017 Dražba 9.6.2017
Ide o čiastočne podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a neobývanou povalou. D…
Zobraziť
23.5.2017 Dražba 26.6.2017
Oceňovaný dom s.č. 47 je postavený v radovej zástavbe s ďalším rodinným domom v spoločnom dv…
Zobraziť
22.5.2017 Dražba 16.6.2017
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1049/1 v katastrálnom území Babindol, …
Zobraziť
22.5.2017 Dražba 9.6.2017
Rodinný dom sč. 307 na KN č. 275/2 :
Zobraziť
22.5.2017 Dražba 22.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.5.2017 Dražba 15.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 331
Zobraziť
19.5.2017 Dražba 26.6.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 37
Zobraziť
19.5.2017 Dražba 19.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1848
Zobraziť
19.5.2017 Dražba 19.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
19.5.2017 Dražba 16.6.2017
2 izbový byt č. 3 - L, nachádzajúci sa v meste Bratislava m.č. Petržalka na ulici Rusovská c…
Zobraziť
17.5.2017 Dražba 14.6.2017
Trojizbový byt č. 8, na 4.p., vo vchode č. 8, na ulici Urbárska v meste Prievidza, v bytovom…
Zobraziť
17.5.2017 Dražba 16.6.2017
Rodinný dom je postavený ako samostatne stojaci RD v tichom prostredí mimo zastavaného územi…
Zobraziť
16.5.2017 Dražba 16.6.2017
Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený dom s jedným nadzemným podlažím a …
Zobraziť
16.5.2017 Dražba 16.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 556
Zobraziť
15.5.2017 Dražba 30.5.2017
Rodinný dom č. 328 je samostatne stojaci murovaný , s 1 nadzemným podlažím, nepodpivničený. …
Zobraziť
15.5.2017 Dražba 14.6.2017
Hodnotený byt č. 104 sa nachádza na 12.p. typového bytového domu panelovej konštrukcie. Byto…
Zobraziť
15.5.2017 Dražba 12.6.2017
Dražba - 3 izbový byt č. 17, na 4.p., vo vchode č. 181, na ulici 1. mája v meste Liptovský M…
Zobraziť
15.5.2017 Dražba 29.5.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1638
Zobraziť
15.5.2017 Dražba 13.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 840
Zobraziť
15.5.2017 Dražba 12.6.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 157
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 25.5.2017
Dražba - rodinný dom súpisné č. 364, v obci Kovarce, okres Topoľčany, postavený na parcele č…
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 15.6.2017
Byt č. 1, s.č. 7, p.č. 94/5, k.ú. Moravský Svätý Ján
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 7.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 25.5.2017
Rodinný dom súpisné č. 803, v obci Bojnice, na ulici Martina Rázusa 803/33, postavený na par…
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 16.6.2017
Rozostavaný rodinný dom
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 12.6.2017
Rodinný dom je obytná stavba v prostredí obytnej časti mesta Ilava, stavba je v súčasnosti u…
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 14.6.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 9.6.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
12.5.2017 Dražba 9.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
11.5.2017 Dražba 29.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
11.5.2017 Dražba 31.5.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 615
Zobraziť
11.5.2017 Dražba 7.6.2017
Popis bytového domu so súp. č. 935
Zobraziť
11.5.2017 Dražba 6.6.2017
Byt č.23
Zobraziť
11.5.2017 Dražba 15.6.2017
Byt č.3  Gazdovský rad č.3  Šamorín
Zobraziť
11.5.2017 Dražba 7.6.2017
Opis prevzatý zo znaleckého posudku č. 18/2013 vypracovaný Ing. Petrom Marišom:
Zobraziť
10.5.2017 Dražba 9.6.2017
Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrikovaných pane…
Zobraziť
10.5.2017 Dražba 9.6.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
4.5.2017 Dražba 25.5.2017
Byt č.6 je v bytovom dome s.č.192 na ulici Čsl armády v Kremnici, neďaleko centra mesta.&nbs…
Zobraziť
4.5.2017 Dražba 29.5.2017
Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, murovanú, so štyrmi nadzemnými podlažiami, úpln…
Zobraziť
4.5.2017 Dražba 2.6.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 208 na pozemku s parc.č.1360/17 v katastrálnom území Veľké Ko…
Zobraziť
4.5.2017 Dražba 31.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
3.5.2017 Dražba 28.4.2017
Obytný dom má jedno podzemné podlažie, tri nadzemné podlažia a podkrovie. V technickom podla…
Zobraziť
3.5.2017 Dražba 29.5.2017
Rodinný dom s.č. 3982 je postavený na rovinatom pozemku KN p.č. 4827/14. Prístup k domu je z…
Zobraziť
3.5.2017 Dražba 2.6.2017
Budova rodinného domu sa nachádza na pozemku s parc.č.1484 v katastrálnom území Polianka, me…
Zobraziť
3.5.2017 Dražba 2.6.2017
DRAŽBA: rodinný dom s pozemkami o celkovej výmere 1847 m2 so súpisným číslom 1630 v meste Ša…
Zobraziť
2.5.2017 Dražba 31.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.4.2017 Dražba 27.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.4.2017 Dražba 27.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.4.2017 Dražba 28.4.2017
Popis bytového domu so súp. č. 91
Zobraziť
28.4.2017 Dražba 30.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.4.2017 Dražba 29.5.2017
Oceňovaný byt č. 63 sa nachádza na poslednom ôsmom poschodí  /III.NP/ v obytnom  d…
Zobraziť
27.4.2017 Dražba 19.5.2017
Byt je orientovaný prevažne na východnú stranu, kuchyňa je orientovaná na severnú stranu. …
Zobraziť
27.4.2017 Dražba 31.5.2017
Rodinný dom súp. č. 94 na parcele registra "C" par.č. 937/4 bol zbúraný.
Zobraziť
26.4.2017 Dražba 15.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
26.4.2017 Dražba 27.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
25.4.2017 Dražba 24.4.2017
Rodinný dom
Zobraziť
25.4.2017 Dražba 23.5.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 303 na pozemku s parc.č.669 v katastrálnom území Smolinské
Zobraziť
25.4.2017 Dražba 23.5.2017
Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, úplným podpivničením, vsta…
Zobraziť
24.4.2017 Dražba 22.5.2017
Bytový dom č.s.2160 sa nachádza v  Dolnom Kubíne v širšom centre mesta na upravenom sva…
Zobraziť
24.4.2017 Dražba 25.5.2017
Jedná sa o budovu v zástavbe obytných domov, montovanú z veľkoplošných prefabrikovaných pane…
Zobraziť
24.4.2017 Dražba 26.5.2017
Jedná sa o budovu v zástavbe rodinných domov, murovanú, s dvomi nadzemnými podlažiami, čiast…
Zobraziť
24.4.2017 Dražba 26.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.4.2017 Dražba 21.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.4.2017 Dražba 20.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
20.4.2017 Dražba 24.4.2017
Jedná sa o trojpodlažný  rodinný dom s  jedným podzemným, jedným nadzemným a podkr…
Zobraziť
19.4.2017 Dražba 25.5.2017
Bytový dom č.s.1530 sa nachádza v  Dolnom Kubíne v širšom centre mesta na upravenom ter…
Zobraziť
19.4.2017 Dražba 25.5.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
18.4.2017 Dražba 12.4.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
13.4.2017 Dražba 12.5.2017
Jedná sa o samostatne stojacu budovu s tromi nadzemnými podlažiami a úplným podpivničením, p…
Zobraziť
13.4.2017 Dražba 24.5.2017
Polyfunkčná budova s.č. 1011
Zobraziť
13.4.2017 Dražba 15.5.2017