Slovenská sporiteľňa, a.s.

Názov Dátum
zverejnenia
Typ Dátum
-- Bez názvu --
Zobraziť
29.3.2017 Dražba 28.4.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
29.3.2017 Dražba 27.4.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
29.3.2017 Dražba 28.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
29.3.2017 Dražba 28.4.2017
Dražba - 3 izbový byt č. 17, na 4.p., vo vchode č. 181, na ulici 1. mája v meste Liptovský M…
Zobraziť
28.3.2017 Dražba 28.4.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 1757
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 10.4.2017
Byt č.41
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 19.4.2017
Popis bytového domu so súp. č. 556
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 4.5.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 278
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 25.4.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 181
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 24.4.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 215
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 24.4.2017
Popis bytového domu so súp. č. 383
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 24.4.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 157
Zobraziť
27.3.2017 Dražba 27.4.2017
Rodinný dom bude po dokončení ako jenopodlažný bez podpivničenia samostatne stojací. Rodinný…
Zobraziť
24.3.2017 Dražba 27.4.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
23.3.2017 Dražba 12.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
23.3.2017 Dražba 20.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
23.3.2017 Dražba 20.3.2017
Rodinný dom sa nachádza na rovinatom pozemku, v zastavanom území obce Norovce. Dom pozostáva…
Zobraziť
23.3.2017 Dražba 26.4.2017
Dražba - 3 izbový byt č. 42, na 7.p., vo vchode č. 55, na ulici Rúbanisko III v meste Lučene…
Zobraziť
23.3.2017 Dražba 25.4.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
22.3.2017 Dražba 13.4.2017
DRAŽBA: Rodinný dom súp. č. 3000, na parc. č. 1355/2 a parc. č. 1354/1, k.ú. Stráňany, v obc…
Zobraziť
22.3.2017 Dražba 21.4.2017
Garáž č. 1 na parc. č. 1943/40
Zobraziť
22.3.2017 Dražba 5.4.2017
Rodinný dom súp.č.130 na parc.č.37/3 
Zobraziť
21.3.2017 Dražba 21.4.2017
Rodinný dom: s.č. 25 na parc. č.65, k.ú. Malinová
Zobraziť
21.3.2017 Dražba 19.4.2017
Rodinný dom, s.č. 15, p.č. 17/17, k.ú. Ohrady
Zobraziť
21.3.2017 Dražba 18.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
21.3.2017 Dražba 27.4.2017
Rodinný dom s.č.87 je prízemná stavba s dreveným sedlovým krovom.
Zobraziť
21.3.2017 Dražba 21.4.2017
Dražba rodinného domu súpisné číslo 555, postaveného na parcele registra "C" evido…
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 13.4.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotená nehnuteľnosť nebola sprístupnená, ohodnotenie predmetu …
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 25.4.2017
Rodinný dom s.č. 1467
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 6.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 27.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 19.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 27.4.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 27.4.2017
Dražba - rodinný dom súpisné č. 364, v obci Kovarce, okres Topoľčany, postavený na parcele č…
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 27.4.2017
Novostavba - rodinný dom s.č. 1731, v obci Šenkvice na ul. Kozare.
Zobraziť
20.3.2017 Dražba 20.4.2017
Rodinný dom je  samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1 podzemným a 1 nadzemným …
Zobraziť
17.3.2017 Dražba 11.4.2017
Rodinný dom je postavený neďaleko centra obce Biel, priamo prístupný z miestnej komunikácie.…
Zobraziť
17.3.2017 Dražba 19.4.2017
RD č. 243 je užívaný od roku 1957.   Konštrukčné prvky boli prevzaté z pôv. posudk…
Zobraziť
17.3.2017 Dražba 21.4.2017
Dražba - dvojizbový byt č. 40, na 8.p., vo vchode č. 68, na ulici Rúbanisko II v meste Lučen…
Zobraziť
16.3.2017 Dražba 25.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
15.3.2017 Dražba 13.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
15.3.2017 Dražba 13.3.2017
3 izbový b
Zobraziť
14.3.2017 Dražba 13.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
13.3.2017 Dražba 10.4.2017
Dom je poschodová podpivničená stavba s plochou strechou.
Zobraziť
13.3.2017 Dražba 20.4.2017
Rodinný dom je osadený vo svahovitom teréne, ktorý sa zvažuje smerom dozadu  na par.č. …
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 6.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 30.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 96
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 11.4.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1409
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 10.4.2017
Popis bytového domu so súp. č. 357
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 11.4.2017
Popis rekreačnej chaty so súp. č. 3001
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 11.4.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 3.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 3.4.2017
Jedná sa o 9. podlažný bytový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, 1. nadzemné podlažie je…
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 11.4.2017
Oceňovaný dom s.č. 47 je postavený v radovej zástavbe s ďalším rodinným domom v spoločnom dv…
Zobraziť
8.3.2017 Dražba 20.4.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 397
Zobraziť
3.3.2017 Dražba 15.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 3367
Zobraziť
3.3.2017 Dražba 15.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
1.3.2017 Dražba 24.2.2017
LV č.
Zobraziť
1.3.2017 Dražba 29.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
28.2.2017 Dražba 6.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
27.2.2017 Dražba 13.3.2017
Rodinný dom súpisné číslo 7 na ul. Hlavná v obci Zlaté Klasy. Vypočítaná podlahová plocha je…
Zobraziť
27.2.2017 Dražba 28.3.2017
Rodinný dom s garážou súpisné číslo 861 na ul. Slávičia v obci Zlaté Klasy. Vypočítaná podla…
Zobraziť
27.2.2017 Dražba 28.3.2017
Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla na ul. Veterná v obci Zlaté Klasy. Vypočítaná po…
Zobraziť
27.2.2017 Dražba 28.3.2017
Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s 1. NP a 2. NP (podkr…
Zobraziť
24.2.2017 Dražba 3.4.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
23.2.2017 Dražba 21.2.2017
Rodinný dom súp. č. 94 na parcele registra "C" par.č. 937/4 bol zbúraný.
Zobraziť
23.2.2017 Dražba 3.4.2017
Budova bytovky bola postavená začiatkom 50-tych rokoch 20. storočia a je užívaná od roku 195…
Zobraziť
23.2.2017 Dražba 29.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
22.2.2017 Dražba 23.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
22.2.2017 Dražba 28.3.2017
Rodinný dom s. č. 238, na parc. č. 1335/1, Ňárad. Rodinný dom s.č. 238 je osadený v rovinato…
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 21.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 28.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 20.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
21.2.2017 Dražba 23.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 295
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 6.3.2017
Dražba - predmetom dražby  je samostatne stojaci, rozostavaný rodinný dom s dvomi bytov…
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 21.3.2017
Rodinný dom súp.č. 70, na parc. č. 538/2, k.ú. Podolie, v obci Podolie.
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 13.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1423
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 30.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 219
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 30.3.2017
Administratívna budova č.s. 373 na p.č.KN 2/4 a 2/9 v obci Pozdišovce
Zobraziť
20.2.2017 Dražba 24.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
17.2.2017 Dražba 20.2.2017
3 izbový byt č. 10, na 3.p., vo vchode č. 16, na ulici Februárová v meste Partizánske. Vypoč…
Zobraziť
15.2.2017 Dražba 13.3.2017
Byt č.41
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 13.3.2017
LV č.
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 16.3.2017
LV č.
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 14.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 29.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 20.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 20.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
14.2.2017 Dražba 20.3.2017
Rodinný dom súp.č. 25 na parc.č. 103/1, k.ú. Dolná Seč
Zobraziť
13.2.2017 Dražba 1.3.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
13.2.2017 Dražba 13.3.2017
Stavba súpisné číslo 1804  je v zmysle kolaudačného rozhodnutia využívaná ako "Pre…
Zobraziť
13.2.2017 Dražba 13.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 1757
Zobraziť
10.2.2017 Dražba 13.3.2017
Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
Zobraziť
9.2.2017 Dražba 13.3.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu…
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Hodnoteným je rodinný dom s.č. 107 postavený na  pozemku parc. č. 12925/5 v kat. území …
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Rodinný dom s.č. 69, Koniarovce.
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 10.3.2017
Popis bytového domu:
Zobraziť
7.2.2017 Dražba 22.3.2017
Oceňovaný byt sa nachádza v bytovom dome s tromi poschodiami, 4 byty majú centrálny vchod a …
Zobraziť
6.2.2017 Dražba 14.3.2017
Ohodnocovaný byt je jednoizbový a nachádza sa na 4.poschodí 4 poschodového bytového domu na …
Zobraziť
6.2.2017 Dražba 14.3.2017
Dispozičné riešenie:
Zobraziť
6.2.2017 Dražba 20.3.2017
Bytovka je prístupná zo západnej strany. Bytový dom je štvorpodlažný, obsahuje 1. podzemné a…
Zobraziť
3.2.2017 Dražba 29.3.2017
Rodinný dom so súpisným číslom 1452 sa nachádza na pozemku s parc.č.3833 v zastavanom území …
Zobraziť
3.2.2017 Dražba 29.3.2017
Rodinný dom s.č. 16 leží na pozemku p.č. 1031/3. Pozemok je rovinatý, nachádza sa mimo zasta…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 9.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 2.2.2017
Oceňovaný byt č. 63 sa nachádza na poslednom ôsmom poschodí  /III.NP/ v obytnom  d…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 20.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 832
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 13.3.2017
Bytový dom s.č.1536 je panelový s trinástimi nadzemnými podlažiami. Bytový dom je uložený na…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 30.3.2017
Rodinný dom je samostatne stojaci , čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím a s n…
Zobraziť
2.2.2017 Dražba 20.3.2017
Rodinný dom č..s.62 na parc.č.KN č.391 k.ú.Dolný Hričov
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 28.2.2017
POPIS STAVBY
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 28.2.2017
Rodinný dom na parc. č. 18016/25 podľa GP k.ú. Oravská Polhora
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 28.2.2017
Hodnotený byt č. 104 sa nachádza na 12.p. typového bytového domu panelovej konštrukcie. Byto…
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 6.3.2017
Bytový dom s ohodnocovaným bytom má trinásť nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádzajú spo…
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 6.3.2017
-- Bez názvu --
Zobraziť
1.2.2017 Dražba 2.3.2017
Dražba - rodinný dom Zborov na Bystricou čs. 446
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 28.2.2017
Jedná sa o prízemný rodinný dom s kamennými základmi, s vodorovnou izoláciou proti vlhkosti.…
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 8.3.2017
Rodinný dom s.c. 243 leží na pozemku p.c. 802/12. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v zastava…
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 8.3.2017
Obytný dom má osem nadzemných podlaží, pozostáva zo štyroch vchodov 30,32,34,36. Pivničné pr…
Zobraziť
31.1.2017 Dražba 14.3.2017
Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.604
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 28.2.2017
Pôvodný rodinný dom bol postavený v roku 1946. Túto skutočnosť dokumentuje čestné prehláseni…
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 1.3.2017
Popis bytového domu so súp. č. 1676
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 6.3.2017
Popis rodinného domu so súp. č. 1026
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 9.3.2017
Rodinný dom je dvojpodlažný rodinný dom bez podpivničenia, postavený v okrajovej časti obce …
Zobraziť
30.1.2017 Dražba 2.3.2017
1-izbový byt č.38 na 5. poschodí, vchod č.13, v bytovom dome súp.číslo 1260, na ulici Biskup…
Zobraziť
27.1.2017 Dražba 27.2.2017
Rodinný dom č.s. 1117 na ulici Rastislavova, Snina.
Zobraziť
26.1.2017 Dražba 24.2.2017
Byt č.6 je v bytovom dome s.č.192 na ulici Čsl armády v Kremnici, neďaleko centra mesta.&nbs…
Zobraziť
26.1.2017 Dražba 10.3.2017