Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

 • Názov Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • IČO 00151653
 • DIČ 2020411536
 • IČ DPH SK7020000262 podľa §4b
 • Sídlo Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. apríla 1994, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 212 000 000 € / splatené 212 000 000 €
 • Historický názov Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
  (platné do 23. októbra 2014 )
  Slovenská sporiteľňa, a.s.
  (platné do 4. júla 1995 )
 • Historické sídlo Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
  (platné do 31. októbra 2008)
  Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 16. augusta 1999)
  Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
  (platné do 10. februára 1998)
  Zelená 2, 816 07 Bratislava
  (platné do 4. novembra 1996)
  Nám. SNP 18, 816 07 Bratislava
  (platné do 4. júla 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Krutil Predseda predstavenstva Tajovského 7652/15, 811 04 Bratislava 1. januára 2018
Ing. Pavel Cetkovský Člen predstavenstva Revoluční 75, 25163 Strančice, Česká republika 26. januára 2018
RNDr. Milan Hain PhD. Člen predstavenstva Suchá 10, 831 01 Bratislava 1. júla 2018
Mgr. Ing. Norbert Hovančák Člen predstavenstva Bajkalská 12985/9A, 831 04 Bratislava 1. októbra 2019
Mgr. Ing. Zdeněk Románek MBA Člen predstavenstva Naskové 1231/1b, 15000 Praha 5, Česká republika 29. júna 2020
 • Konanie menom spoločnosti [od 23. októbra 2014] Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
RNDr. Vladimír Polhorský PhD. Prokúra Pezinská 1255/14, 903 01 Senec 27. marca 2009
JUDr. Richard Főldeš Prokúra Dlhá 23, 055 01 Margecany 22. mája 2018
Ing. Richard Košecký Prokúra Dr. Bodického 392/25, 900 01 Modra 22. mája 2018
Ing. Slavomír Seemann Prokúra Račianska 13918/26E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 16. augusta 2018
 • Prokúra koná [od 23. októbra 2014] Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Alena Adamcová Dozorná rada Krušovská 1645/6, 955 01 Topoľčany 2. novembra 2016
Mag. Jan Homan Dozorná rada Scheimpflugasse 8, 1190 Viedeň, Rakúska republika 7. augusta 2017
Paul Formanko MBA Dozorná rada Palmer Drive 3, BR1 2FP Bromley, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 4. februára 2019
JUDr. Beatrica Melichárová Dozorná rada Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava 7. mája 2019
Dipl.Ing. Stefan Dörfler Dozorná rada Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190 Viedeň, Rakúska republika 14. októbra 1979
JUDr. Vazil Hudák Dozorná rada Vstavačová 22, 15500 Praha, Česká republika 11. novembra 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Erste Group Bank AG Akcionár Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. [35849665] Tomášikova 48, 832 67 Bratislava 23.10.2014
Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. [35865491] Tomášikova 48, 832 69 Bratislava 29.10.2015
Erste Group IT SK, spol. s r.o. [36700991] Tomášikova 48, 831 04 Bratislava 30.3.2016
Predmety podnikania
Názov Vznik
Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti: 30.5.2002
prijímanie vkladov 30.5.2002
poskytovanie úverov 30.5.2002
obchodovanie na vlastný účet,
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,
3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
8.4.2021
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 7.6.2005
finančný lízing 30.5.2002
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 30.5.2002
vydávanie a správa platobných prostriedkov 30.5.2002
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 30.5.2002
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 30.5.2002
uloženie vecí 7.6.2005
prenájom bezpečnostných schránok 30.5.2002
poskytovanie bankových informácií 30.5.2002
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 30.5.2002
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ), vydávanie a správa elektronických peňazí. 1.7.2018
osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách 30.4.2008
funkciu depozitára 30.4.2008
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu: 30.4.2008
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
24.6.2011
upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere
24.6.2011
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere
24.6.2011
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
a/ prevoditeľné cenné papiere,
b/ nástroje peňažného trhu,
c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
24.6.2011
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu 30.4.2008
poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku 30.4.2008
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb 30.4.2008
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi 30.4.2008
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov 30.4.2008
vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení:
a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika,
c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
24.6.2011
poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty 30.7.2009
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:
- poistenia alebo zaistenia,
- poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
8.4.2021
vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti,
opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
8.4.2021
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán 11.7.2013
vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy 11.7.2013
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR so sídlom v Bratislave zo dňa 15.03.1994 osvedčenou notárskym zápisom číslo N 56/94, Nz 57/94 spísaným pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou podľa § 162 Obch. zák. a § 12 ods.1 písm. a) zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o FNM SR v súlade so schváleným privatizačným projektom podniku š.p. Slovenská štátna sporiteľňa.
Stary spis: Sa 1175
2. Notárska zápisnica zo dňa 22.6.1994 č. N 77/94, Nz 77/94.
Stary spis: Sa 1175
3. Zápisnica č. 17 z rokovania predstavenstva zo dňa 09. a 13.09.1994, na ktorom bol schválený organizačný poriadok Slovenskej sporiteľne, a.s.
Stary spis: Sa 1175
4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1995, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
Stary spis: Sa 1175
5. Na valnom zhromaždení dňa 12.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/95, Nz 147/95 napísanej dňa 12.6.1995 bola schválená zmena stanov, zmena členov dozornej rady, Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady dňa 15.6.1995 na ktorej boli schválení a vymenovaní členovia predstavenstva.
Stary spis: Sa 1175
6. Predmet činnosti odštepných závodov zapísaných v obchodnom registri vo vložke č. Sa 1175/B je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.
Stary spis: Sa 1175
7. Výpis z uznesenia č. 23 predstavenstva zo dňa 18.10.1995.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 21.11.1995. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 11.1.1996.
Stary spis: Sa 1175
8. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 3.6.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 20.8.1996.
Národná banka Slovenska udelila dňom 19. júla 1996 povolenie na výkon bankových činností.
Stary spis: Sa 1175
9. Notárska zápisnica Nz 506/96 zo dňa 11.11.1996.
Stary spis: Sa 1175
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 146/97.
Stary spis: Sa 1175
11. Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti, schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 459/97, Nz 479/97.
Stary spis: Sa 1175
12. Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo dňa 19.5.1998 o zmene stanov spoločnosti.
13. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, uskutočneného dňa 26.11.1998, v NZ 357/98, napísaná dňa 26.11.1998 v Notárskom úrade JUDr. Oľgy Felbovej, Bratislava, Panská 6, a Valného zhromaždenia uskutočneného dňa 17.12.1998 v NZ 489/98, napísanej v NÚ JUDr. Tatiany Sweighoferovej, Bratislava, Mickiewiczova 10, ktorým boli upravené stanovy v článku IX. bod 1, písm. d/, a v čl. XII. bod 3. V čl. XII. sa ruší bod 12, pričom body 13 - 20, sa prečísľujú na body 12 - 19.
14. Na valnom zhromaždení dňa 27.05.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v NZ č. 217/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
15. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 487/99, Nz 473/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti, personálne zmeny v dozornej rade a udelený súhlas na kúpu podniku Priemyselnej banky, a.s. Košice.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 8.12.1999.
Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 25.2.2000.
Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami dňa 23.9.1999.
16. Na valnom zhromaždení dňa 31.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici č. N 228/00, Nz 222/00 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave dňa 31.5.2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
17. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 3.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 465/00, Nz 453/00 spísaná dňa 3.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
18. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.11.2000. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 17.1.2001 ktorého priebeh osvedčuje notársku zápisnicu N 22/01, Nz 21/01 zo dňa 17.1.2001 spísaná JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 4.4.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N/131/01, Nz 128/01 zo dňa 4.4.2001 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
19. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 5.4.2001. Mimoriadne rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 25.4.2001. Menovací dekrét zo dňa 20.6.2000.
20. Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 15.1.2002.
Notárska zápisnica č. N 273/01, Nz 268/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
21. Vyhlásenie volebnej komisie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 16.5.2001.
22. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.2.2002, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 93/02, Nz 92/02 spísaná dňa 13.2.2002 notárkou JUDr.Tatianou Schweighoferovou.
23. Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.3.2002, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení mestských pobočiek ako odštepných závodov ku dňu 31.5.2002.
24. Notárska zápisnica N 250/02, Nz 245/02 zo dňa 14.5.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 15.1.2002.
25. Zápisnica hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledkoch hlasovania odvolávania členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 13.3.2003.
Doc. Ing. Juraj Stern, CSc. - deň zániku funkcie 13.3.2003.
Gabriel Eichler - deň zániku funkcie 13.3.2003.
Ing. Ľubica Strnádová - deň zániku funkcie 13.3.2003.
JUDr. Renáta Hitterová - deň zániku funkcie 13.3.2003.
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 30.4.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 247/2003, Nz 32820/2003, spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
26. Ing. Juraj Renčko CSc. - deň zániku funkcie 11.6.2003.
Mag. Herbert Martinetz - deň zániku funkcie: 11.9.2003.
27. Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 359/2004 Nz 43482/2004 napísanej dňa 21.05.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
28. Notárska zápisnica č. N 731/2004, Nz 71094/2004 zo dňa 21.09.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Leopold Weber, Mag. Bernhard Spalt , Mgr. Petr Papanek, Rogers David LeBaron, Marián Lieskovský - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 22.09.2004.
29. Notárska zápisnica N 178/2005, Nz 19955/2005, NCRls 19674/2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2005.
30. Udelenie prokúry JUDr. Ing. Andrei Borguľovej dňa 06. 12. 2005, účinné od 13. 01. 2006.
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.02.2006.
32. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 17.2.2006.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2006.
34. Zápisnica č. 34/2006 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2006.
35. Výpis z protokolu č. 2/2007 z riadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.6.2007.
36. Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.2.2008.
37. Notárska zápisnica N 119/2008, 14029/2008, NCRls 13901/2008 zo dňa 4.4.2008.
38. Protokol č. 24 zo zasadnutia predstavenstva SLSP, a.s. zo dňa 10.06.2008.
39. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2008.
40. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 42457/2008 zo dňa 9.10.2008.
41. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamesmancami zo dňa 18.9.2008. Protokol č. 3/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.9.2008. Protokol č. 39/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.9.2008.
42. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. 18/2009, Nz 1348/2009, NCRls 1336/2009 zo dňa 20.01.2009.
43. Výpis z protokolu č. 1/2009 z riadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.02.2009. Výpis z protokolu č. 2/2009 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady.
44. Protokol č. 1/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.01.2009.
45. Protokol č. 08/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.4.2009. Výpis z protokolu Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 31.3.2009.
46. Notárska zápisnica N 179/2009, Nz 20717/2009 zo dňa 19.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
47. Výpis z protokolu č. 5/2009 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady.
48. Protokol č. 25/2009 zo zasadnutia predstavenstva dňa 18.12.2009.
49. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápsinice N 318/2010 Nz 10380/2010 zo dňa 25.03.2010.
50. Protokol č. 2/2010 z riadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.05.2010.
51. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.09.2010.
52. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2011, Nz 11206/2011, NCRls 11502/2011 zo dňa 29.03.2011.
53. Protokol č. 23/2011 zo zasadnutia predstavenstva.
54. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 785/2012, Nz 10462/2012, NCRls 10729/2012 zo dňa 23.03.2012.
55. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2012.
56. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.11.2012
57. Protokol č. 3/2013 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.06.2013.
58. Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 2565/2013 zo dňa 11.07.2013.
59. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.09.2013.
60. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013
61. Notárska zápisnica č. N 3104/2014, Nz 35921/2014, NCRls 36647/2014 zo dňa 01.10.2014.
62. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3363/2014, Nz 39786/2014, NCRls 40554/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3374/2014, Nz 39966/2014, NCRls 40738/2014.
63. Výpis z Protokolu č. 02/2015 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.05.2015.
64. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2015.
65. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3094/2015, Nz 39505/2015, NCRIs 40366/2015 zo dňa 29.10. 2015.
66. Notárska zápisníca - Zmluva o zlúčení zo dňa 30.03.2016.
67. Čestné vyhlásenie o uplynutí riadneho funkčného obdobia člena dozornej rady zo dňa 28.06.2016.
68. Protokol č. 5/2016 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2016. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2016.
69. Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 13.02.2018.
História zmien a podania
 • 2021
 • 14.4. 2021
  Zbierka listín - nový zápis číslo R030082
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2020 [RUZ]
 • 12.4. 2021
  Zbierka listín - nový zápis číslo R029297
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 2 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 3 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2020 - časť 1 [RUZ]
 • 12.4. 2021
  Zmena zápisu číslo R028881
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
   • vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti, opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
   • vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti, opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
 • 8.4. 2021
  Zbierka listín - nový zápis číslo R028249
  • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2020
 • 29.10. 2020
  Zmena zápisu číslo R348637

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 28.10. 2020
  Zmena zápisu číslo R348213

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R321268
  • Zmluva o kúpe cenných papierov
 • 1.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R316453
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 3 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 1 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2019 - časť 2 [RUZ]
 • 9.3. 2020
  Zmena zápisu číslo R310383

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2019
 • 20.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R297647

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R279953
  • Zápisnica o výsledku volieb zo dňa 9.5.2019
 • 18.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R278899

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 1.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R272412

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261090
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 1 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 2 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 3 [RUZ]
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2018 - časť 4 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 24.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R260712
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 23.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R260395
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 28.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R246617
  • Zmluva o prevode obchodného podielu
  • Znalecký posudok č. 3/2019
 • 21.2. 2019
  Zmena zápisu číslo R245690

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 23.1. 2019
  Zmena zápisu číslo R243324

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2018
 • 20.8. 2018
  Zmena zápisu číslo R232135

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 25.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228871
  • Notárská zápisnica N 1777/2018 , Nz 20274/2018
  • Stanovy zo dňa 20.6.2018
 • 23.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R228703
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie ), vydávanie a správa elektronických peňazí.
   Zrušené predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
 • 24.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R219191

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 15.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218285
  • Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Richard Chomist, zo dňa 28.3.2018
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217010
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  • Výročná správa za rok 2017.pdf
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 4.pdf
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
 • 4.5. 2018
  Zmena zápisu číslo R216959

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213779
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • 5.3. 2018
  Zmena zápisu číslo R201696
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 13.02.2018.
 • 7.2. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R199269
  • podpisový vzor-Ing. Pavel Cetkovský zo dňa 26.01.2018
 • 6.2. 2018
  Zmena zápisu číslo R199137

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 25.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R198426

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2017
 • 13.11. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R193609
  • Vzdanie sa funkcie prokuristu spoločnosti Slovenská sporiteľňa zo dňa 09.10.2017
 • 10.11. 2017
  Zmena zápisu číslo R193467

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 11.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189232
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • 5.9. 2017
  Zmena zápisu číslo R187965

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 7.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R172289

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167416
  • Výročná správa za rok 2016.pdf
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
 • 25.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164855
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  • Ročná finančná výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Výročná správa za rok 2016.pdf
  • Výročná správa za rok 2016.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • 24.2. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R150327
  • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.12.2016
  • protokol č.5/2016 zo dňa 22.12.2016
  • vzdanie sa fukncie zo dňa 16.12.2016
  • podpisový vzor-Mag. Alexandra Habeler-Drabek zo dňa 03.01.2017
  • stanovy zo dňa 01.10.2014
 • 26.1. 2017
  Zmena zápisu číslo R148670
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2016
 • 15.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R145025

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R136302
  • Čestné vyhlásenie zo dňa 28.06.2016
 • 13.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R131982
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Čestné vyhlásenie o uplynutí riadneho funkčného obdobia člena dozornej rady zo dňa 28.06.2016.
 • 10.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R122865
  • Notárska zápisnica N 792/2016, Nz 10987/2016, NCRls 11293/2016 z 30.3.2016, rozhodnutie jediného akcionára, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení
  • Notárska zápisnica N 795/2016, Nz 10992/2016, NCRls 11305/2016 z 30.3.2016, zmluva o zlúčení spoločnosti, plnomocenstvo, stanovy spoločnosti
 • 27.4. 2016
  Zmena zápisu číslo R120692
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116706
  • Výkaz 2015
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 11.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R116240
  • Výročná správa 2015
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Individuálna účtovná závierka 2015
  • Konsolidovaná účtovná závierka 2015
  • Výročná správa 2015
  • Výkaz 2015
  • Dodatok správy audítora - február 2016
 • 2.3. 2016
  Zmena zápisu číslo R106434

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R106326
  • Protokol č. 4/2015 - voľba člena a predsedu predstavenstva SLSP- Štefan Máj zo dňa 11.12.2015
  • Protokol č. 4/2015 - k voľbe člena predstavenstva SLSP - Peter Krutil zo dňa 11.12.2015
 • 8.1. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R102682
  • Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 3094/2015 zo dňa 29.10.2015
  • Notárska zápisnica N 3092/2015 zo dňa 29.10.2015 - osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  • Notárska zápisnica N 3093/2015, zo dňa 29.10.2015 - osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.10.2015
 • 2015
 • 10.11. 2015
  Zmena zápisu číslo R996151
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 3094/2015, Nz 39505/2015, NCRIs 40366/2015 zo dňa 29.10. 2015.
 • 19.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R986049
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2.10. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R979642
  • Zmluva o zlúčení
  • Poverenie zo dňa 30.10.2014
 • 6.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R945957
  • Protokol č. 2/2015 zo zasadnutia dozornej rady z 31.3.2015
  • Vzdanie sa funkcie - Petr Brávek
  • Podpisový vzor - Ing. Richard Chomist, PhD.
  • Úplné znenie stanov z 1.10.2014
  • Výpis z protokolu č. 13/2015 zo zasadnutia predstavenstva z 31.3.2015
  • Vzdanie sa funkcie - Mgr. Marek Ambrož
  • Úplné znenie stanov z 1.10.2014
  • Výpis z protokolu č. 02/2015 z 15.6.2015
  • Podpisový vzor - Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
 • 25.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R941602
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
  • Účtovná závierka za rok 2014
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014
  • Účtovná závierka za rok 2014
 • 18.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R937847
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 26.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R927102

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.5. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R918038
  • Správa audítora zo dňa 11.2.2015
  • Výročná správa 2014
 • 5.5. 2015
  Zbierka listín - výmaz číslo R918204
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 27.4. 2015
 • 17.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R908224

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R902828

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 16.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R892098
  • Protokol č.48/2014 zo dňa 10.12.2014
  • Protokol č. 3/2014 zo dňa 18.12.2014
 • 23.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R869604

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2014
 • 12.12. 2014
 • 12.12. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R852951
  • Zmluva o zlúčení formou Notárskej zápisnice N 3374/2014 zo dňa 23.10.2014
  • Notárska zápisnica N 3363/2014 zo dňa 23.10.2014
 • 12.12. 2014
 • 24.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R843826
  • Rozhodnutie jediného acionára zo dňa 04.05.2012
  • Protokol č. 11/2012 zo dňa 24.04.2012
  • Podpisový vzor - Mgr. Vladimír Krno zo dňa 09.05.2012
  • Vzdanie sa funkcie prokuristu zo dňa 30.03.2012
  • Plnomocenstvo zo dňa 26.01.2012
  • Stanovy zo dňa 23.03.2012
  • Podpisový vzor - Ing. Katarína Gašparovská zo dňa 04.12.2012
  • Protokol č. 40/2012 zo dňa 04.12.2012
  • Notárska zápisnica N 785/2012 Nz 10462/2012 NCRls 10729/2012 zo dňa 23.03.2012
  • Podpisový vzor - Ing. Petr Brávek zo dňa 28.03.2012
 • 13.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R839822
  • Notárska zápisnica N 3104/2014, Nz 35921/2014, NCRls 36647/2014 z 1.10.2014, prehľad zmien stanov
 • 7.11. 2014
  Zmena zápisu číslo R836668
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Slovenská sporiteľňa, a.s. z Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s.
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s ďalším prokuristom.
 • 5.11. 2014
  Zmena zápisu číslo R835518
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3363/2014, Nz 39786/2014, NCRls 40554/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 23.10.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 3374/2014, Nz 39966/2014, NCRls 40738/2014.
 • 14.10. 2014
  Zmena zápisu číslo R826233
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 3104/2014, Nz 35921/2014, NCRls 36647/2014 zo dňa 01.10.2014.
 • 19.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R815631
  • zmluva o zlúčení Slovesnká sporiteľňa, a.s.-Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
 • 18.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R815074
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 18.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R803737
  • Rozhodnutie jediného akcionára z 20.9.2013, listina prítomných
  • Podpisový vzor - Ing. Tomáš Salomon
  • Rozhodnutie NBS - ODB-6746/2013 z 27.6.2013
  • Protokol č. 3/2013 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady z 28.6.2013
  • Notárska zápisnica N 2565/2013, Nz 23378/2013, NCRls 23851/2013 z 11.7.2013
  • Úplné znenie stanov z 11.7.2013
  • Rozhodnutie NBS - ODB-13422-2/2012
  • Rozhodnutie NBS - ODB-13420-2/2012
  • Rozhodnutie NBS - ODB-13425-2/2012
  • Rozhodnutie NBS - ODb-8058/2013
 • 30.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R795464

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R760963
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 16.5. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R757648
  • Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady z 19.12.2013
  • Rozhodnutie NBS - ODT-11741/2013
  • čestné vyhlásenie z 27.1.2014
 • 16.5. 2014
  Zmena zápisu číslo R757232

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.5. 2014
 • 24.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R712916
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2013
 • 4.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R620536
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R589574
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie investičných služieb - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch a obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení §5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch - opcie týkajúce sa cenných papierov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti, opcie týkajúce sa finančných indexov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo hotovosti
   • vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán
   • vykonávanie investičnej služby - obchodovanie na vlastný účet podľa §6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára č. N 2565/2013 zo dňa 11.07.2013.
 • 22.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R572824

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 19.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R571958
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol č. 3/2013 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28.06.2013.
 • 24.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R553080

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R507752
  • Výročná správa za rok 2012
  • Notárska zápisnica N 1075/2013, Nz 9206/2013 zo dňa 21.3.2013
 • 24.1. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R426384
  • Stanovy akciovej spločnosti zo dňa 23.3.2012
 • 2012
 • 31.12. 2012
  Zmena zápisu číslo R400244
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.11. 2012
  Zmena zápisu číslo R359846

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 21.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R264562
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.4. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R254026
  • Výročná správa za rok 2010
  • Výročná správa za rok 2011
 • 20.4. 2012
  Zmena zápisu číslo R248493
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2011
 • 27.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R142279
  • Kúpna zmluva č. 1172/2011/CE
  • Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb podpory č. 2010/027/BOEWE
  • Znalecký posudok č. 26/2011
 • 10.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R120364
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
   • vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
   • vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
 • 7.6. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.5. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: - poistenia alebo zaistenia, - poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov
   Zrušené predmety
   • finančné sprostredkovanie
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 556/2011, Nz 11206/2011, NCRls 11502/2011 zo dňa 29.03.2011.
 • 18.2. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2010
 • 16.10. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 22.9. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.3. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápsinice N 318/2010 Nz 10380/2010 zo dňa 25.03.2010.
 • 20.1. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol č. 25/2009 zo zasadnutia predstavenstva dňa 18.12.2009.
 • 2009
 • 10.11. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 10.10. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.8. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z protokolu č. 5/2009 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady.
 • 30.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie investičnej činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom uvedeným v ustanovení: a) § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch - opcie a swapy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí ak k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, b) § 5 ods. 1 písm. h) zákona o cenných papieroch - derivátové nástroje na presun úverového rizika, c) § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch - forwardy týkajúce sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy
   • poskytovanie vedľajšej služby v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch - obchodovanie na vlastný účet podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. j) o cenných papieroch týkajúcich sa oprávnení na emisie, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 179/2009, Nz 20717/2009 zo dňa 19.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
 • 15.5. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol č. 08/2009 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.4.2009. Výpis z protokolu Dozornej rady č. 3/2009 zo dňa 31.3.2009.
 • 27.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z protokolu č. 1/2009 z riadneho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 18.02.2009. Výpis z protokolu č. 2/2009 z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady.
 • 19.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 212 000 000 € (splatené 212 000 000 €) z hodnoty 211 584 910 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. 18/2009, Nz 1348/2009, NCRls 1336/2009 zo dňa 20.01.2009.
 • 2008
 • 7.11. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.10. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Tomášikova 48, 832 37 Bratislava z Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
   Zrušené predmety
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 387/2008, Nz 42457/2008 zo dňa 9.10.2008.
 • 9.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.8. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 30.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 27.6. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Protokol č. 24 zo zasadnutia predstavenstva SLSP, a.s. zo dňa 10.06.2008.
 • 30.4. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • osobitné hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • funkciu depozitára
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa § 79a ods. 1 v spojení s § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách a investovanie do cenných papierov na vlastný účet v rozsahu:
   • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d/ futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien a úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti; opcie, swapy týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
   • upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
   • umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere
   • poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
   • poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
   • vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
   • vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi
   • úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho ivnestovania
   • služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušené predmety
   • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 119/2008, 14029/2008, NCRls 13901/2008 zo dňa 4.4.2008.
 • 20.3. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z protokolu zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.2.2008.
 • 7.2. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.1. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 4.1. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2007
 • 4.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z protokolu č. 2/2007 z riadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 20.6.2007.
 • 29.5. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 23.8. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica č. 34/2006 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2006.
 • 19.7. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 25.5. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.5. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.4. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 28.3. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.2. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 13.1. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2005
 • 26.11. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 12.7. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 28.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 7.6. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • uloženie vecí
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   Zrušené predmety
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 178/2005, Nz 19955/2005, NCRls 19674/2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, ktorá osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2005.
 • 9.2. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2004
 • 29.12. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 7.12. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.10. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov ( platobný styk a zúčtovanie )
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   Zrušené predmety
   • platobný styk a zúčtovanie
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 359/2004 Nz 43482/2004 napísanej dňa 21.05.2004 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
 • 21.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.6. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2003
 • 30.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 18.11. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené konať v mene spoločnosti všetky úkony ku, ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanemu alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 250/02, Nz 245/02 zo dňa 14.5.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2002, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 15.1.2002.
 • 31.5. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach sú oprávnený konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú opravnený konať aj ďaľšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojísvoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.3.2002, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení mestských pobočiek ako odštepných závodov ku dňu 31.5.2002.
 • 30.5. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach sú oprávnený konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s členom predstavenstva. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, pričom sú oprávnené konať spoločne najmenej dve osoby. V mene spoločnosti sú opravnený konať aj ďaľšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov spoločnosti, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojísvoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
   pôvodne
   Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi, prípadne jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi s vyznačením prokúry.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti:
   • prijímanie vkladov
   • poskytovanie úverov
   • finančný lízing
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov
   • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • poskytovanie bankových informácií
   • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   • hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona o bankách
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
   • platobný styk a zúčtovanie
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • finančné sprostredkovanie
   Zrušené predmety
   • Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
   • a/ prijímanie vkladov
   • b/ poskytovanie úverov
   • c/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • d/ finančný prenájom ( finančný leasing )
   • e/ platobný styk a zúčtovanie
   • f/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov
   • g/ poskytovanie záruk
   • h/ otváranie akreditívov
   • i/ obstarávanie inkasa
   • j/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov ( futures ) a opcií ( options ) včítane kurzových a úrokových obchodov
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • k/ účasť na vydávanie cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • l/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   • m/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • n/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva ( portfolio management )
   • o/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • p/ vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
   • r/ zmenárenská činnosť ( nákup devízových prostriedkov )
   • s/ poskytovanie bankových informácií
   • t/ prenájom bezpečnostných schránok
   • u/ vykonávanie hypotekárnych obchodov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.2.2002, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 93/02, Nz 92/02 spísaná dňa 13.2.2002 notárkou JUDr.Tatianou Schweighoferovou.
 • 26.4. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 11.4. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 26.3. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 15.3. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo dvaja prokuristi, prípadne jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokuristi s vyznačením prokúry.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie predstavenstva akciovej spoločnosti o udelení prokúry zo dňa 15.1.2002. Notárska zápisnica č. N 273/01, Nz 268/01 zo dňa 29.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 22.2. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2001
 • 8.11. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.6. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2000
 • 9.11. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 3.11.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 465/00, Nz 453/00 spísaná dňa 3.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.

 • 12.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 21.3. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 211 584 910 € z hodnoty 68 851 059 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • a/ prijímanie vkladov
   • b/ poskytovanie úverov
   • c/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • d/ finančný prenájom ( finančný leasing )
   • e/ platobný styk a zúčtovanie
   • f/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov
   • g/ poskytovanie záruk
   • h/ otváranie akreditívov
   • i/ obstarávanie inkasa
   • j/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov ( futures ) a opcií ( options ) včítane kurzových a úrokových obchodov
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   • 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • k/ účasť na vydávanie cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • l/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   • m/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • n/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva ( portfolio management )
   • o/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • p/ vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
   • r/ zmenárenská činnosť ( nákup devízových prostriedkov )
   • s/ poskytovanie bankových informácií
   • t/ prenájom bezpečnostných schránok
   • u/ vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Zrušené predmety
   • prijímanie vkladov
   • poskytovanie úverov
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • platobný styk a zúčtovanie
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • Obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   • s devízovými hodnotami
   • v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   • s prevoditeľnými cennými papiermi
   • so zlatými a striebornými mincami
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb
   • finančné maklérstvo
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portofolio management)
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   • poskytovanie bankových informácií
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • vykonávanie hypotekárnych obchodov v rozsahu poskytovania hypotekárnych úverov fyzickým osobám nie podnikateľom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 487/99, Nz 473/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti, personálne zmeny v dozornej rade a udelený súhlas na kúpu podniku Priemyselnej banky, a.s. Košice. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 8.12.1999. Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 25.2.2000. Vyhlásenie výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami dňa 23.9.1999.
 • 1999
 • 16.8. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Suché mýto 4, 816 07 Bratislava z Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 27.05.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v NZ č. 217/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Tatiany Schweighoferovej v Bratislave, bola schválená zmena stanov spoločnosti.
 • 26.4. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.3. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie hypotekárnych obchodov v rozsahu poskytovania hypotekárnych úverov fyzickým osobám nie podnikateľom
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti rozhodlo dňa 19.5.1998 o zmene stanov spoločnosti.
 • 1998
 • 10.2. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica z Suché mýto 4, 816 07 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti, schválená valným zhromaždením dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 459/97, Nz 479/97. Stary spis: Sa 1175
 • 1997
 • 22.7. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.2. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 4.11. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Suché mýto 4, 816 07 Bratislava z Zelená 2, 816 07 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Predmetom podnikania spoločnosti sú bankové činnosti a služby:
   • prijímanie vkladov
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • Obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   • s devízovými hodnotami
   • v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   • s prevoditeľnými cennými papiermi
   • so zlatými a striebornými mincami
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portofolio management)
   • vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitných predpisov
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   Zrušené predmety
   • prijímanie vkladov od verejnosti
   • prijímanie a poskytovanie úverov vo voľných menách a ostatné devízové operácie
   • finančný prenájom
   • vydávanie platobných prostriedkov
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   • vydávanie hypotekárnych listov
   • poskytovanie poradenstva vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
   • výkon funkcie depozitára investičného fondu
   • zmenárenskú činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 3.6.1996 na ktorom bola schválená zmena stanov. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 20.8.1996. Národná banka Slovenska udelila dňom 19. júla 1996 povolenie na výkon bankových činností. Stary spis: Sa 1175
 • 7.2. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 13.11. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva
   Zrušené predmety
   • obhospodarovanie cenných papierov klinta na jeho účet vrátane poradenstva
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Predmet činnosti odštepných závodov zapísaných v obchodnom registri vo vložke č. Sa 1175/B je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. Stary spis: Sa 1175
 • 4.7. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s. z Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • zmena adresy Zelená 2, 816 07 Bratislava z Nám. SNP 18, 816 07 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo traja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie bankových informácií
   Zrušené predmety
   • zmenkové operácie (eskont a reeskont zmeniek a zmenkové úvery)
   • poskytovanie bankových operácií
   • daňové poradenstvo
   • Účasť na akciových a iných spoločnostiach v tuzemsku i zahraničí ako akcionár alebo spoločník podľa druhu spoločnosti či právnickej osoby, i keď predmetom podnikania nie je činnosťou v odstavci 1.
   • Spoločnosť može vykonávať aj iné činnosti, slúžiace jej rozvoju, i keď nie sú uvedené v odstavci 1 a 2.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 12.6.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 148/95, Nz 147/95 napísanej dňa 12.6.1995 bola schválená zmena stanov, zmena členov dozornej rady, Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady dňa 15.6.1995 na ktorej boli schválení a vymenovaní členovia predstavenstva. Stary spis: Sa 1175
 • 27.6. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.2. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zápisnica č. 17 z rokovania predstavenstva zo dňa 09. a 13.09.1994, na ktorom bol schválený organizačný poriadok Slovenskej sporiteľne, a.s. Stary spis: Sa 1175

 • 1994
 • 3.11. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.7. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.3. 1994
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • novú adresu firmy Nám. SNP 18, 816 07 Bratislava
  • nové základne imanie 68 851 059 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva alebo traja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov od verejnosti
   • poskytovanie úverov
   • prijímanie a poskytovanie úverov vo voľných menách a ostatné devízové operácie
   • zmenkové operácie (eskont a reeskont zmeniek a zmenkové úvery)
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • finančný prenájom
   • platobný styk a zúčtovanie
   • vydávanie platobných prostriedkov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   • vydávanie hypotekárnych listov
   • poskytovanie poradenstva vo veciach podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klinta na jeho účet vrátane poradenstva
   • finančné maklérstvo
   • výkon funkcie depozitára investičného fondu
   • zmenárenskú činnosť
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   • poskytovanie bankových operácií
   • daňové poradenstvo
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • Účasť na akciových a iných spoločnostiach v tuzemsku i zahraničí ako akcionár alebo spoločník podľa druhu spoločnosti či právnickej osoby, i keď predmetom podnikania nie je činnosťou v odstavci 1.
   • Spoločnosť može vykonávať aj iné činnosti, slúžiace jej rozvoju, i keď nie sú uvedené v odstavci 1 a 2.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR so sídlom v Bratislave zo dňa 15.03.1994 osvedčenou notárskym zápisom číslo N 56/94, Nz 57/94 spísaným pred notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou podľa § 162 Obch. zák. a § 12 ods.1 písm. a) zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o FNM SR v súlade so schváleným privatizačným projektom podniku š.p. Slovenská štátna sporiteľňa. Stary spis: Sa 1175