Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
 
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
 
Náklady na úroky a podobné náklady
 
Čisté úrokové výnosy
 
Opravené položky a rezervy
 
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
 
Výnosy z poplatkov a provízií
 
Náklady na poplatky a provízie
 
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
 
Zisk alebo strata z obchodovania
 
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
 
Ostatné prevádzkové výnosy
 
Ostatné prevádzkové náklady
 
Osobné náklady
 
Mzdové náklady
 
Náklady na sociálne poistenie
 
Sociálne náklady
 
Odpisy
 
Zníženie hodnoty majetku
 
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
 
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
 
Daň z príjmov
 
Splatná daň
 
Odložená daň
 
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení