Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
105 596 457€ 82 735 121€ 82 897 508€ 104 479 735€ 90 922 863€ 83 407 277€ 97 396 752€ 85 736 699€ 99 328 718€ 75 572 428€ 52 723 049€ 42 880 111€ 39 215 672€ 49 263 064€ 43 286 745€
02
501
Spotreba materiálu
70 439 051€ 61 997 896€ 60 936 321€ 81 387 190€ 70 454 365€ 62 854 132€ 75 495 400€ 63 317 779€ 76 320 099€ 52 273 768€ 46 842 536€ 37 172 058€ 33 751 173€ 42 928 057€ 37 485 186€
03
502
Spotreba energie
35 151 135€ 20 732 906€ 21 957 005€ 23 089 059€ 20 463 691€ 20 550 324€ 21 900 355€ 22 413 728€ 23 006 096€ 23 291 525€ 5 880 513€ 5 692 976€ 5 451 615€ 6 189 740€ 5 492 217€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64 578€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
6 271€ 4 319€ 4 183€ 3 486€ 4 807€ 2 821€ 997€ 5 192€ 2 523€ 7 136€ 0€ 15 076€ 12 883€ 145 267€ 244 764€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
230 611 134€ 184 186 146€ 188 476 765€ 181 085 727€ 153 078 694€ 140 711 304€ 129 422 400€ 133 090 219€ 116 250 328€ 101 444 472€ 58 893 852€ 53 761 098€ 59 171 938€ 54 389 688€ 47 671 566€
07
511
Opravy a udržiavanie
102 220 911€ 82 621 015€ 85 703 044€ 82 673 514€ 64 646 423€ 50 040 349€ 47 983 109€ 45 000 998€ 37 619 255€ 35 043 102€ 22 287 986€ 20 761 033€ 20 579 022€ 19 767 702€ 15 120 593€
08
512
Cestovné
5 380 640€ 2 936 476€ 3 115 919€ 5 696 951€ 5 725 072€ 5 024 238€ 5 356 957€ 4 240 973€ 3 758 661€ 3 478 353€ 2 011 045€ 2 073 317€ 2 389 984€ 2 464 066€ 3 282 632€
09
513
Náklady na reprezentáciu
782 935€ 386 410€ 209 706€ 714 532€ 749 949€ 399 775€ 380 830€ 252 872€ 276 630€ 272 782€ 143 322€ 128 663€ 169 185€ 188 186€ 250 044€
10
518
Ostatné služby
122 226 648€ 98 242 245€ 99 448 097€ 92 000 729€ 81 957 250€ 85 246 942€ 75 701 503€ 83 595 377€ 74 595 782€ 62 650 234€ 34 451 499€ 30 798 085€ 36 033 747€ 31 969 735€ 29 018 297€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 156 441 964€ 1 148 860 489€ 1 153 000 619€ 1 062 816 353€ 937 973 225€ 850 297 250€ 803 726 778€ 760 406 259€ 721 829 111€ 643 021 620€ 137 322 937€ 134 938 293€ 141 469 362€ 136 938 795€ 125 427 405€
12
521
Mzdové náklady
795 177 504€ 792 241 405€ 796 347 041€ 737 621 817€ 650 949 082€ 592 972 750€ 565 822 890€ 533 595 578€ 506 198 498€ 452 605 541€ 99 381 454€ 97 128 054€ 102 441 849€ 99 878 297€ 90 663 844€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
287 196 616€ 284 664 125€ 285 085 289€ 263 148 773€ 233 014 411€ 211 722 763€ 199 895 976€ 189 498 346€ 180 480 518€ 158 065 827€ 32 269 462€ 31 711 336€ 32 794 796€ 31 973 106€ 31 109 699€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 817 751€ 2 993 457€ 2 762 592€ 2 446 001€ 2 450 143€ 2 373 939€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 610€
15
527
Zákonné sociálne náklady
71 039 355€ 68 840 456€ 68 692 637€ 59 420 957€ 51 405 245€ 43 104 738€ 35 557 816€ 34 925 761€ 32 837 299€ 30 632 281€ 5 274 852€ 5 749 316€ 5 851 178€ 4 812 065€ 3 570 151€
16
528
Ostatné sociálne náklady
210 739€ 121 046€ 113 060€ 178 805€ 154 344€ 123 060€ 2 450 095€ 2 386 576€ 2 312 797€ 1 717 972€ 397 169€ 349 588€ 381 540€ 275 327€ 63 100€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
4 368 178€ 4 124 221€ 4 125 837€ 3 192 173€ 2 701 227€ 3 519 556€ 8 790 089€ 3 977 612€ 3 083 999€ 2 793 115€ 1 101 918€ 937 125€ 1 270 333€ 1 371 642€ 2 721 746€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 085 544€ 3 082 507€ 3 067 440€ 2 239 602€ 2 229 400€ 2 195 732€ 1 962 523€ 1 962 498€ 1 920 519€ 1 798 246€ 557 056€ 399 575€ 391 511€ 375 927€ 335 707€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 282 634€ 1 041 714€ 1 058 398€ 952 571€ 471 827€ 1 323 824€ 6 827 565€ 2 015 114€ 1 163 480€ 994 869€ 544 862€ 537 550€ 878 823€ 995 715€ 2 386 038€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
306 027 278€ 335 274 576€ 238 132 403€ 210 712 236€ 202 316 888€ 217 720 508€ 205 331 202€ 209 554 459€ 164 773 968€ 160 223 985€ 167 280 136€ 156 445 362€ 182 681 774€ 110 956 682€ 109 696 454€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 586 574€ 3 126 027€ 3 046 044€ 1 372 825€ 3 117 910€ 2 850 162€ 5 456 620€ 7 557 307€ 3 860 296€ 4 444 673€ 4 764 148€ 1 277 111€ 10 240 417€ 2 155 262€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 588€ 100 092€ 94 592€ 79 875€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
30€ 7 887€ 207€ 43 097€ 302 465€ 24 432€ 269€ 1 227€ 2 324€ 0€ 0€ 5 453€ 2 831€ 297€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
677 577€ 13 452 756€ 1 050 357€ 819 789€ 158 384€ 1 859 113€ 78 489€ 158 627€ 13 942€ 79 700€ 17 016€ 442€ 32 322€ 33 241€ 18 586 705€
26
546
Odpis pohľadávky
2 773 011€ 2 643 744€ 1 998 195€ 1 539 275€ 1 835 336€ 5 433 251€ 4 735 645€ 22 671 370€ 1 048 570€ 95 988€ 54 833€ 3 818€ 15 977€ 15 835€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
296 640 437€ 315 579 441€ 231 985 470€ 206 926 876€ 197 083 289€ 198 342 912€ 194 976 002€ 179 076 537€ 159 693 024€ 155 425 493€ 162 331 341€ 154 449 583€ 172 141 936€ 108 590 061€ 90 857 373€
28
549
Manká a škody
349 649€ 464 721€ 52 338€ 53 264€ 78 870€ 8 932 606€ 60 015€ 90 350€ 156 908€ 175 807€ 112 798€ 646 818€ 145 577€ 64 860€ 172 204€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
181 708 866€ 167 910 431€ 173 177 304€ 176 972 154€ 179 875 315€ 147 130 589€ 163 980 911€ 143 767 533€ 289 583 315€ 149 797 895€ 775 758 578€ 70 227 818€ 68 886 325€ 130 852 211€ 146 587 768€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
97 352 554€ 102 534 136€ 114 670 453€ 128 720 932€ 130 881 468€ 118 120 441€ 134 160 139€ 122 489 610€ 117 220 738€ 117 176 720€ 80 661 863€ 64 198 383€ 64 314 445€ 55 322 802€ 63 868 124€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
84 356 312€ 65 376 295€ 58 506 852€ 48 251 222€ 48 993 847€ 29 010 148€ 29 820 772€ 21 277 923€ 172 362 577€ 32 621 175€ 695 096 715€ 6 029 435€ 4 571 880€ 75 529 410€ 82 719 644€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 510 570€ 75 529 410€ 3 710 135€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 820 416€ 7 119 150€ 4 028 667€ 3 070 091€ 13 496 319€ 12 097 576€ 11 014 965€ 919 867€ 128 906 200€ 32 620 458€ 695 096 715€ 6 029 435€ 61 310€ 0€ 79 009 509€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
66 535 895€ 58 257 146€ 54 478 185€ 45 181 131€ 35 497 528€ 16 912 572€ 18 805 807€ 20 358 056€ 43 456 377€ 717€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 252 307€ 2 255 248€ 2 434 201€ 2 280 815€ 2 080 162€ 1 939 607€ 2 113 560€ 4 300 637€ 2 014 728€ 3 479 052€ 1 965 191€ 1 788 777€ 3 540 080€ 11 039 911€ 190 786€
43
563
Kurzové straty
14 620€ 15 778€ 33 725€ 29 341€ 20 443€ 18 376€ 22 984€ 68 953€ 23 202€ 28 747€ 19 546€ 35 401€ 46 305€ 324 904€ 93 699€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 237 687€ 2 239 471€ 2 400 476€ 2 251 473€ 2 059 719€ 1 921 231€ 2 090 576€ 4 231 684€ 1 990 694€ 3 450 306€ 1 945 645€ 1 753 375€ 3 493 775€ 10 715 007€ 97 087€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 389€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 389€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
293 311 571€ 374 532 047€ 148 474 271€ 142 056 978€ 90 332 944€ 99 957 030€ 77 369 152€ 74 680 325€ 36 538 595€ 71 818 708€ 15 269 266€ 18 381 643€ 11 394 579€ 10 823 265€ 12 327 538€
61
587
Náklady na ostatné transfery
80 109 676€ 171 512 704€ 17 462 319€ 4 421 986€ 1 034 319€ 1 908 633€ 1 421 406€ 3 909 818€ 706 342€ 542 955€ 2 062 868€ 2 757 110€ 2 149 064€ 555 783€ 1 612 522€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
203 629 850€ 197 504 007€ 128 977 322€ 132 281 039€ 100 747 529€ 78 549 781€ 64 963 998€ 62 415 039€ 63 305 370€ 66 210 652€ 12 557 646€ 15 359 092€ 7 148 288€ 8 665 024€ 9 922 199€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
9 572 046€ 5 515 335€ 2 034 630€ 5 353 953€ -11 448 904€ 19 498 615€ 10 983 748€ 8 355 468€ -27 473 116€ 5 065 101€ 648 751€ 265 440€ 2 097 227€ 1 602 457€ 792 817€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 280 317 756€ 2 299 878 279€ 1 990 718 909€ 1 883 596 170€ 1 659 281 318€ 1 544 683 121€ 1 488 130 843€ 1 415 513 743€ 1 433 402 762€ 1 208 151 276€ 1 210 314 926€ 479 360 226€ 507 630 063€ 505 635 257€ 487 910 396€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 267 146€ 4 030 847€ 4 145 851€ 4 307 910€ 4 401 153€ 4 724 548€ 4 933 735€ 5 550 055€ 5 545 534€ 5 050 629€ 696 102€ 638 917€ 415 325€ 714 627€ 495 244€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
3 333€ 8 389€ 4 533€ 4 128€ 4 246€ 3 017€ 3 344€ 3 869€ 2 361€ 25 233€ 59 793€ 30 378€ 444€ 1 496€ 4 954€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 263 812€ 4 022 458€ 4 141 318€ 4 303 782€ 4 396 906€ 4 721 532€ 4 930 391€ 5 546 185€ 5 543 173€ 5 015 040€ 636 309€ 608 539€ 414 881€ 578 342€ 245 525€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 10 356€ 0€ 0€ 0€ 134 789€ 244 764€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-3 378€ -6 074€ 6 594€ 13 545€ 15 692€ -1 278€ -2 584€ -4 159€ 2 634€ -18 183€ -38 357€ 31 489€ -1 854€ 4 697€ -4 387€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ -3 803€ -6 314€ 675€ -38€ 104€ -185€
73
614
Zmena stavu zvierat
-3 378€ -6 074€ 6 594€ 13 545€ 15 692€ -1 278€ -2 584€ -4 159€ 2 634€ -14 380€ -32 043€ 30 814€ -1 817€ 4 594€ -4 202€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
194 876€ 189 772€ 200 514€ 187 892€ 163 679€ 169 523€ 175 949€ 194 902€ 201 525€ 181 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
194 876€ 189 772€ 195 040€ 187 892€ 163 679€ 169 523€ 175 949€ 175 078€ 201 525€ 181 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 5 474€ 0€ 0€ 19 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
470€ 4 535€ 2 097€ 15 535€ 20 535€ 63 306€ 74 839€ 587 762€ 1 039 473€ 451 719€ 0€ 0€ 0€ 956 790€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
470€ 4 535€ 2 097€ 15 535€ 20 535€ 63 306€ 74 839€ 587 762€ 1 039 473€ 451 719€ 0€ 0€ 0€ 956 790€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
471 510 910€ 432 613 675€ 368 566 653€ 354 254 159€ 295 579 156€ 250 129 166€ 236 970 207€ 214 798 492€ 207 739 931€ 184 055 717€ 137 781 939€ 123 223 148€ 139 333 397€ 177 659 090€ 116 907 947€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 445 713€ 9 508 205€ 7 451 719€ 4 822 488€ 2 675 192€ 12 333 990€ 12 793 171€ 11 740 350€ 4 987 887€ 3 510 474€ 114 249€ 219 582€ 3 781 192€ 243 448€ 847 649€
85
642
Tržby z predaja materiálu
12 350€ 11 930€ 13 530€ 34 342€ 41 722€ 66 710€ 53 871€ 57 368€ 93 869€ 16 694€ 29 094€ 69 025€ 100 160€ 98 039€ 79 875€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
29 519€ 12 884€ 18 366€ 697 651€ 101 400€ 12 041€ 109 034€ 42 570€ 239 033€ 15 423€ 10 643€ 1 301€ 0€ 134€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
64 562 969€ 44 453 061€ 47 199 987€ 55 162 097€ 38 821 244€ 41 249 147€ 44 030 643€ 33 754 865€ 44 849 601€ 41 328 962€ 1 078 392€ 1 339 695€ 1 878 086€ 365 202€ 875 005€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
3 504€ 10 066€ 29 276€ 61 473€ 152 086€ 151 998€ 125 685€ 33 078€ 15 647€ 364€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
395 456 854€ 378 617 529€ 313 853 774€ 293 476 108€ 253 787 512€ 196 315 280€ 179 857 803€ 169 170 261€ 157 553 893€ 139 183 799€ 136 549 562€ 121 593 544€ 133 573 958€ 176 952 267€ 115 105 419€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
67 218 310€ 57 257 827€ 47 772 285€ 37 854 771€ 29 924 686€ 25 398 948€ 29 515 496€ 146 147 433€ 158 593 733€ 160 339 766€ 100 165 582€ 120 327 207€ 183 319 187€ 92 665 276€ 81 682 932€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
67 218 310€ 57 257 827€ 47 772 285€ 37 854 771€ 29 924 686€ 25 398 948€ 29 515 496€ 146 147 433€ 158 593 733€ 160 339 766€ 100 165 582€ 120 327 207€ 183 319 187€ 92 665 276€ 81 682 932€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 638 502€ 75 529 410€ 3 730 972€ 2 728 391€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 093 803€ 778 006€ 3 333 947€ 2 804 622€ 13 451 319€ 7 351 919€ 8 645 106€ 103 064 352€ 157 651 216€ 160 095 428€ 100 165 582€ 115 688 705€ 107 789 778€ 88 921 855€ 78 954 541€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 449€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
58 124 506€ 56 479 821€ 44 438 338€ 35 050 149€ 16 473 368€ 18 047 030€ 20 870 390€ 43 083 081€ 942 516€ 244 338€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
96€ 2 053€ 16 616€ 4 091€ 1 760€ 6 694€ 1 217€ 11 444€ 10 554€ 2 098€ 3 158€ 5 429€ 5 073€ 157 487€ 79 891€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 345€ 218€ 143€ 721€ 756€ 1 700€ 1 397€ 1 614€ 3 151€ 98€
103
663
Kurzové zisky
96€ 2 053€ 2 885€ 4 091€ 1 760€ 6 349€ 999€ 11 301€ 3 428€ 1 342€ 1 458€ 4 032€ 3 459€ 154 336€ 79 793€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 13 732€ 0€ 0€ 6 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 790 883 828€ 1 792 695 013€ 1 680 573 814€ 1 499 905 017€ 1 398 118 972€ 1 266 250 770€ 1 236 721 411€ 1 163 281 003€ 1 082 954 111€ 1 022 619 555€ 383 406 656€ 337 707 412€ 320 351 271€ 316 518 811€ 314 312 894€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 569 250 165€ 1 492 354 740€ 1 537 688 197€ 1 350 362 975€ 1 252 819 016€ 1 137 312 647€ 1 089 704 416€ 1 025 361 747€ 950 732 704€ 894 580 305€ 289 703 725€ 262 065 113€ 252 088 897€ 258 212 921€ 240 910 584€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
87 611 618€ 88 935 214€ 108 311 660€ 122 678 680€ 122 399 861€ 114 160 309€ 128 239 310€ 113 285 069€ 102 577 104€ 95 521 236€ 76 696 330€ 58 664 852€ 56 252 954€ 49 832 319€ 51 799 980€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
80 091 146€ 172 645 646€ 2 349 309€ 2 156 701€ 1 778 964€ 996 352€ 503 680€ 485 338€ 495 025€ 522 828€ 514 381€ 530 379€ 545 086€ 517 645€ 505 101€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
95 019€ 123 721€ 280 073€ 301 610€ 511 032€ 565 966€ 71 934€ 482 690€ 961€ 574 042€ 0€ 0€ 0€ 9 214 204€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
1 339 899€ 1 172 674€ 388 738€ 785 395€ 107 641€ 2 621 269€ 946 738€ 2 326 935€ 6 658 649€ 1 513 649€ 3 272 735€ 843 211€ 2 016 403€ 0€ 280 603€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
1 166 966€ 803 622€ 662 308€ 512 512€ 447 076€ 1 590 790€ 2 838 666€ 1 319 149€ 1 398 475€ 1 782 911€ 2 570 332€ 579 446€ 487 629€ 52 644€ 4 580 915€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 435 392€ 15 123 175€ 10 878 704€ 6 727 556€ 2 678 430€ 674 492€ 644 848€ 2 028 014€ 1 635 115€ 4 338 741€ 1 312 623€ 8 775 962€ 807 215€ 1 098 424€ 441 160€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
28 893 622€ 21 536 222€ 20 014 826€ 16 379 587€ 17 376 952€ 8 328 946€ 13 771 819€ 17 992 061€ 19 456 078€ 24 359 884€ 8 762 487€ 6 248 449€ 8 153 087€ 6 804 857€ 6 580 347€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 334 072 256€ 2 286 787 646€ 2 101 284 425€ 1 896 542 920€ 1 728 225 634€ 1 546 741 678€ 1 508 390 270€ 1 530 566 931€ 1 456 087 495€ 1 372 683 182€ 622 015 080€ 581 933 603€ 643 422 398€ 588 676 779€ 513 474 565€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
53 754 501€ -13 090 633€ 110 565 517€ 12 946 750€ 68 944 316€ 2 058 557€ 20 259 427€ 115 053 188€ 22 684 733€ 164 531 906€ -588 299 846€ 102 573 377€ 135 792 335€ 83 041 522€ 25 564 168€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
53 754 501€ -13 090 633€ 110 565 517€ 12 946 750€ 68 944 316€ 2 058 557€ 20 259 427€ 115 053 188€ 22 684 733€ 164 531 906€ -588 299 846€ 102 573 377€ 135 792 335€ 83 041 522€ 25 564 168€