Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii" [zrušená]

Spoločnosť Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii" je zrušená od 11.12.2020

Spoločnosť Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii" bola založená 1. júla 1989 viacerými spoločníkmi.

 • IČO 00154491
 • Sídlo Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii"
  Partizánska 83 984 01 Lučenec
 • Historický názov Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec (platné do: 31.5.1994)
 • Dátum vzniku sobota, 1. júla 1989
 • Dátum zániku piatok, 11. decembra 2020
 • Právna forma Štátny podnik
 • Druh vlastníctva Štátne
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  29200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba návesov a prívesov
 • Počet zamestnancov 2020: nezistený (Zdroj: Štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pšn, vložka č. 80/S
Predmety podnikania
Názov Vznik
A. Základný predmet činnosti: - vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
1.7.1989
zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku pre vlastnú potrebu, pre potreby automobilového opravárenstva v ČSSR a do trhových fondov
1.7.1989
zabezpečovať vývoj a výrobu špeciálnych vozidiel, nadstavieb a účelových zariadení pre dopravné prostriedky, vrátane vývoja a prestavieb pohonných jednotiek a vozidiel na plynné palivá
1.7.1989
zabezpečovať činnoti na úseku rozvoja motorizmu a služieb obyvateľstvu poskytovaním autoopravárenských a autoservisných služieb a predajom náhradných dielcov a príslušenstva na osobné motorové vozidlá
1.7.1989
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru vlastnou stavebno-montážnou skupinou pre vlastnú potrebu
1.7.1989
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s celospoločenskými záujmami pre potreby podniku a pre iné organizácie
1.7.1989
zabezpečovať sústavný rast kvalifikácie pracovníkov, vykonávať školenia, kurzy a preskúšavanie pracovníkov v tých profesiách a odbornostiach, kde sa vyžaduje nadobudnutie a preukozovanie odbornej spôsobilosti
1.7.1989
vykonávať chemické rozbory kvapalín a technických látok pre vlastnú potrebu a iné organizácie
1.7.1989
zabezpečovať plnenie úloh v oblasti obrany štátu
1.7.1989
vytvárať vhodné sociálne a pracovné podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
1.7.1989
B. Povinný predmet činnosti:
1.7.1989
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
1.7.1989
poskytovať autoopravárenské a autoserviské služby organizáciám a obyvateľstvu, zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku, najmä pre vlastnú potrebu
1.7.1989
C. Ostatná činnosť:
1.7.1989
vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít opravovní cestných motorových a prípojných vozidiel v súlade so spoločenskou potrebou v množstve vykonaných opráv, v štruktúre opravárenského sortimentu a v spoločensky aktuálnej inovácii opravárenského výrobného programu
1.7.1989
vytvárať podmienky pre sústavné racionalizovanie opravárenskej činnosti hlavne zvyšovaním sériovosti opráv, uplatnením typovej a uzlovej špecializácie, rozšírením vykonávania celkových opráv hlavných skupín a generálnych opráv vozidiel výmenným spôsobom a prostredníctvom výmenných stredísk a uplatňovaním progresívnych systémov riadenia s použitím výpočtovej techniky
1.7.1989
vytvárať podmienky pre zabezpečovanie kvality opravárenských a výrobných činností podniku hlavne objektivizovaním kontrolných činností a uplatnením diagnostických metód a techniky, v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami zabezpečovať úlohy v metrologickej činnosti na úrovni podniku pre vlastnú potrebu
1.7.1989
budovať a využívať sieť autoopravovní a autoservisov formou autorizovaných opravovní pre vykonávanie činnosti staníc technickej kontroly pre cestné vozidlá v Stredoslovenskom kraji
1.7.1989
zabezpečovať dopravnú činnosť pre potreby podniku na úseku nákladnej dopravy a osobnej dopravy
1.7.1989
sprostredkovávať predaj cestných motorových a prípojných vozidiel, vykonávať popredajný servis, záručné opravy a údržbu cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, obchodnú činnosť spojenú s predajom pohonných hmôť, olejov, mazadiel, náhradných dielcov a príslušenstva a vlastných výrobkov
1.7.1989
poskytovať dopravné služby vlastným pracovníkom
1.7.1989
vykonávať revízie určených technických zariadení vo vlastníctve podniku
1.7.1989