Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OTEX - Textil Žilina, š.p. "v likvidácii" [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti OTEX - Textil Žilina, š.p. "v likvidácii" [zrušená]

 • Názov OTEX - Textil Žilina, š.p. "v likvidácii" [zrušená]
 • IČO 00157155
 • DIČ 2020477294
 • Sídlo Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina
 • Dátum vzniku 1. januára 1989, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Pš, vložka č. 6/L
 • Historický názov OTEX - Textil Žilina, š.p.
  (platné do 21. mája 1996 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 20.septembra 2018
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 30. apríla 1996
 • Právny dôvod zrušenia Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 67 zo dňa 19.04.1996 bol dňom 30.04.1996 štátny podnik zrušený a dňom 01.05.1996 vtúpil do likvidácie
Predmety podnikania
Názov Vznik
Základným predmetom činnosti štátneho podnikuje uspokojovanie potrieb občanov na vnútornomtrhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: - maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prí- padne výrobnú činnosť v sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria, podlahové krytiny, bytový textil, papier, umelé kvetiny, módne doplnky a strihy a v doplnkovom sortimente odevného tovaru, klobuč- níckeho tovaru, obuvi, koženej galantérie a ostatného priemyselného tovaru, predaj partiového tovaru v uvedených sortimentoch - poskytovanie služieb súvisiacich s maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou - veľkoobchodný predaj v sortimente textilu spotrebným družstvám a ostatným odberatľom - nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orga- nizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR - priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť - realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb, podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií 14.4.1993
V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť. 14.4.1993
Iné právne skutočnosti
1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 9K/1/2017-79 zo dňa 23.11.2017, ktorým bolo konkurzné konanie voči dlžníkovi OTEX -Textil Žilina, š.p. “v likvidácii“ zastavené pre nedostatok majetku, sa štátny podnik s obchodným menom OTEX -Textil Žilina, š.p. “v likvidácii“ so sídlom Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina, IČO: 00 157 155 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka v spojený s § 15 ods.4 písm.c) a s § 15 ods. 5 zákona o štátnom podniku z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.09.2018 VYMAZÁVA.
História zmien a podania
 • 2020
 • 1.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R317152
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 10.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R257233
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 2018
 • 24.9. 2018
  Výmaz číslo R235792
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • Základným predmetom činnosti štátneho podnikuje uspokojovanie potrieb občanov na vnútornomtrhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: - maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prí- padne výrobnú činnosť v sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria, podlahové krytiny, bytový textil, papier, umelé kvetiny, módne doplnky a strihy a v doplnkovom sortimente odevného tovaru, klobuč- níckeho tovaru, obuvi, koženej galantérie a ostatného priemyselného tovaru, predaj partiového tovaru v uvedených sortimentoch - poskytovanie služieb súvisiacich s maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou - veľkoobchodný predaj v sortimente textilu spotrebným družstvám a ostatným odberatľom - nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orga- nizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR - priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť - realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb, podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   • V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 9K/1/2017-79 zo dňa 23.11.2017, ktorým bolo konkurzné konanie voči dlžníkovi OTEX -Textil Žilina, š.p. “v likvidácii“ zastavené pre nedostatok majetku, sa štátny podnik s obchodným menom OTEX -Textil Žilina, š.p. “v likvidácii“ so sídlom Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina, IČO: 00 157 155 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka v spojený s § 15 ods.4 písm.c) a s § 15 ods. 5 zákona o štátnom podniku z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.09.2018 VYMAZÁVA.
 • 15.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R221807
  • Uznesenie Okresného súdu Žilina č.k. 9K/1/2017-79 zo dňa 23.11.2017, ktorým súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka
 • 25.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R214451
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 6.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R188810
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 7.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172706
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 24.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R152947
  • Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2011 - Výkaz ziskov a strát.tiff [RUZ]
 • 23.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R152699
  • Schválená účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha.tiff [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2011 - Súvaha.tiff [RUZ]
 • 2016
 • 2.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R121951
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2007
 • 9.1. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 25-24K 18/99-372 zo dňa 28.6.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.augusta 2006, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu OTEX-Textil Žilina, š.p. a JUDr. Juraj Ďurajda, Veľká Okružná 76, Žilina bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty

 • 2000
 • 10.4. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25-24 K 18/99-42 zo dňa 28. marca 2000 bol na majetok štátneho podniku vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Juraja Ďurajdu, advokáta so sídlom Dlabača č. 11, Žilina

 • 1996
 • 21.5. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu OTEX - Textil Žilina, š.p. "v likvidácii" z OTEX - Textil Žilina, š.p.
  • likvidáciu:
   s likvidátorom Ing. Ladislav Szabó
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje likvidátor samostatne.
   pôvodne
   Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 67 zo dňa 19.4.1996 bol štátny podnik zrušený a dňom 1.5.1996 vstúpil do likvidácie. Stary spis: Pš 73
 • 1993
 • 14.4. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy OTEX - Textil Žilina, š.p.
  • novú adresu firmy Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • Základným predmetom činnosti štátneho podnikuje uspokojovanie potrieb občanov na vnútornomtrhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: - maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prí- padne výrobnú činnosť v sortimentoch textilný tovar, textilná galantéria, podlahové krytiny, bytový textil, papier, umelé kvetiny, módne doplnky a strihy a v doplnkovom sortimente odevného tovaru, klobuč- níckeho tovaru, obuvi, koženej galantérie a ostatného priemyselného tovaru, predaj partiového tovaru v uvedených sortimentoch - poskytovanie služieb súvisiacich s maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou - veľkoobchodný predaj v sortimente textilu spotrebným družstvám a ostatným odberatľom - nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orga- nizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR - priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť - realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb, podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácií
   • V súlade so všeobecne záväznými predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Tento štátny podnik bol zriadený rozhodnutím Ministerstva obchodu a cestovného ruchu SSR č. 1812/1988-1, zo dňa 23.12.1988, podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 73