Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OTEX - Textil Žilina, š.p. "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
0 € 0 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
0 € 0 € 0 € 0 €
056
B.IV.1
Peniaze
0 € 0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -22 000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-16 537 € -16 537 € -16 537 € -16 537 € 0 € -44 000 € -22 000 € -21 580 € -18 260 € -16 600 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 537 € -16 537 € -16 537 € -15 000 € -22 000 € -21 580 € -18 260 € -16 600 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 537 € -16 537 € -16 537 € 15 000 € -21 580 € -18 260 € -16 600 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
0 € -1 537 € 0 € -22 000 € -420 € -3 320 € -1 660 € -16 600 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 537 € 16 537 € 16 537 € 16 537 € 22 000 € 22 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
16 537 € 16 537 € 16 537 € 16 537 € 15 000 € 22 000 € 21 580 € 18 260 € 16 600 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 537 € 16 537 € 16 537 € 16 537 € 15 000 € 22 000 € 21 580 € 18 260 € 16 600 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 000 € 0 €