Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p. [zrušená]

Spoločnosť PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p. je zrušená od 22.10.2021

Spoločnosť PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p. bola založená 1. januára 1989 viacerými spoločníkmi.

  • IČO 00157414
  • Sídlo PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p.
    Kyjevské námestie 1 811 01 Bratislava
  • Deň zápisu do ORSR nedeľa, 1. januára 1989
  • Deň výmazu z ORSR piatok, 22. októbra 2021
  • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 46/B
Predmety podnikania
Názov Vznik
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb.
1.1.1989
Za týmto účelom štátny podnik vykonáva najmä: 1/maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prípadne výrobnú činnosť vo všetkých skupinách spotrebného tovaru
1.1.1989
2/poskytovanie služieb v súvislosti s vykonávaním maloobchodnej činnosti
1.1.1989
3/ nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR
1.1.1989
4/priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
1.1.1989
5/realizáciu pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych oránov a poverených organizácií v súdade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
1.1.1989
6/ Zahraničnoobchodná činnosť: Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 8 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákoa č. 102/1988 Zb. udelilo povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti pod č.j. 6/7914/63/89 zo dňa 10.1.1990 v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ zákona č. 42/1980 Zb. v znení zákona č. 102/1988 Zb. v tomto rozsahu: "Vývoz a dovoz vecí formou výmeny spotrebného tovaru obchodnými partnermi v ZSSR, PR, MR a NDR za účelom obohatenia a rozšírenia sortimentu česko-slovenského vnútorného trhu v rozsahu maloobchodnej činnosti organizácie."
1.1.1989
7/ FMZO Praha rozšírilo povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť svojím rozhodnutím zo dňa 22. 11. 1990 č.j. 13/12090/133/90 registr. čís. 108004519 v tomto rozsahu: 1. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., 2. Vývoz spotrebného tovaru z majetku organizácie a dovoz spotrebného tovaru pre obohatenie vnútorného trhu s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti,ku ktorých vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti.
1.1.1989