Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
359 685€ 331 967€ 297 973€ 170 218€ 209 860€ 260 088€ 251 579€ 247 314€ 380 260€ 319 264€ 251 772€ 454 045€ 340 001€
02
501
Spotreba materiálu
120 662€ 92 962€ 68 459€ 31 066€ 37 706€ 53 421€ 120 633€ 79 233€ 215 227€ 119 825€ 47 857€ 102 850€ 53 194€
03
502
Spotreba energie
239 023€ 239 004€ 229 514€ 139 153€ 172 154€ 206 667€ 130 945€ 168 080€ 165 033€ 199 439€ 203 914€ 351 195€ 286 807€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
948 196€ 1 040 822€ 978 279€ 771 729€ 725 935€ 1 487 322€ 3 448 398€ 1 984 294€ 1 153 697€ 1 269 753€ 1 061 291€ 1 128 649€ 954 714€
07
511
Opravy a udržiavanie
199 931€ 34 931€ 22 668€ 36 772€ 46 826€ 93 577€ 30 510€ 46 852€ 37 533€ 30 643€ 31 083€ 96 793€ 173 764€
08
512
Cestovné
6 474€ 43 077€ 41 797€ 92 790€ 26 605€ 64 629€ 134 955€ 149 010€ 42 420€ 83 047€ 59 696€ 52 407€ 60 172€
09
513
Náklady na reprezentáciu
361€ 5 539€ 1 504€ 1 352€ 254€ 350€ 378€ 130€ 760€ 405€ 927€ 46€ 33€
10
518
Ostatné služby
741 430€ 957 275€ 912 311€ 640 815€ 652 250€ 1 328 765€ 3 282 555€ 1 788 302€ 1 072 985€ 1 155 659€ 969 584€ 979 403€ 720 744€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 647 430€ 1 592 515€ 1 427 056€ 1 131 730€ 1 224 651€ 2 182 694€ 2 703 004€ 2 505 086€ 1 550 431€ 1 360 187€ 981 959€ 923 847€ 896 074€
12
521
Mzdové náklady
1 135 108€ 1 135 143€ 1 030 223€ 810 709€ 894 099€ 1 577 044€ 1 969 719€ 1 835 931€ 1 218 589€ 1 060 072€ 787 400€ 721 414€ 706 293€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
402 486€ 388 478€ 347 490€ 275 203€ 294 459€ 537 349€ 673 037€ 617 837€ 285 161€ 260 907€ 165 561€ 166 714€ 163 401€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 970€ 4 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
103 865€ 64 189€ 49 343€ 45 818€ 36 092€ 68 300€ 60 248€ 51 318€ 46 681€ 38 034€ 25 249€ 35 719€ 26 381€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 1 173€ 3 750€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
64 113€ 48 077€ 49 235€ 37 257€ 29 636€ 37 651€ 43 064€ 33 767€ 32 928€ 75 104€ 34 180€ 24 227€ 25 767€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
47 213€ 32 488€ 32 488€ 32 488€ 23 653€ 32 007€ 31 947€ 32 928€ 32 928€ 22 823€ 23 366€ 23 282€ 23 318€
20
538
Ostatné dane a poplatky
16 900€ 15 590€ 16 748€ 4 769€ 5 984€ 5 644€ 11 117€ 839€ 0€ 52 281€ 10 814€ 945€ 2 449€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
57 774€ 59 578€ 60 255€ 71€ 3 441€ 65 704€ 124 972€ 252 137€ 79 293€ 79 841€ 78 408€ 101 372€ 84 615€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
24 553€ 813€ 1 014€ 11 586€ 38€ 17€ 32€ 20€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 32€ 1 758€ 1 902€ 0€ 961€ 954€ 807€ 3 374€
26
546
Odpis pohľadávky
17€ 53€ 134 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
33 221€ 58 765€ 60 252€ 0€ 3 424€ 63 697€ 122 275€ 116 543€ 67 708€ 78 841€ 77 175€ 100 534€ 81 221€
28
549
Manká a škody
38€ 197€ 795€ 0€ 0€ 262€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
131 470€ 137 233€ 119 967€ 151 446€ 135 906€ 487 176€ 307 500€ 416 979€ 321 615€ 340 127€ 323 776€ 309 124€ 333 002€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
116 938€ 107 549€ 107 707€ 113 612€ 128 913€ 484 675€ 276 557€ 279 869€ 288 067€ 296 285€ 297 400€ 296 331€ 323 917€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 533€ 29 684€ 12 260€ 37 833€ 6 992€ 2 502€ 30 943€ 137 110€ 33 548€ 43 842€ 26 376€ 12 792€ 9 085€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 186€ 30 533€ 43 196€ 22 716€ 12 792€ 9 085€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
14 533€ 29 384€ 12 260€ 37 833€ 6 340€ 1 900€ 1 920€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 095€ 645€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
300€ 6 992€ 2 502€ 24 603€ 104 025€ 0€ 0€ 3 660€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
9 890€ 381€ 183€ 1 930€ 328€ 593€ 377€ 310€ 165€ 144€ 2 356€ 35€ 257 070€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 4€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
2€ 9€ 78€ 583€ 57€ 83€ 0€ 6€ 2€ 2 251€ 2€ 256 887€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 888€ 372€ 105€ 1 347€ 271€ 510€ 377€ 310€ 159€ 142€ 101€ 33€ 182€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 218 558€ 3 210 573€ 2 932 978€ 2 264 381€ 2 329 756€ 4 521 228€ 6 878 893€ 5 439 887€ 3 518 390€ 3 444 420€ 2 733 742€ 2 941 299€ 2 891 242€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
142 976€ 259 238€ 180 329€ 423 144€ 420 732€ 396 574€ 419 517€ 406 602€ 404 629€ 453 550€ 676 783€ 807 580€ 843 865€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
142 976€ 259 238€ 180 329€ 423 144€ 420 732€ 396 574€ 419 517€ 406 602€ 404 629€ 453 550€ 676 783€ 807 580€ 843 865€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
13 351€ 1 150€ 408€ 226€ 1 007€ 14 300€ 49 975€ 27€ 2 026€ 8 297€ 145 718€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
13 351€ 1 150€ 362€ 226€ 1 007€ 14 300€ 49 975€ 27€ 2 026€ 8 297€ 145 718€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
21 261€ 6 632€ 6 200€ 883€ 13 161€ 43 868€ 164 382€ 49 648€ 22 716€ 12 792€ 9 085€ 17 855€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
21 261€ 6 632€ 6 200€ 883€ 13 161€ 43 868€ 164 382€ 49 648€ 22 716€ 12 792€ 9 085€ 17 855€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33 086€ 27 881€ 43 196€ 22 716€ 12 792€ 9 085€ 17 855€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
21 261€ 6 200€ 6 340€ 1 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 452€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 632€ 883€ 6 821€ 10 782€ 134 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13€ 15€ 102€ 2 065€ 0€ 0€ 0€ 140€ 269 470€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2 043€ 0€ 0€ 0€ 129€ 0€
103
663
Kurzové zisky
13€ 15€ 102€ 22€ 0€ 0€ 0€ 11€ 269 470€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 6 398€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 6 398€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 113 283€ 2 946 284€ 2 599 410€ 2 284 163€ 2 101 371€ 4 109 664€ 6 140 429€ 4 849 042€ 2 950 110€ 2 968 216€ 2 042 669€ 2 053 571€ 1 608 348€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
2 139 826€ 1 910 275€ 1 704 718€ 1 675 117€ 1 557 733€ 3 124 357€ 5 430 849€ 3 955 033€ 2 133 397€ 2 159 957€ 1 279 676€ 1 261 841€ 980 216€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
116 349€ 106 192€ 105 761€ 111 291€ 126 224€ 470 291€ 270 560€ 273 240€ 278 709€ 287 088€ 289 234€ 288 102€ 274 095€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
635€ 0€ 0€ 127€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
856 472€ 911 452€ 788 932€ 497 755€ 417 415€ 515 016€ 438 220€ 617 727€ 522 242€ 474 228€ 472 374€ 500 418€ 350 053€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
18 365€ 800€ 3 042€ 15 762€ 46 943€ 1 259€ 3 210€ 3 983€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 277 520€ 3 225 518€ 2 779 754€ 2 714 657€ 2 523 497€ 4 521 690€ 6 604 820€ 5 434 326€ 3 454 363€ 3 444 509€ 2 734 271€ 2 878 673€ 2 891 654€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
58 962€ 14 946€ -153 224€ 450 276€ 193 741€ 462€ -274 073€ -5 561€ -64 027€ 89€ 529€ -62 625€ 412€
136
591
Splatná daň z príjmov
11 814€ 5 444€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 313€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
58 962€ 14 946€ -165 038€ 444 832€ 193 741€ 462€ -274 073€ -5 561€ -64 027€ 89€ 529€ -62 625€ 99€