Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 254 282€ 1 074 845€ 1 658 001€ 1 524 937€ 1 656 702€ 1 619 549€ 1 209 128€ 1 214 668€ 1 835 668€ 1 441 181€ 1 905 394€ 1 546 330€
02
502
Spotreba energie
1 210 579€ 1 131 014€ 636 276€ 630 544€ 687 410€ 685 246€ 716 866€ 710 362€ 924 663€ 920 424€ 1 074 624€ 1 035 851€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 16€ 21 076€ 54 356€ 58 555€ 59 256€ 71 053€ 83 140€ 98 472€ 112 230€ 129 683€
04
511
Opravy a udržiavanie
201 460€ 166 331€ 158 467€ 233 846€ 263 245€ 287 130€ 198 608€ 109 662€ 141 108€ 198 398€ 233 044€ 204 606€
05
512
Cestovné
763 106€ 590 340€ 177 186€ 83 839€ 615 288€ 517 465€ 453 526€ 409 276€ 364 708€ 297 181€ 298 128€ 305 764€
06
513
Náklady na reprezentáciu
26 217€ 14 668€ 10 243€ 19 287€ 36 215€ 32 776€ 21 420€ 22 495€ 24 242€ 21 945€ 23 790€ 47 287€
07
518
Ostatné služby
1 098 384€ 905 056€ 835 686€ 712 911€ 970 724€ 832 002€ 835 156€ 781 265€ 727 062€ 759 558€ 933 710€ 921 409€
08
521
Mzdové náklady
15 819 418€ 14 614 380€ 14 933 523€ 15 076 232€ 14 977 607€ 13 846 764€ 13 708 851€ 12 852 812€ 12 317 760€ 13 178 833€ 12 874 620€ 12 499 697€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 448 253€ 5 098 165€ 5 220 932€ 4 952 181€ 5 187 630€ 4 785 045€ 4 740 608€ 4 402 956€ 4 229 644€ 4 490 712€ 4 423 112€ 3 978 292€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
175 894€ 156 145€ 153 298€ 153 894€ 151 901€ 118 056€ 110 668€ 107 418€ 100 874€ 119 254€ 122 639€ 123 969€
11
527
Zákonné sociálne náklady
815 703€ 861 616€ 922 995€ 663 573€ 662 406€ 373 771€ 379 327€ 350 665€ 341 898€ 325 390€ 318 412€ 293 234€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 259€ 358€ 350€ 347€ 345€ 498€ 458€ 323€ 460€ 460€ 319€
14
532
Daň z nehnuteľností
54 946€ 51 505€ 51 630€ 52 565€ 38 708€ 39 262€ 40 381€ 34 145€ 34 676€ 34 635€ 34 635€ 24 772€
15
538
Ostatné dane a poplatky
77 857€ 53 370€ 44 035€ 36 686€ 57 540€ 61 246€ 59 580€ 45 570€ 49 457€ 53 440€ 50 758€ 40 144€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 615€ 3 066€ 120€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
898€ 769€ 0€ 0€ 0€ 765€ 0€ 1 605€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1 419€ 1 471€ 1 435€ 1 246€ 1 097€ 944€ 842€ 947€ 836€ 979€ 832€ 924€
21
546
Dary
0€ 2 733€ 770€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
739 673€ 439 062€ 151 546€ 250 704€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 1 446€ 0€ 2€ 665€ 744€ 145€ 0€ 104€ 0€ 0€ 1 352€
24
549
Iné ostatné náklady
1 845 443€ 1 525 734€ 1 365 441€ 1 573 819€ 1 512 806€ 1 564 221€ 1 566 350€ 1 683 896€ 1 479 983€ 1 481 085€ 1 524 425€ 1 784 141€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 775 255€ 1 790 921€ 1 645 890€ 1 577 406€ 1 664 982€ 2 190 096€ 2 590 631€ 2 654 895€ 2 617 559€ 2 078 321€ 2 126 661€ 2 059 609€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 41 176€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 269 249€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72€ 0€
30
556
Tvorba fondov
1 243 110€ 1 010 210€ 774 260€ 1 229 249€ 1 264 162€ 1 291 310€ 1 208 995€ 1 694 006€ 1 958 698€ 1 988 888€ 2 128 642€ 2 925 917€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 841€ 841€ 0€ 0€ -2 842€ -67€ 0€ 0€ 1 455€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
297 456€ 311 553€ 354 737€ 276 934€ 295 399€ 322 965€ 272 903€ 271 587€ 267 098€ 236 391€ 238 274€ 227 737€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
32 849 354€ 29 842 767€ 29 096 959€ 29 072 352€ 30 100 031€ 28 628 256€ 28 173 739€ 27 416 898€ 27 500 049€ 27 728 615€ 28 424 582€ 28 421 742€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
8 923€ 10 113€ 7 926€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
1 334 561€ 1 260 506€ 690 057€ 675 389€ 1 198 801€ 1 151 416€ 1 208 756€ 1 191 912€ 1 207 510€ 1 246 427€ 1 233 803€ 1 256 169€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 33€ 29 626€ 78 773€ 84 095€ 84 531€ 102 747€ 121 996€ 140 316€ 164 624€ 183 023€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
5 431€ -4 429€ 10 131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
7 109€ 15 639€ 12 776€ 69 933€ 148 749€ 123 247€ 129 182€ 160 350€ 137 120€ 138 622€ 157 800€ 119 397€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 1 950€ 1 913€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
13 187€ 33 113€ 10 365€ 8 215€ 7 098€ 6 991€ 14 843€ 7 861€ 2 875€ 4 407€ 2 693€ 3 797€
51
642
Ostatné pokuty a penále
209€ 25€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€
53
644
Úroky
161 419€ 0€ 1 070€ 904€ 1 074€ 1 447€ 1 355€ 1 175€ 1 181€ 2 192€ 1 929€ 3 565€
54
645
Kurzové zisky
1 072€ 435€ 56€ 159€ 13€ 47€ 7€ 132€ 49€ 0€ 143€ 111€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 2 832€ 0€ 9 943€ 1 848€ 5 942€ 1 677€ 13 837€ 812€ 2 108€
57
648
Zákonné poplatky
1 818 676€ 1 500 581€ 1 950 526€ 1 429 136€ 1 409 985€ 1 547 088€ 1 754 498€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 979 906€ 1 702 345€ 1 431 873€ 789 797€ 876 503€ 648 290€ 574 438€ 2 771 476€ 3 472 729€ 2 674 533€ 3 591 870€ 3 266 674€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 61 196€ 0€ 3 210€ 0€ 5 850€ 0€ 0€ 4 750€ 0€ 700€ 972 867€
64
656
Výnosy z použitia fondu
104 067€ 153 887€ 76 123€ 63 829€ 50 551€ 73 945€ 88 608€ 77 458€ 82 798€ 93 393€ 102 657€ 112 113€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
104 992€ 73 027€ 64 207€ 66 088€ 78 560€ 86 071€ 75 027€ 69 899€ 79 651€ 84 358€ 73 227€ 79 063€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 664€ 2 388€ 2 888€ 888€ 222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
788€ 1 433€ 3 037€ 455€ 2 296€ 5 184€ 3 364€ 4 032€ 8 111€ 1 955€ 459€ 3 637€
73
691
Dotácie
28 093 152€ 25 745 315€ 25 639 012€ 26 704 190€ 26 915 312€ 25 840 477€ 25 174 185€ 23 904 453€ 23 210 828€ 24 139 034€ 23 885 292€ 23 236 295€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
33 633 494€ 30 553 851€ 29 901 630€ 29 848 563€ 30 768 603€ 29 584 311€ 29 110 642€ 28 297 437€ 28 331 274€ 28 539 073€ 29 216 010€ 29 238 831€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
784 139€ 711 085€ 804 671€ 776 211€ 668 572€ 956 055€ 936 903€ 880 539€ 831 225€ 810 459€ 791 428€ 817 089€
76
591
Daň z príjmov
57 780€ 6 790€ 9 329€ 15 833€ 13 981€ 15 919€ 10 236€ 21 206€ 17 981€ 22 224€ 20 623€ 138 891€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
726 359€ 704 295€ 795 342€ 760 378€ 654 591€ 940 136€ 926 666€ 859 333€ 813 245€ 788 235€ 770 804€ 678 198€