Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
199 854€ 273 269€ 201 210€ 175 921€ 238 115€ 218 556€ 346 389€ 310 241€ 243 304€
02
502
Spotreba energie
254 439€ 230 611€ 245 180€ 279 374€ 196 232€ 238 123€ 234 848€ 270 413€ 277 998€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
31 263€ 47 567€ 81 572€ 25 830€ 46 994€ 70 677€ 37 281€ 66 697€ 69 808€
05
512
Cestovné
153 608€ 473 565€ 418 745€ 361 193€ 210 633€ 183 595€ 175 038€ 209 212€ 198 304€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 780€ 15 355€ 4 471€ 3 909€ 5 403€ 6 975€ 16 774€ 3 611€ 5 110€
07
518
Ostatné služby
251 099€ 298 850€ 282 463€ 314 732€ 286 711€ 261 389€ 366 122€ 452 632€ 304 764€
08
521
Mzdové náklady
3 438 970€ 3 261 860€ 2 935 634€ 2 763 683€ 2 527 867€ 2 464 671€ 2 167 416€ 2 086 535€ 2 421 563€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 183 005€ 1 129 697€ 1 007 941€ 960 252€ 869 102€ 844 967€ 747 810€ 728 801€ 801 077€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
28 040€ 28 423€ 24 047€ 19 485€ 18 478€ 17 637€ 15 055€ 14 973€ 17 133€
11
527
Zákonné sociálne náklady
131 092€ 134 263€ 120 168€ 108 354€ 101 141€ 97 847€ 75 206€ 80 959€ 78 428€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 678€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€
15
538
Ostatné dane a poplatky
11 889€ 12 664€ 14 851€ 12 358€ 12 144€ 16 815€ 11 687€ 12 767€ 15 655€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
40€ 0€ 766€ 60€ 58€ 0€ 0€ 0€ 18 184€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
469€ 458€ 485€ 480€ 726€ 317€ 204€ 239€ 366€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
418€ 12 298€ 5 220€ 6 437€ 2 783€ 2 098€ 4 594€ 18 271€ 20 115€
23
548
Manká a škody
0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 128€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
354 239€ 273 154€ 220 662€ 227 363€ 229 892€ 217 051€ 264 659€ 296 531€ 332 190€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
474 317€ 478 362€ 744 637€ 837 995€ 853 413€ 927 075€ 915 881€ 400 910€ 263 545€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
68 699€ 82 052€ 72 846€ 99 705€ 118 381€ 109 407€ 110 097€ 133 716€ 170 423€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ -223€ -295€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 1 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 585 901€ 6 755 512€ 6 383 568€ 6 201 397€ 5 720 513€ 5 679 709€ 5 491 725€ 5 089 171€ 5 240 629€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
64 461€ 51 443€ 25 192€ 76 475€ 50 408€ 66 066€ 45 485€ 61 708€ 63 389€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 11 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
49€ 45€ 63€ 39€ 23€ 17€ 28€ 43€ 56€
54
645
Kurzové zisky
39€ 116€ 17€ 3€ 1€ 2€ 3€ 73€ 53€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
79 995€ 102 881€ 98 939€ 107 602€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
67 000€ 9 996€ 11 736€ 22 544€ 127 593€ 139 364€ 120 058€ 115 617€ 151 478€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 15 500€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
50 816€ 303 406€ 36 731€ 16 913€ 41 365€ 39 810€ 52 369€ 58 486€ 191 100€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
25 851€ 37 810€ 35 559€ 41 774€ 44 488€ 54 617€ 41 602€ 50 919€ 49 413€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
426€ 313€ 313€ 313€ 313€ 53€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
6 509 550€ 6 308 217€ 6 376 891€ 6 018 662€ 5 527 862€ 5 552 345€ 5 254 850€ 4 880 844€ 4 805 014€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 798 186€ 6 814 227€ 6 585 440€ 6 310 991€ 5 792 440€ 5 852 274€ 5 514 395€ 5 167 690€ 5 260 504€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
212 285€ 58 715€ 201 872€ 109 594€ 71 927€ 172 564€ 22 669€ 78 519€ 19 875€
76
591
Daň z príjmov
8 416€ 16 204€ 10 196€ 20 084€ 15 277€ 21 742€ 13 220€ 17 796€ 12 190€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
203 869€ 42 511€ 191 676€ 89 509€ 56 649€ 150 822€ 9 449€ 60 723€ 7 685€