Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
273 269€ 201 210€ 175 921€ 238 115€ 218 556€ 346 389€ 310 241€ 243 304€
02
502
Spotreba energie
230 611€ 245 180€ 279 374€ 196 232€ 238 123€ 234 848€ 270 413€ 277 998€
04
511
Opravy a udržiavanie
47 567€ 81 572€ 25 830€ 46 994€ 70 677€ 37 281€ 66 697€ 69 808€
05
512
Cestovné
473 565€ 418 745€ 361 193€ 210 633€ 183 595€ 175 038€ 209 212€ 198 304€
06
513
Náklady na reprezentáciu
15 355€ 4 471€ 3 909€ 5 403€ 6 975€ 16 774€ 3 611€ 5 110€
07
518
Ostatné služby
298 850€ 282 463€ 314 732€ 286 711€ 261 389€ 366 122€ 452 632€ 304 764€
08
521
Mzdové náklady
3 261 860€ 2 935 634€ 2 763 683€ 2 527 867€ 2 464 671€ 2 167 416€ 2 086 535€ 2 421 563€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 129 697€ 1 007 941€ 960 252€ 869 102€ 844 967€ 747 810€ 728 801€ 801 077€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
28 423€ 24 047€ 19 485€ 18 478€ 17 637€ 15 055€ 14 973€ 17 133€
11
527
Zákonné sociálne náklady
134 263€ 120 168€ 108 354€ 101 141€ 97 847€ 75 206€ 80 959€ 78 428€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€ 2 664€
15
538
Ostatné dane a poplatky
12 664€ 14 851€ 12 358€ 12 144€ 16 815€ 11 687€ 12 767€ 15 655€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 766€ 60€ 58€ 0€ 0€ 0€ 18 184€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
458€ 485€ 480€ 726€ 317€ 204€ 239€ 366€
22
547
Osobitné náklady
12 298€ 5 220€ 6 437€ 2 783€ 2 098€ 4 594€ 18 271€ 20 115€
23
548
Manká a škody
400€ 0€ 0€ 0€ 128€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
273 154€ 220 662€ 227 363€ 229 892€ 217 051€ 264 659€ 296 531€ 332 190€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
478 362€ 744 637€ 837 995€ 853 413€ 927 075€ 915 881€ 400 910€ 263 545€
28
554
Predaný materiál
0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
82 052€ 72 846€ 99 705€ 118 381€ 109 407€ 110 097€ 133 716€ 170 423€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ -223€ -295€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 1 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 755 512€ 6 383 568€ 6 201 397€ 5 720 513€ 5 679 709€ 5 491 725€ 5 089 171€ 5 240 629€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
51 443€ 25 192€ 76 475€ 50 408€ 66 066€ 45 485€ 61 708€ 63 389€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 11 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
45€ 63€ 39€ 23€ 17€ 28€ 43€ 56€
54
645
Kurzové zisky
116€ 17€ 3€ 1€ 2€ 3€ 73€ 53€
57
648
Zákonné poplatky
102 881€ 98 939€ 107 602€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
9 996€ 11 736€ 22 544€ 127 593€ 139 364€ 120 058€ 115 617€ 151 478€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 15 500€ 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 67€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
303 406€ 36 731€ 16 913€ 41 365€ 39 810€ 52 369€ 58 486€ 191 100€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
37 810€ 35 559€ 41 774€ 44 488€ 54 617€ 41 602€ 50 919€ 49 413€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
313€ 313€ 313€ 313€ 53€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
6 308 217€ 6 376 891€ 6 018 662€ 5 527 862€ 5 552 345€ 5 254 850€ 4 880 844€ 4 805 014€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 814 227€ 6 585 440€ 6 310 991€ 5 792 440€ 5 852 274€ 5 514 395€ 5 167 690€ 5 260 504€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
58 715€ 201 872€ 109 594€ 71 927€ 172 564€ 22 669€ 78 519€ 19 875€
76
591
Daň z príjmov
16 204€ 10 196€ 20 084€ 15 277€ 21 742€ 13 220€ 17 796€ 12 190€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
42 511€ 191 676€ 89 509€ 56 649€ 150 822€ 9 449€ 60 723€ 7 685€