Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
201 210 € 175 921 € 238 115 € 218 556 € 346 389 € 310 241 € 243 304 €
02
502
Spotreba energie
245 180 € 279 374 € 196 232 € 238 123 € 234 848 € 270 413 € 277 998 €
04
511
Opravy a udržiavanie
81 572 € 25 830 € 46 994 € 70 677 € 37 281 € 66 697 € 69 808 €
05
512
Cestovné
418 745 € 361 193 € 210 633 € 183 595 € 175 038 € 209 212 € 198 304 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 471 € 3 909 € 5 403 € 6 975 € 16 774 € 3 611 € 5 110 €
07
518
Ostatné služby
282 463 € 314 732 € 286 711 € 261 389 € 366 122 € 452 632 € 304 764 €
08
521
Mzdové náklady
2 935 634 € 2 763 683 € 2 527 867 € 2 464 671 € 2 167 416 € 2 086 535 € 2 421 563 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 007 941 € 960 252 € 869 102 € 844 967 € 747 810 € 728 801 € 801 077 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
24 047 € 19 485 € 18 478 € 17 637 € 15 055 € 14 973 € 17 133 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
120 168 € 108 354 € 101 141 € 97 847 € 75 206 € 80 959 € 78 428 €
14
532
Daň z nehnuteľností
2 664 € 2 664 € 2 664 € 2 664 € 2 664 € 2 664 € 2 664 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
14 851 € 12 358 € 12 144 € 16 815 € 11 687 € 12 767 € 15 655 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
766 € 60 € 58 € 0 € 0 € 0 € 18 184 €
19
544
Úroky
0 € 0 € 0 € 13 € 0 € 0 € 0 €
20
545
Kurzové straty
485 € 480 € 726 € 317 € 204 € 239 € 366 €
22
547
Osobitné náklady
5 220 € 6 437 € 2 783 € 2 098 € 4 594 € 18 271 € 20 115 €
23
548
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 128 € 0 € 0 € 0 €
24
549
Iné ostatné náklady
220 662 € 227 363 € 229 892 € 217 051 € 264 659 € 296 531 € 332 190 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
744 637 € 837 995 € 853 413 € 927 075 € 915 881 € 400 910 € 263 545 €
28
554
Predaný materiál
6 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
556
Tvorba fondov
72 846 € 99 705 € 118 381 € 109 407 € 110 097 € 133 716 € 170 423 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0 € 0 € -223 € -295 € 0 € 0 € 0 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0 € 1 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 383 568 € 6 201 397 € 5 720 513 € 5 679 709 € 5 491 725 € 5 089 171 € 5 240 629 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
25 192 € 76 475 € 50 408 € 66 066 € 45 485 € 61 708 € 63 389 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0 € 11 105 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
51
642
Ostatné pokuty a penále
0 € 60 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
53
644
Úroky
63 € 39 € 23 € 17 € 28 € 43 € 56 €
54
645
Kurzové zisky
17 € 3 € 1 € 2 € 3 € 73 € 53 €
57
648
Zákonné poplatky
98 939 € 107 602 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
58
649
Iné ostatné výnosy
11 736 € 22 544 € 127 593 € 139 364 € 120 058 € 115 617 € 151 478 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 15 500 € 320 € 0 € 0 € 0 € 0 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 67 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
36 731 € 16 913 € 41 365 € 39 810 € 52 369 € 58 486 € 191 100 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
35 559 € 41 774 € 44 488 € 54 617 € 41 602 € 50 919 € 49 413 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
313 € 313 € 313 € 53 € 0 € 0 € 0 €
73
691
Dotácie
6 376 891 € 6 018 662 € 5 527 862 € 5 552 345 € 5 254 850 € 4 880 844 € 4 805 014 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 585 440 € 6 310 991 € 5 792 440 € 5 852 274 € 5 514 395 € 5 167 690 € 5 260 504 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
201 872 € 109 594 € 71 927 € 172 564 € 22 669 € 78 519 € 19 875 €
76
591
Daň z príjmov
10 196 € 20 084 € 15 277 € 21 742 € 13 220 € 17 796 € 12 190 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
191 676 € 89 509 € 56 649 € 150 822 € 9 449 € 60 723 € 7 685 €