Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
242 288€ 305 896€ 336 307€ 339 514€ 352 810€ 374 822€ 372 632€ 420 966€ 391 849€ 441 205€ 445 535€ 488 021€ 423 596€
02
501
Spotreba materiálu
116 663€ 155 430€ 181 911€ 181 650€ 179 687€ 205 032€ 197 966€ 225 197€ 200 742€ 235 307€ 222 103€ 276 026€ 230 737€
03
502
Spotreba energie
116 440€ 129 932€ 131 180€ 133 839€ 153 318€ 151 795€ 157 580€ 174 404€ 168 642€ 173 943€ 187 592€ 174 606€ 145 928€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
9 185€ 20 533€ 23 217€ 24 025€ 19 806€ 17 996€ 17 085€ 21 364€ 22 465€ 31 954€ 35 840€ 37 388€ 46 932€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
58 064€ 63 807€ 61 693€ 50 997€ 57 114€ 75 000€ 63 826€ 72 411€ 55 592€ 98 061€ 100 399€ 144 675€ 120 720€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 767€ 8 842€ 14 856€ 7 754€ 9 933€ 19 617€ 10 004€ 13 420€ 8 194€ 20 771€ 20 851€ 30 432€ 23 046€
08
512
Cestovné
790€ 2 853€ 2 256€ 1 556€ 1 985€ 4 419€ 7 238€ 7 578€ 2 889€ 6 232€ 9 147€ 4 141€ 6 553€
09
513
Náklady na reprezentáciu
40€ 2 128€ 125€ 154€ 156€ 126€ 190€ 206€ 219€ 237€ 138€ 137€ 87€
10
518
Ostatné služby
51 467€ 49 984€ 44 456€ 41 533€ 45 039€ 50 838€ 46 394€ 51 207€ 44 290€ 70 821€ 70 263€ 109 965€ 91 033€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 670 340€ 1 550 244€ 1 499 976€ 1 461 250€ 1 521 111€ 1 569 019€ 1 510 655€ 1 480 670€ 1 499 697€ 1 514 348€ 1 618 457€ 1 604 270€ 1 508 906€
12
521
Mzdové náklady
1 174 857€ 1 079 493€ 1 055 981€ 1 019 156€ 1 059 931€ 1 096 527€ 1 041 763€ 1 034 359€ 1 051 859€ 1 063 139€ 1 145 828€ 1 132 572€ 1 066 381€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
412 505€ 378 907€ 369 290€ 359 147€ 373 849€ 389 822€ 369 980€ 366 058€ 359 602€ 364 328€ 388 336€ 385 858€ 362 159€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
18 787€ 17 090€ 16 753€ 17 327€ 18 911€ 20 089€ 19 144€ 18 244€ 18 788€ 18 499€ 19 200€ 19 415€ 18 876€
15
527
Zákonné sociálne náklady
64 191€ 74 754€ 57 952€ 65 620€ 68 419€ 62 581€ 79 768€ 62 008€ 69 449€ 68 382€ 65 092€ 66 425€ 61 490€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 437€ 2 950€ 2 300€ 2 700€ 2 180€ 2 422€ 2 511€ 2 582€ 2 728€ 2 406€ 2 247€ 2 218€ 2 367€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 437€ 2 950€ 2 300€ 2 700€ 2 180€ 2 422€ 2 511€ 2 582€ 2 728€ 2 406€ 2 247€ 2 218€ 2 367€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
26 742€ 33 658€ 30 411€ 25 443€ 21 837€ 19 599€ 22 328€ 20 489€ 18 628€ 26 936€ 43 803€ 43 146€ 28 232€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 164€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 197€ 187€ 0€ 0€ 2 800€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 457€ 222€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
22 088€ 33 069€ 30 411€ 25 427€ 21 614€ 19 566€ 22 328€ 20 489€ 18 440€ 26 884€ 39 736€ 39 372€ 26 271€
28
549
Manká a škody
16€ 33€ 0€ 52€ 4 068€ 810€ 1 961€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
41 945€ 41 856€ 43 089€ 39 337€ 40 566€ 38 682€ 36 599€ 87 486€ 90 874€ 92 592€ 87 558€ 124 301€ 133 871€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 445€ 39 856€ 40 089€ 38 337€ 37 066€ 33 333€ 33 283€ 33 253€ 32 302€ 32 866€ 33 258€ 32 073€ 49 375€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 500€ 2 000€ 3 000€ 1 000€ 3 500€ 5 350€ 3 316€ 54 232€ 58 572€ 59 726€ 54 301€ 92 228€ 84 496€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 2 000€ 3 000€ 1 000€ 3 500€ 5 266€ 3 266€ 54 199€ 58 572€ 59 726€ 53 204€ 92 228€ 84 496€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
84€ 50€ 33€ 0€ 0€ 1 096€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 365€ 2 040€ 1 683€ 1 689€ 1 759€ 1 843€ 2 616€ 2 773€ 2 207€ 2 166€ 4 561€ 4 442€ 7 288€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
4€ 100€ 11€ 5€ 102€ 34€ 13€ 401€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 365€ 2 040€ 1 683€ 1 689€ 1 759€ 1 839€ 2 516€ 2 762€ 2 202€ 2 064€ 4 528€ 4 245€ 6 887€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 183€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 044 181€ 2 000 450€ 1 975 458€ 1 920 931€ 1 997 377€ 2 081 388€ 2 011 167€ 2 087 376€ 2 061 576€ 2 177 713€ 2 302 561€ 2 411 073€ 2 224 979€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
126 295€ 278 103€ 301 999€ 301 814€ 309 293€ 315 828€ 330 866€ 343 373€ 313 529€ 321 275€ 326 495€ 361 898€ 410 225€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
6 419€ 19 973€ 17 766€ 19 178€ 20 847€ 19 902€ 21 886€ 24 889€ 25 391€ 18 268€ 13 190€ 13 882€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
109 435€ 234 795€ 257 745€ 255 239€ 265 928€ 275 186€ 289 239€ 294 970€ 262 062€ 266 531€ 272 243€ 305 439€ 356 734€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
10 441€ 23 336€ 26 487€ 27 396€ 22 519€ 20 740€ 19 741€ 23 514€ 26 076€ 36 476€ 41 062€ 42 577€ 53 491€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
11 666€ 21 043€ 19 950€ 21 608€ 22 550€ 23 791€ 26 565€ 29 322€ 29 435€ 35 234€ 34 606€ 34 435€ 36 753€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 4 120€ 7 383€ 8 139€ 9 770€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
11 666€ 21 043€ 19 950€ 21 608€ 22 550€ 23 791€ 26 565€ 29 322€ 29 435€ 31 115€ 27 223€ 26 297€ 26 983€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
5 049€ 7 363€ 11 453€ 11 403€ 8 398€ 7 733€ 5 973€ 10 089€ 8 993€ 12 553€ 8 164€ 2 368€ 4 589€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 77€ 507€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 049€ 7 363€ 11 453€ 11 403€ 8 398€ 7 733€ 5 973€ 10 089€ 8 993€ 12 553€ 8 088€ 1 861€ 4 589€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 457€ 3 000€ 1 000€ 3 500€ 5 266€ 3 266€ 54 511€ 58 260€ 57 238€ 53 385€ 92 228€ 84 496€ 62 509€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 457€ 3 000€ 1 000€ 3 500€ 5 266€ 3 266€ 54 511€ 58 260€ 57 238€ 53 385€ 92 228€ 84 496€ 62 509€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000€ 3 000€ 1 000€ 3 500€ 5 266€ 3 266€ 54 511€ 58 260€ 57 238€ 53 204€ 92 228€ 84 496€ 62 509€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 457€ 0€ 180€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13€ 63€ 63€ 51€ 99€ 849€ 625€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
13€ 63€ 63€ 51€ 97€ 301€ 610€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 36€ 16€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 2€ 512€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 863 157€ 1 660 224€ 1 665 321€ 1 610 532€ 1 656 018€ 1 744 498€ 1 604 735€ 1 624 899€ 1 705 418€ 1 715 726€ 1 801 879€ 1 900 260€ 1 732 668€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
36 583€ 15 677€ 39 729€ 34 115€ 19 698€ 22 152€ 19 177€ 28 916€ 18 665€ 21 671€ 30 593€ 18 381€ 16 697€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
39 418€ 38 241€ 37 396€ 36 951€ 34 813€ 31 426€ 30 305€ 29 882€ 27 787€ 27 823€ 28 548€ 27 204€ 21 813€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 781 711€ 1 604 112€ 1 587 154€ 1 539 415€ 1 600 344€ 1 684 185€ 1 536 201€ 1 547 880€ 1 655 974€ 1 626 152€ 1 724 004€ 1 818 983€ 1 655 467€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
42€ 42€ 42€ 42€ 42€ 42€ 42€ 111€ 1 233€ 1 568€ 774€ 635€ 502€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
6 345€ 17 673€ 16 610€ 1 372€ 18 400€ 17 673€ 23 567€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 404€ 2 152€ 1 000€ 10€ 1 121€ 349€ 1 337€ 1 500€ 387€ 20 113€ 287€ 11 490€ 38 189€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 011 623€ 1 969 732€ 1 999 722€ 1 948 856€ 2 001 524€ 2 095 116€ 2 022 663€ 2 066 007€ 2 114 675€ 2 138 224€ 2 263 471€ 2 384 307€ 2 247 369€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-32 558€ -30 717€ 24 264€ 27 925€ 4 148€ 13 728€ 11 496€ -21 369€ 53 099€ -39 489€ -39 090€ -26 766€ 22 390€
136
591
Splatná daň z príjmov
471€ 954€ 910€ 968€ 552€ 900€ 1 158€ 1 134€ 861€ 782€ 911€ 1 218€ 1 355€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-33 029€ -31 672€ 23 354€ 26 957€ 3 596€ 12 828€ 10 338€ -22 504€ 52 238€ -40 271€ -40 001€ -27 984€ 21 035€